ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความสบายใจ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสบายใจ-, *ความสบายใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสบายใจ[N] comfortableness, See also: consolation, solace, relief, Ant. ความกลุ้มใจ, Example: พิธีกรรมในศาสนามีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสบายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is not to be borne. Miss Bennet, I insist on being satisfied!สิ่งนี้จะต้องไม่เกิดขึ้น มิสเบนเน็ต ฉันขอยืนยันเพื่อความสบายใจ Episode #1.6 (1995)
First scout consolation prize.ให้รางวัลความสบายใจแก่ลูกเสือคนแรก The Cave (2005)
But, considering your psychological situation... making the worst preparation your cells will be kept by me.แต่เพื่อความสบายใจ เพื่อเตรียมตัว... ... รับสถานการณ์ที่เลวร้าย โทรศัพท์ของพวกเธอจะถูกเก็บไว้ที่ครู One Missed Call Final (2006)
He think he can just show up and everything's supposed to be fine and dandy.เขาคิดว่าเขาแค่แสดงตัว กับเปิดเผยเรื่องต่างเพื่อความสบายใจหรือคำชมเชย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
In such circumstances, a man sometimes seeks comfort elsewhere.ด้วยสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ชาย บางทีก็จะหาความสบายใจจากที่อื่น The Other Boleyn Girl (2008)
John, we have to do something. We have to move this along.และเพื่อความสบายใจ จอห์น เราจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่าง Frost/Nixon (2008)
I like to get comfortable before I purchase.ผมอยากได้ความสบายใจก่อนจ่ายน่ะ Taken (2008)
We stole her comfort from her.เราขโมยความสบายใจของเธอมา Invasion (2009)
He could have lived peacefully as from tomorrow onwards.เขามีความสบายใจ,ทำไม? Postman to Heaven (2009)
Imagine your loved ones living out the rest of their natural lives in a world where they are always happy, always content, and always taken care of.นึกภาพถึงคนที่คุณรัก ได้อยู่ไปตลอดชีวิตที่เป็นธรรมชาติ ในโลกที่มีแต่ความสุข ความสบายใจ และไม่เคยขาดการดูแล Repo Men (2010)
If it's any consolation,ถ้าเผื่อเพื่อทำให้เกิด ความสบายใจ The Beginning in the End (2010)
How's that any consolation?จะเป็นความสบายใจ ได้ไงล่ะ? The Beginning in the End (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blissfulness[N] ความสุข, See also: ความสบายใจ, ความสุขสำราญ, ความปิติยินดี, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow
comfort[N] ความสบายใจ, See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ, Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence, Ant. discomfort, uneasiness, distress
contentment[N] ความพอใจ, See also: ความสบายใจ, Syn. satisfaction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delectation(ดิเลคเท'เชิน) n. ความยินดี,ความสบายใจ
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
whew(วิว) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,ความสบายใจหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง

French-Thai: Longdo Dictionary
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top