ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*racer*

R EY1 S ER0   
145 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: racer, -racer-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
intracerebral hemorrhage (n ) ภาวะเลือดออกในสมอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
racer[N] คน สัตว์หรือพาหนะที่เข้าแข่งขันความเร็ว, See also: ผู้วิ่งแข่ง, Syn. runner, marathoner
racer[N] งูผอมบางเคลื่อนไหวเร็วชนิดหนึ่ง
bracer[N] สิ่งค้ำ, See also: ผู้สนับสนุน
bracer[N] เครื่องดื่มที่กระตุ้น, See also: ยาบำรุงกำลัง, Syn. pick-me-up
tracer[N] ผู้ตามรอย, See also: ผู้ติดตาม
tracery[N] ลวดลาย
tracer bullet[N] กระสุนปืนปล่อยควันไฟทำให้เห็นวิถีที่ยิงออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)
racer(เร'เซอะ) n. ผู้วิ่งแข่ง,สิ่งที่เข้าร่วมแข่งขันความเร็ว,สิ่งที่มีความเร็วสูง,
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย,ผู้สืบเสาะ,สิ่งที่ตามรอย,ผู้เขียนแผนผัง,ผู้วาด
tracery(เทร'เซอรี) n. ลวดลาย,ลวดลายหน้าต่างหรือประตู, Syn. network

English-Thai: Nontri Dictionary
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
racer(n) สิ่งที่มีความเร็วสูง,ผู้แข่ง
tracery(n) ลวดลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paracerebellarข้างสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive tracerสารกัมมันตรังสีตามรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stylus tracer; needle point tracerตัวทำรอยชนิดเข็ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrow point tracerตัวทำรอยหัวลูกศร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gothic arch tracerตัวทำรอยโค้งกอทิก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
embraceryการครอบงำผู้ตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tracer๑. เครื่องมือชำแหละหลอดเลือดและเส้น ประสาท๒. ตัวทำรอย๓. ตัวตามรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracer, radioactiveสารกัมมันตรังสีตามรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
needle point tracer; stylus tracerตัวทำรอยชนิดเข็ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radioactive tracerสารกัมมันตรังสีตามรอย, สารกัมมันตรังสีปริมาณน้อย ใช้ในกระบวนการทางชีวภาพ เคมี หรือกระบวนการอื่นๆ โดยติดตามการเคลื่อนที่ของสารกัมมันตรังสีในกระบวนการนั้น [นิวเคลียร์]
Hematoma, Intracerebralการมีเลือดออกในสมอง, [การแพทย์]
Hemorrhage, Intracerebralเลือดตกในเนื้อสมอง [การแพทย์]
Hemorrhage, Prenatal Intracerebralเด็กมีเลือดออกในสมอง [การแพทย์]
Hemorrhage, Traumatic Intracerebralการตกเลือดภายในเนื้อสมอง [การแพทย์]
Intracerebralเข้าสมอง, (ฉีด)เข้าสมอง, ในสมอง [การแพทย์]
Isotopic Tracersการใช้ไอโซโทปเป็นตัวตามรอย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll put some tracers up there.ฉันจะยิงกระสุนส่องวิถีไป Casualties of War (1989)
Custom-made, just like the racers.ดัดแปลงเองเหมือนของพวกนักแข่งเลย Malèna (2000)
What, like Speed Racer here?อะไรเช่น Speed​​ Racer ที่นี่? Wrong Turn (2003)
Something they stole. Some sort of high-tech tracer round.บางอย่างถูกขโมย Underworld (2003)
It's a Tracer.นั่นมัน เทรเชอร์ Hoshi no koe (2002)
TRACER Unit 1-4, prepare for dispatch.หน่วยเทรเชอร์ที่ 1-4 เตรียมพร้อม Hoshi no koe (2002)
All Tracers, return to the ships immediately.เทรเชอร์ทั้งหมด กลับยานในทันที Hoshi no koe (2002)
