ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mimic*

M IH1 M IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mimic, -mimic-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mimic(vt) ล้อเลียน, See also: เลียนแบบ, ล้อ
mimic(adj) ซึ่งล้อเลียน, See also: เป็นการล้อเลียน, มักล้อเลียน
mimic(n) นักล้อเลียน, See also: ผู้ล้อเลียน, Syn. mime, impersonator, comedian
mimicry(n) การล้อเลียน, Syn. mime, pretense, mockery
mimicker(n) ผู้เลียนแบบ, See also: ผู้ล้อเลียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mimic(มิม'มิค) vt., adj. ล้อเลียน, ล้อ, จำลอง. n. นักล้อเลียน, สิ่งที่ล้อเลียนสิ่งอื่น, See also: mimicker n., Syn. imitate
mimicry(มิม'มิครี) n. การล้อเลียน

English-Thai: Nontri Dictionary
mimic(adj) ไม่จริงจัง, ชอบล้อเลียน, เล่นๆ
mimic(n) การเลียนแบบ, การล้อเลียน, การจำลอง, คนเลียนแบบ
mimic(vt) ล้อเลียน, ล้อ, เลียนแบบ, จำลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathomimesis; malingering; pathomimia; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [ มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimia; malingering; pathomimesis; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [ มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimicry; malingering; pathomimesis; pathomimiaการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [ มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, mimicอาการหน้ากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malingering; pathomimesis; pathomimia; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [ มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mimic spasmอาการหน้ากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimicให้ผลเหมือนกับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I know. Allow me. I'm a bit of a famous mimic.ให้ฉัน ฉันบิตของเลียนแบบที่มี ชื่อเสียง Help! (1965)
John is a mimic of uncanny ability.จอห์นเป็นของเลียนแบบ ความสามารถลึกลับ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
John is an excellent mimic. Any animal that he has heard, parfaitement.จอห์นเป็นเลียนแบบที่ดีเยี่ยม สัตว์ใด ๆ ที่เขาได้ยิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Before that time, I was a pet of my master Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the secret art of ninja.ก่อนที่เวลานั้นผมเป็นสัตว์เลี้ยงของโยชิโทของฉัน ... ... เลียนแบบการเคลื่อนไหวของเขาออกจากกรงของฉัน ... ... และการเรียนรู้ศิลปะความลับของนินจา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Many years ago I lived in Japan a pet of my master, Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the mysterious art of Ninjitsu for Yoshi was one of Japars finest shadow warriors.หลายปีมาแล้ว ... ... ฉันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ... ... สัตว์เลี้ยงของนายโยชิของฉัน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
They will find someone else to mimic over coffee in the lounge.เดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นมาล้อเลียนในวงกาแฟของเค้าได้ Junior (1994)
We are able to give robots superficial responses which mimic human expression.เราทำให้หุ่นยนต์มีการตอบรับที่พื้นผิวได้ โดยเลียนแบบการแสดงอารมณ์ของมนุษย์ Bicentennial Man (1999)
He created the technology that allows you to mimic human expression.เขารับผิดชอบเทคโนโลยีที่ทำให้คุณ... เลียนแบบการแสดงสีหน้าของมนุษย์ Bicentennial Man (1999)
Hard to detect. Mimics a natural death.ใช่ Yankee White (2003)
Think about it, Dean -The claws, the way it can mimic a human voice.คิดดีๆสิดีน รอยข่วน วิธีการเลียนแบบเสียงของมนุษย์ Wendigo (2005)
(mimicking MONKEY)(MIMICKING MONKEY) The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
so, changelings can perfectly mimic children.งั้นพวกเชนจลิงค์สามารถแปลงร่างเป็นเด็กๆได้อย่างแนบเนียนสินะ The Kids Are Alright (2007)
She's a muscle mimic.เธอล้อเลียนกล้ามเนื้อ Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
"She was a brilliant mimic." You know.เธอน่ะเป็นนักลอกเลียนที่ยอดเยี่ยมๆ Music and Lyrics (2007)
SHE'S MIMICKING THE ANGEL MAKER. MAYBE WE SHOULD LOOK AT HIS VICTIMS.เพราะงั้น ที่เธอมองหาในเหยื่อคือ ต้องเป็นคนที่ฆ่าไม่ยาก The Angel Maker (2008)
They unconsciously mimic the expressions of people they've been around their whole life.พวกเขาเลียนแบบคนรอบข้าง ที่อยู่ร่วมกันมาตลอดชีวิต โดยไม่รู้ตัว Memoriam (2008)
Did you just mimic me?นี่คุณล้อเลียนเลียนฉันใช่มั้ยเนี้ย? The Ruins (2008)
He was totally mimicking you.นั้นแหละ.. เขาล้อเลียนชัดๆ The Ruins (2008)
(MIMICS BARKING)(เสียงหมาเห่า) Up (2009)
