ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-panning-

P AE1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: panning, *panning*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การร่อน(n) panning, See also: sifting, brandish, winnowing, Syn. การกรอง, การแยก, Example: เขาไปดูการร่อนทรายของคนงานก่อสร้าง, Thai Definition: การแยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบ โดยใช้เครื่องแยกมีแร่งเป็นต้นแกว่งยักไปย้ายมาให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป เช่น ร่อนข้าว

CMU English Pronouncing Dictionary
PANNING P AE1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panning (v) pˈænɪŋ (p a1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淘金[táo jīn, ㄊㄠˊ ㄐㄧㄣ, ] panning (for precious metals), #11,733 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパニング[supaningu] (n) {comp} spanning [Add to Longdo]
スパニングツリー[supaningutsuri-] (n) {comp} spanning tree [Add to Longdo]
パニング[paningu] (n) {comp} panning [Add to Longdo]
パンニング[panningu] (n) {comp} panning [Add to Longdo]
三世因果[さんぜいんが, sanzeinga] (n) retribution spanning the threes temporal worlds (the present, the past, and the future) [Add to Longdo]
漆工[しっこう, shikkou] (n) japanning; lacquer work [Add to Longdo]
川に架かる橋[かわにかかるはし, kawanikakaruhashi] (n) bridge spanning a river [Add to Longdo]
流し撮り[ながしどり, nagashidori] (n) panning (a movie camera) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパニング[すぱにんぐ, supaningu] spanning [Add to Longdo]
パニング[ぱにんぐ, paningu] panning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pan \Pan\, v. t. [imp. & p. p. {Panned}; p. pr. & vb. n.
   {Panning}.]
   1. (Mining) To separate, as gold, from dirt or sand, by
    washing in a kind of pan. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
       We . . . witnessed the process of cleaning up and
       panning out, which is the last process of separating
       the pure gold from the fine dirt and black sand.
                          --Gen. W. T.
                          Sherman.
    [1913 Webster]
 
   2. To criticise (a drama or literary work) harshly.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 panning \pan"ning\, n.
   The act or process in which heavier ores are concentrated by
   agitating a sample of crushed ore under water in a shallow
   pan, thus washing away the lighter particles from the sample;
   as, panning for gold. See pan[1], v. t. and pan[1], v. i.
   [PJC]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top