Tracer 2, return to the ship immediately.เทรเชอร์ 2 กรุณากลับยานในทันที Hoshi no koe (2002)
If you can defeat all the racers from Qun Ma Mountainถ้านายเอาชนะนักแข่งรถทั้งหมดจากกุนมะได้เมื่อไหร่ Initial D (2005)
We'll race different racers.เราจะแข่งกับนักแข่งคนละที่ Initial D (2005)
I want to be a racer.ฉันอยากเป็นนักแข่งรถ Initial D (2005)
It took me only one year to become the racer god.คอยดูสิภายใน 1 ปี ชั้นจะเป็นเจ้าแห่งความเร็ว Initial D (2005)
What's the most important body part to a racer?แล้วอะไรสำคัญที่สุดสำหรับนักแข่งรถล่ะ? Initial D (2005)
They don't seem that good. Racers.ดูไม่ดีเลย พวกนักแข่งเนี่ย Initial D (2005)
May I ask if your boss is the racer god?ถามหน่อยสิ จริงเรอะที่นายแกเป็นนักแข่งระดับพระเจ้าน่ะ? Initial D (2005)
May I ask if this gentleman is the racer god?ขอถามหน่อยว่าสุภาพบุรุตคนนี้ใช่นักเเข่งระดับพระเจ้ารึเปล่า? Initial D (2005)
But the racer god should be the boss here.แต่ เจ้าแห่งความเร็ว ควรจะเป็นหัวหน้าของที่นี่สิ Initial D (2005)
I'm here to race the racer god.ฉันต้องการแข่งกับนักแข่งระดับพระเจ้า Initial D (2005)
You can't help me. I'm looking for the fat racer god.แกช่วยอะไรไม่ได้หรอก/ ชั้นกำลังมองหา ไอ้อ้วน เจ้าแห่งเร็วอยู่ Initial D (2005)
The one who beat him last night is the real racer god.คนที่ชนะเขาเมื่อคืน/ เจ้าแห่งความเร็วตัวจริง Initial D (2005)
If a racer falls, he has to stand up by himself.เขาจะต้องยืนด้วยตัวของเขาเอง Initial D (2005)
19 years ago, the fastest racer in town wasเมื่อ 19 ปีก่อน นักแข่งที่เร็วที่สุดในเมือง คือ Initial D (2005)
The amazing racer.เค้าเป็นนักอัดรถ.. ที่อัจฉริยะ Initial D (2005)
A lot of racers told me that you are probably the first World Champion of Japan.มีนักแข่งหลายคนบอกชั้นว่า นายอาจได้เป็นแชมป์โลกของญี่ปุ่น Initial D (2005)
A racer should be angry.นักแข่งรถต้องโกรธเป็น Initial D (2005)
Racer god, don't joke with me.เฮ้ อย่ามาล้อเล่นกับฉันนะ Initial D (2005)
Did you know that the racer from last night is from Empire Team?ไอ้นักแข่ง เมื่อคืน มันมาจาก ทีมEmpire Initial D (2005)
You have a chance to become a good racer. Work hard.นายมีโอกาศที่จะเป็นนักแข่งรถที่ดีได้ พยายามเข้านะ Initial D (2005)
Is it really that fun to be a racer?มันสนุกมากหรอ ที่เป็นนักแข่งน่ะ? Initial D (2005)
Do you want to be a racer?นายอยากเป็นนักแข่ง? Initial D (2005)
Uncle told me about you wanting to become a racer.นายอยากเป็นนักแข่ง Initial D (2005)
And he said, if you work hard, you will be a world-class racer.และเขาก็บอกอีกว่า ถ้านายซ้อมหนักมากๆ นายจะเป็นนักแข่งระดับโลกเชียวนะ Initial D (2005)
If you work hard, you will be a world-class racer.ถ้านายตั้งใจ นายจะได้เป็นนักแข่งระดับโลก Initial D (2005)
Professionals and amateurs are both racers.ทั้ง โปร และ สมัครเล่น ก็เป็นนักแข่งรถทั้งนั้น Initial D (2005)
The 86 is the famous racer god of this mountain.86 ได้รับชัยชนะ ตัวจริงแห่งฤดูกาลนี้ Initial D (2005)
I will organize a team of racers. Are you interested?ฉันจะรวบรวมทีมเพื่อแข่งต่อไป.แล้วเมื่อไหร่นายจะสนใจมาร่วมทีมล่ะ Initial D (2005)
Hey, buddy. You're one gutsy racer.เฮ้เพื่อน คุณเป็นหนึ่งในนักแข่งกล้าหาญ Cars (2006)
Charlie team, did you fire the tracer yet?ชาร์ลีทีม, ยิงเครื่องสะกดรอยรึยัง? Mission: Impossible III (2006)
Firing the tracer. Now.ยิงเครื่องสะกดรอย แล้ว Mission: Impossible III (2006)