WELL, WHO'S HE MIMICKING NOW?งั้น เขาลอกใครล่ะคราวนี้? Zoe's Reprise (2009)
WHICH SERIAL KILLER IS HE MIMICKING NOW?แล้วคราวนี้เขาลอกใครล่ะ? Zoe's Reprise (2009)
I DON'T THINK HE IS MIMICKING ANYMORE.ผมไม่คิดว่าเขาลอกใครแล้วนะ Zoe's Reprise (2009)
they can mimic it, but they can't feel it.เขาอาจแกล้งทำได้ แต่จะไม่รู้สึก The Big Wheel (2009)
You want a baby so badly that your body mimics the symptoms.คุณอยากมีลูก จนร่างกายรู้สึกขึ้นมาเอง Showmance (2009)
Please show your family support by mimicking my expression.ได้โปรดช่วยสนับสนุนครอบครัวเราด้วยการล้อเลียนพ่อหน่อยเหอะ Reversals of Fortune (2009)
An action in which the mimic takes on the properties of a specific object or organism.ของวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่เจาะจงน่ะ ทฤษฎีจำลองแบบ The Cornhusker Vortex (2009)
Are you mimicking me?นายกำลังล้อเลียนฉันหรือ? History Repeating (2009)
Did you want to mimic the movies?แกเลียนแบบหนังหรอ? The Case of Itaewon Homicide (2009)
Why don't you try mimicking your brother, huh, for a change?ทำไมนายไม่ลองเลียนแบบพี่ชายตัวเองมั่งล่ะ Brothers (2009)
(mimicking GREG) "Hey, honeypie."ฉันหวังว่าเธอคงไม่ต้องเห็นนี่ Our Family Wedding (2010)
Melons lined with paraffin and filled with dense agar gelatin, which mimics skull and brain matter.ลูกทรงกลมทำจากพาราฟินและอัดบรรจุ ด้วยวุ้นเจลาติน ซึ่งเลียนแบบกะโหลกและเนื้อสมอง The X in the File (2010)
[ mimics troy's laughter ] you'll do itเธอต้องทำ Communication Studies (2010)
You can mimic it and i guess you can recognise it in other people, but you will never be able to understand love.คุณไม่เข้าใจความรักหรอก อลิซ Episode #1.1 (2010)
Many common household items mimic the properties of human body parts, like cantaloupe melons, or pudding.มีข้าวของภายในบ้าน โดยทั่วไปมากมาย มาเอาใช้เลียนแบบองค์ประกอบ เพื่อสร้างร่างกายมนุษย์ได้ เหมือนแคนตาลูป แตงโม หรือพุดดิ้ง The Body and the Bounty (2010)
'Cause this chameleon thing, it seems to need time with its victim in order to mimic its soul.เพราะว่า คาเมเลี่ยน มันต้องใช้เวลาร่วมกับเหยื่อ เพื่อที่จะเปลี่ยนร่าง As You Were (2010)
(MIMICKING KYLE) "It's unbelievable. I know.ไม่น่าเชื่อเลย 50/50 (2011)
Then we set it to broadcast a powerful subspace burst, mimicking a gate dial-out.แล้วเราจะปล่อยสัญญาณออกไปในซับสเปช จุดระเบิด แล้วเราจะต่อเกทออกไปได้ Gauntlet (2011)
Reynard's an excellent mimic, but he can't fool all ya'll.เรย์นาร์ดแสดงเก่ง แต่เขาหลอกทุกคนไม่ได้ Original Skin (2011)
This will mimic the early signs of a potential epidemic.เป็นการส่งสัญญาณการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว You Bury Other Things Too (2011)
One of the most mimicked behaviors-- face-touching.พฤติกรรมเลียนแบบที่เห็นบ่อยที่สุด คือการแตะที่หน้า Ring Around the Rosie (2011)
[ MIMICS THUD ][ MIMICS THUD ] Something Borrowed (2011)
They might ask to have a cigarette from a stranger or have their pack swapped out of their purse when they put it down and then unknowingly inhale PCP or Scopolamine, both of which mimic the effects of date rape drugs.พวกเขาอาจจะขอบุหรี่จากคนแปลกหน้า หรืออาจโดนเปลี่ยนซองบุหรี่ เมื่อพวกเธอเอาออกมาจากกระเป๋าแล้ววางมันลง จากนั้นก็สูดพีซีพีหรือสารสโคโพลามีน โดยไม่รู้ตัว Unknown Subject (2012)
One minute I was picking up a glove and the next thing I knew everyone was shouting... ( Mimics crowd ) "You're amazing!"1 นาทีที่ฉัน สวมถุงมือ และต่อมาสิ่งต่างๆที่ฉันรู้ ทุกคนตะโกน... ( Mimics crowd ) "คุณสุดยอด!" Take Her Out of the Ballgame (2012)
( Ben mimicking monkey )( Ben mimicking monkey ) Pilot (2012)
The fact that they're mimicking specific and unique elements of this particular game will help us predict their behavior.ความจริงที่พวกเขาเลียนแบบเกมนี้ ทุกรายละเอียด จะช่วยให้เราคาดเดาพฤติกรรมพวกเขาได้ The Wheels on the Bus... (2012)
Friends of ours saw it in your private show at the MET, and they suggest we mimic the style.เพื่อนของเราเห็นมันในงานแสดงส่วนตัวของคุณที่ MET และพวกเขาแนะนำให้เราเรียกแบบสไตล์ Portrait of a Lady Alexander (2012)
The killer was mimicking Jack the Ripper.ฆาตกรกำลังเลียนแบบวิธีการของ แจ็ค เดอะ ริปเปอร์ The Method in the Madness (2012)
Someone's out there mimicking the crimes we've solved.มีบางคนเลียนแบบการฆาตกรรม ที่เราปิดคดีไปแล้ว Perennials (2012)
Nothing better than one freak mimicking a bunch of other freaks.ไม่มีอะไรดีเท่าไอ้บ้าคนนึง ที่พยายามเลียนแบบไอ้บ้าคนอื่น ๆ อีกแล้ว Out of Control (2012)
[ MIMICS GULPING ](เลียนแบบการกลืน) Grudge Match (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mimicA parrot can mimic a person's voice.
