ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

トレーサー

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -トレーサー-, *トレーサー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
トレーサー[, tore-sa-] (n) tracer [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm gonna try running a tracer.[JA] トレーサーを使ってみる。 Captain America: The Winter Soldier (2014)
The information service of the Retracer is at your service, ma'am.[JA] ラットレーサーインフォメーションでございます いつでもお客様のご要望にお応えします マダム Cat City (1986)
We have reports of a street racer tearing up Savannah Central.[JA] ストリートレーサーが サバンナセントラルにいるとの情報 Zootopia (2016)
Crash course. Tracer guns.[JA] コースを破壊しろ トレーサー銃で Transformers: Age of Extinction (2014)
The information services of the Retracer...[JA] ラットレーサーインフォメーション センターでございま・・・ Cat City (1986)
Our information section is at your service, madam.[JA] ラットレーサー インフォメーションサービスでございます いつでもお客様のご要望に お応えします マダム Cat City (1986)
(STUTTERS) When we start working here, they put tracers.[JA] (STUTTERS)作業を開始すると ここでは、トレーサーを置く。 The Belko Experiment (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top