As the racers broach the forest, last years champ, Jean George, is in the lead, and little Adam Bilson trails the pack.ผู้แข่งขันทั้งหมด เข้าไปในป่าแล้ว ผู้ชนะปีที่แล้ว จัง จอร์จ กำลังนำ และหนูน้อยอดัม บิลสันรั้งท้าย Snow Buddies (2008)
Although several racers left the mid-way checkpoint, there are still three teams missing in action.แม้ว่าผู้แข่งขันส่วนใหญ่ จะออกจากจุดตรวจครึ่งทางไปแล้ว ยังเหลืออีก 3 ทีมที่หายไปในการแข่งขัน Snow Buddies (2008)
We're just going to have to hope and pray for the two remaining racers.เราคงได้แต่หวังและสวดมนต์ ให้ผู้แข่งขันที่เหลืออยู่ทั้งสองคน Snow Buddies (2008)
The tracerwas damaged on impact.เครื่องติดตามเสียตอนโดนแรงกระแทก . 100 Million BC (2008)
Park is a scout who recruits street racers to be a newest for Braga cartelปาร์ค เป็นแมวมองหานักซิ่งข้างถนน ไปขนยาให้กับ บราก้า Fast & Furious (2009)
Bracer, USS Farragut.เบรเซอร์ ยูเอสเอส ฟาร์รากัท Star Trek (2009)
I'm a competitive racer, Div.ดิฟ ฉันเป็นนักแข่งนะ The Social Network (2010)
Holy shit! It's ringing! Vicki, call tracer.ให้ตายแม่งโทรมาแล้ว วิคกี้ แกะรอยด่วน MacGruber (2010)
Call tracer.แกะรอย MacGruber (2010)
Five other racers will have something to say about that.ห้า racers อื่น ๆ จะมีสิ่งที่จะพูด about ที่ Death Race 2 (2010)
I planted the tracer.ฉันติดเครื่องติดตามไปแล้ว Chuck Versus the Living Dead (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียน[v.] (khīen) EN: draw ; sketch ; paint   FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre
เขียนวงกลม[v. exp.] (khīen wongklom) EN: draw a circle   FR: tracer un cercle
ขีด[v.] (khīt) EN: draw ; mark ; delineate ; line   FR: tracer ; marquer ; délimiter
ขีดเส้น[v.] (khītsen) EN: draw a line ; underline   FR: tracer une ligne
ลากเส้น[v. exp.] (lāk sen) EN: draw a line   FR: tracer une ligne
งูใบ้[n. exp.] (ngū bai) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูบองยอดกล้วย[n. exp.] (ngū bøng yøt klūay) EN: Red-tailed Rat Snake ; Red-tailed Green Rat snake ; Red-tailed Racer   
งูกาบหมากหางนิล [n. exp.] (ngū kāpmāk hāng nin) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูกาบหมากเขียว [n. exp.] (ngū kāpmāk khīo) EN: Green Tree Racer ; Green Mountain Racer ; Green Trinket Snake ; Green Bush Rat Snake ; Green Ratsnake   
งูเขียวกาบหมาก [n. exp.] (ngū khīo kāpmāk) EN: Red-tailed Rat Snake ; Red-tailed Green Rat snake ; Red-tailed Racer   
งูทางมะพร้าวหางดำ [n. exp.] (ngū thāngmaphrāo hāng dam) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูทางมะพร้าวเขียว [n. exp.] (ngū thāngmaphrāo khīo) EN: Green Tree Racer ; Green Mountain Racer ; Green Trinket Snake ; Green Bush Rat Snake ; Green Ratsnake   
งูทางมะพร้าวถ้ำ [n. exp.] (ngū thāngmaphrāo tham) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
รสสุคนธ์[n.] (rotsukon) EN: Tetracera loureiri ; Rose-Su-Kon   
สร้างตัว[v. exp.] (sāng tūa) EN: earn one's own ; build up a fortune ; make's one way   FR: se construire soi-même ; tracer sa propre route
ตัดถนน[v. exp.] (tat thanon) EN: cut a path ; make a road   FR: tracer une route
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: review ; reconsider ; verify ; retrace ; reexamine ; go over   FR: revoir ; reconsidérer ; vérifier ; réexaminer ; reprendre ; retracer
