ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตีเส้น

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตีเส้น-, *ตีเส้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีเส้น[V] rule, See also: draw a line, make lines, Syn. ขีดเส้น, ตีบรรทัด, Example: เจ้าหน้าที่กำลังตีเส้นขาวบนถนนเพื่อจัดระเบียบการจราจร, Thai definition: ทำให้เป็นแนวตรงด้วยไม้บรรทัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตีเส้นก. ทำให้เป็นแนวตรงด้วยไม้บรรทัดหรือด้ายชุบสีดำเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
they have secured a perimeter. but now the bomb squad..พวกเขาตีเส้นล้อมกรอบ แต่ตอนนี้ หน่อยกู้ระเบิด... Next (2007)
[horn honking]- อย่าให้มันตีเส้นปลายทางที่ดักไว้เมื่อเดินทางมาถึง! -ฉันต้องการจะไปบ้าน! G-Force (2009)
The younger you took so much Adderall she tried to straighten the lines on our football field during a game?เธอหมายถึงเวอร์ชั่นเด็กกว่าของเธอ ที่เสพ Adderall มากเสียจน พยายามตีเส้นสนามฟุตบอลโรงเรียนเรา ให้ตรงในระหว่างเกมรึเปล่า? Geography of Global Conflict (2011)
You know the problem with drawing lines in the sand?คุณรู้ปัญหาของการตีเส้น ลงบนพื้นทรายหรือไม่ Frederick Barnes (No. 47) (2013)
Every day, dozens of money-crazed kids beat a path to my door.ทุกวันหลายสิบของเด็กเงิน อาละวาดตีเส้นทางไปที่ประตูของฉัน The Wolf of Wall Street (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตีเส้น[v. exp.] (tī sen) EN: draw a line ; rule a line   FR: tracer une ligne

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rule[VT] ขีดเส้น, See also: ตีเส้น, Syn. mark with lines

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rule(รูล) n. กฎ,หลัก,ข้อบังคับ,ระเบียบ,กติกา,วินัย,วินัยศาสนา,การปกครอง,การควบคุม,การครอบครอง,การชี้ขาด,วิธีการทางคณิตศาสตร์,ไม้บรรทัด,ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป,ตามปกติ) vt.,vi. ควบคุม,ปกครอง,ครอบงำ,ชี้ขาด,มีอิทธิพล,ตีเส้น,ขีดเส้น -Phr. (rule out ไม่ยอมรับ)

English-Thai: Nontri Dictionary
line(vt) ตีเส้น,ขีดเส้น,บุ,ตั้งแถว,เรียงแถว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top