ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*panning*

P AE1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: panning, -panning-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spanning tree(รูป)ต้นไม้แบบทอดข้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
FROM THE SAME TOWN 10 YEARS AGO-- 6 VICTIMS SPANNING OVER 10 MONTHS.เหยื่อ 6 ราย ใน 10 เดือน เขาเรียกตัวเองว่า.. The Angel Maker (2008)
It seems like they're actually panning out.มันดูราวกับว่ามันจะไม่จบลง ด้วยดีซะจริงๆ White to Play (2009)
Regular strikes approximately 33 centimeters apart,spanning the remains from forehead down to mid-femur.แรงกระแทกสม่ำเสมอ ห่างกันประมาณ 33 เซนติเมตร ตั้งแต่หน้าผากจนถึงกลางโคนขา The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Disregard. - Any of your tips panning out?ไม่ได้เรื่อง เธอได้อะไรมั้ย? Mercury Retrograde (2010)
We're getting a lot of calls, but so far none of the leads are panning out.เราได้รับโทรศัพท์มากมาย แต่ยังไม่มีวี่แวว ว่าใครน่าสงสัยเลย The Gathering (2013)
All right, Abed, get us in panning singles.เอาล่ะ อาเบด ช่วยแพนกล้องมาทางเราหน่อย Advanced Documentary Filmmaking (2013)
How's Cass' lead panning out?ที่แคสแจ้งมาเป็นไงบ้าง? Heaven Can't Wait (2013)
He provides us with a comprehensive list of all the co-conspirators spanning the last seven years, and he also agrees to wear a wire.ของทุกคนสมรู้ร่วมคิดที่ทอดผ่าน มาเจ็ดปี และเขายังได้ตกลงที่จะสวมใส่ ลวด The Wolf of Wall Street (2013)
Science is a cooperative enterprise, spanning the generations.วิทยาศาสตร์เป็นองค์กรความร่วมมือ ซึ่งประกอบไปด้วยรุ่น Standing Up in the Milky Way (2014)
We and the other living things on this planet carry a legacy of cosmic evolution spanning billions of years.เราและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลกใบนี้ ดำเนินการมรดกของ วิวัฒนาการของจักรวาล ซึ่งประกอบไปด้วย หลายพันล้านปี Unafraid of the Dark (2014)
Do you know what trepanning is, peter?Wissen Sie, was "Trepanning" ist, Peter? Let Her Go (2007)
Hello, everyone, my name is Pam Panning, and what my partner, Ellen, was trying to say is, we making very beautiful artisan cupcakes.Hallo allerseits, mein Name ist Pam Panning und was meine Partnerin, Ellen, versucht hat zu sagen ist, wir machen wunderschöne, künstlerische Cupcakes. And the Brand Job (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
panningA beautiful rainbow is spanning the sky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การร่อน(n) panning, See also: sifting, brandish, winnowing, Syn. การกรอง, การแยก, Example: เขาไปดูการร่อนทรายของคนงานก่อสร้าง, Thai Definition: การแยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบ โดยใช้เครื่องแยกมีแร่งเป็นต้นแกว่งยักไปย้ายมาให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป เช่น ร่อนข้าว

CMU English Pronouncing Dictionary
PANNING P AE1 N IH0 NG
SPANNING S P AE1 N IH0 NG
SPANNINGER S P AE1 N IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panning (v) pˈænɪŋ (p a1 n i ng)
spanning (v) spˈænɪŋ (s p a1 n i ng)
japanning (v) ʤˈəpˈænɪŋ (jh @1 p a1 n i ng)
inspanning (v) ˈɪnspˈænɪŋ (i1 n s p a1 n i ng)
trepanning (v) trˈɪpˈænɪŋ (t r i1 p a1 n i ng)
outspanning (v) ˌautspˈænɪŋ (au2 t s p a1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淘金[táo jīn, ㄊㄠˊ ㄐㄧㄣ, ] panning (for precious metals), #11,733 [Add to Longdo]
跨学科[kuà xué kē, ㄎㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] interdisciplinary; spanning several branches of science, #41,506 [Add to Longdo]
张怡[Zhāng yí, ㄓㄤ ㄧˊ, / ] Zhang Yi (1608-1695), prolific author and poet spanning interregnum between Ming and Qing, #74,313 [Add to Longdo]
跨地区[kuà dì qū, ㄎㄨㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] inter-regional; spanning two or more PRC provinces [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwenken {n}panning [Add to Longdo]
aufspannen | aufspannendto span | spanning [Add to Longdo]
betrügen | betrügend | betrügt | betrogto trepan | trepanning | trepans | trepanned [Add to Longdo]
umspannendspanning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパニング[supaningu] (n) {comp} spanning [Add to Longdo]
スパニングツリー[supaningutsuri-] (n) {comp} spanning tree [Add to Longdo]
パニング[paningu] (n) {comp} panning [Add to Longdo]
パンニング[panningu] (n) {comp} panning [Add to Longdo]
三世因果[さんぜいんが, sanzeinga] (n) retribution spanning the threes temporal worlds (the present, the past, and the future) [Add to Longdo]
漆工[しっこう, shikkou] (n) japanning; lacquer work [Add to Longdo]
川に架かる橋[かわにかかるはし, kawanikakaruhashi] (n) bridge spanning a river [Add to Longdo]
流し撮り[ながしどり, nagashidori] (n) panning (a movie camera) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパニング[すぱにんぐ, supaningu] spanning [Add to Longdo]
パニング[ぱにんぐ, paningu] panning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pan \Pan\, v. t. [imp. & p. p. {Panned}; p. pr. & vb. n.
   {Panning}.]
   1. (Mining) To separate, as gold, from dirt or sand, by
    washing in a kind of pan. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
       We . . . witnessed the process of cleaning up and
       panning out, which is the last process of separating
       the pure gold from the fine dirt and black sand.
                          --Gen. W. T.
                          Sherman.
    [1913 Webster]
 
   2. To criticise (a drama or literary work) harshly.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 panning \pan"ning\, n.
   The act or process in which heavier ores are concentrated by
   agitating a sample of crushed ore under water in a shallow
   pan, thus washing away the lighter particles from the sample;
   as, panning for gold. See pan[1], v. t. and pan[1], v. i.
   [PJC]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top