ตีเส้น[v. exp.] (tī sen) EN: draw a line ; rule a line   FR: tracer une ligne

CMU English Pronouncing Dictionary
RACER    R EY1 S ER0
BRACER    B R EY1 S ER0
RACERS    R EY1 S ER0 Z
TRACER    T R EY1 S ER0
BRACERO    B R AA0 CH EH1 R OW0
TRACERS    T R EY1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
racer    (n) rˈɛɪsər (r ei1 s @ r)
racers    (n) rˈɛɪsəz (r ei1 s @ z)
tracer    (n) trˈɛɪsər (t r ei1 s @ r)
tracers    (n) trˈɛɪsəz (t r ei1 s @ z)
tracery    (n) trˈɛɪsəriː (t r ei1 s @ r ii)
traceries    (n) trˈɛɪsərɪz (t r ei1 s @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaufverfolger {m}tracer [Add to Longdo]
Armschiene {f}bracers [Add to Longdo]
Armschutz {m}bracer [Add to Longdo]
Isotopenindikator {m}tracer [Add to Longdo]
Kennfaden {m}coloured tracer thread [Add to Longdo]
Laufzettel {m}tracer [Add to Longdo]
Leuchtspurgeschoss {n}tracer bullet [Add to Longdo]
Maßwerk {n} [arch.]tracery [Add to Longdo]
Renner {m}racer [Add to Longdo]
Rennrad {n}racing cycle; racer; road bike [Add to Longdo]
Rennwagen {m}racing car; racer [Add to Longdo]
Slalomläufer {m}; Slalomläuferin {f} [sport]slalom racer [Add to Longdo]
Sportfunkreporter {m}racereader [Add to Longdo]
Steher {m} [sport]motor-paced racer [Add to Longdo]
Tracer {m}; Indikator {m}; Fühler {m} | radioaktiver Tracer; radioaktiver Indikatortracer | radioactive tracer [Add to Longdo]
technischer Zeichnertracer [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
トレーサー[, tore-sa-] (n) tracer [Add to Longdo]
トレーサリー[, tore-sari-] (n) tracery [Add to Longdo]
ブレーサー[, bure-sa-] (n) bracer [Add to Longdo]
レーサー[, re-sa-] (n) racer; (P) [Add to Longdo]
ロードレーサー[, ro-dore-sa-] (n) roadracer [Add to Longdo]
曳火弾[えいかだん, eikadan] (n) tracer bullet [Add to Longdo]
曳光弾[えいこうだん, eikoudan] (n) tracer bullet; star shell; flare bomb [Add to Longdo]
弓籠手[ゆごて, yugote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
射籠手[いごて, igote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
手纏;環;鐶[たまき, tamaki] (n) (1) (arch) bracelet (made of stringed jewels or bells and worn at the elbow); (2) bracer (for the elbow of an archer) [Add to Longdo]
走り屋[はしりや, hashiriya] (n) street racer [Add to Longdo]
締めひも[しめひも, shimehimo] (n) adjustable strap; bracer; lacing [Add to Longdo]
脳内[のうない, nounai] (adj-no) (1) intracerebral; intracranial; (adv) (2) intracranially [Add to Longdo]
脳内血腫[のうないけっしゅ, nounaikesshu] (n) intracerebral hematoma [Add to Longdo]
籠手;篭手;小手[こて, kote] (n) gauntlet (used in Kendo); bracer; fencing glove [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Racer \Ra"cer\ (r[=a]"s[~e]r), n.
   1. One who, or that which, races, or contends in a race;
    esp., a race horse.
    [1913 Webster]
 
       And bade the nimblest racer seize the prize. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The common American black snake.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) One of the circular iron or steel rails on which
    the chassis of a heavy gun is turned.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 RACER
     Renamed Abox and Concept Expression Reasoner
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top