ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sorrowfulness*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sorrowfulness, -sorrowfulness-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาดูร(n) suffering, See also: lament, trouble, distress, sorrowfulness, Example: ความสูญเสียครั้งนั้นยังความอาดูรอย่างยิ่งแก่ครอบครัวของเขา, Thai Definition: ความเดือดร้อนและทนทุกขเวทนา เจ็บปวดและชอกช้ำทั้งกายและใจ
ความไม่สบายใจ(n) unhappiness, See also: sorrowfulness, Syn. ความกังวลใจ, ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ, Ant. ความสบายใจ
ความรันทด(n) melancholy, See also: sorrowfulness, sadness, Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Ant. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน, Example: แววตาของเขาคลอฉ่ำไปด้วยความรันทดเสมอนับตั้งแต่ลูกสาวป่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่สบายใจ[khwām mai sabāijai] (n, exp) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Traurigkeit { f }sorrowfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sorrowful \Sor"row*ful\, a. [OE. sorweful, AS. sorgful.]
   1. Full of sorrow; exhibiting sorrow; sad; dejected;
    distressed. "This sorrowful prisoner." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       My soul is exceeding sorrowful, even unto death.
                          --Matt. xxvi.
                          38.
    [1913 Webster]
 
   2. Producing sorrow; exciting grief; mournful; lamentable;
    grievous; as, a sorrowful accident.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sad; mournful; dismal; disconsolate; drear; dreary;
     grievous; lamentable; doleful; distressing.
     [1913 Webster] -- {Sor"row*ful*ly}, adv. --
     {Sor"row*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sorrowfulness
   n 1: the state of being sad; "she tired of his perpetual
      sadness" [syn: {sadness}, {sorrow}, {sorrowfulness}]
   2: a state of gloomy sorrow [syn: {mournfulness},
     {sorrowfulness}, {ruthfulness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top