mimicTests showed that Alex wasn't just mimicking.
mimicIrene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only mimic people but also learn the meaning of words.
mimicFrankly speaking, sport is mimic warfare.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลียนแบบ(v) copy, See also: imitate, mimic, ape, emulate, mock, Syn. เอาอย่าง, Example: ความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเลียนแบบได้, Thai Definition: พยายามทำให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับต้นแบบ
ล้อเลียน(v) mimic, See also: ape, mock, imitate, parody, Syn. เลียนแบบ, เอาอย่าง, Example: พวกตลกชอบล้อเลียนเสียงและท่าทางของนักการเมืองดังๆ, Thai Definition: เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น
การทำตาม(n) imitation, See also: emulation, copy, mimic, following the example, Syn. การเลียนแบบ, การเอาอย่าง, Ant. การนำ, Example: การทำตามผู้อื่นควรคำนึงด้วยว่าสิ่งที่จะทำนั้นดีหรือไม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลียน[līen] (v) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of  FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
เลียนแบบ[līenbaēp] (v) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate  FR: imiter ; copier ; simuler
ล้อเลียน[lølīen] (v) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody  FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MIMIC M IH1 M IH0 K
MIMICS M IH1 M IH0 K S
MIMICRY M IH1 M IH0 K R IY0
MIMICKED M IH1 M IH0 K T
MIMICKING M IH1 M IH0 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimic (v) mˈɪmɪk (m i1 m i k)
mimics (v) mˈɪmɪks (m i1 m i k s)
mimicry (n) mˈɪmɪkriː (m i1 m i k r ii)
mimicked (v) mˈɪmɪkt (m i1 m i k t)
mimicking (v) mˈɪmɪkɪŋ (m i1 m i k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口技[kǒu jì, ㄎㄡˇ ㄐㄧˋ, ] beat boxing; vocal mimicry; ventriloquism, #68,975 [Add to Longdo]
拟态[nǐ tài, ㄋㄧˇ ㄊㄞˋ, / ] (biol.) mimicry; (protective) mimicry; camouflage, #116,458 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebärdensprache { f }sign language; mimicry [Add to Longdo]
Mimik { f }mimic; mimic art [Add to Longdo]
Nachahmen { n }; Nachahmung { f }; Nachäffen { n } | Nachahmungen { pl }mimicry | mimicries [Add to Longdo]
Parodie { f }mimicry [Add to Longdo]
ahmte nachmimicked [Add to Longdo]
mimischmimic [Add to Longdo]
nachäffen; nachmachento mimic; to take off [Add to Longdo]
nachahmento mimic [Add to Longdo]
nachahmendmimicking [Add to Longdo]
panthomimischpantomimic [Add to Longdo]
Mimikry { f } [ zool. ]mimicry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みみっちい[mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded [Add to Longdo]
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean) [Add to Longdo]
クログチニザ;チョコレートサージャンフィッシュ;チョコレートサージョンフィッシュ;ミミックサージャンフィッシュ;ミミックサージョンフィッシュ[kuroguchiniza ; chokore-tosa-janfisshu ; chokore-tosa-jonfisshu ; mimikkusa-janfiss] (n) chocolate surgeonfish (Acanthurus pyroferus, Indo-Pacific species of tang); mimic surgeonfish; orange-gilled surgeonfish [Add to Longdo]
ミミクリー;ミミクリ[mimikuri-; mimikuri] (n) mimicry (esp. biological) [Add to Longdo]
ミミック[mimikku] (n) mimic; (P) [Add to Longdo]
擬す[ぎす, gisu] (v5s, vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s, vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬態[ぎたい, gitai] (n, adj-no) mimesis; mimicry; camouflage [Add to Longdo]
擬態語[ぎたいご, gitaigo] (n) { ling } mimetic word; word that mimics something that does not make a sound (e.g. the fluttering of a butterfly's wings) [Add to Longdo]
蟻蜘蛛[ありぐも;アリグモ, arigumo ; arigumo] (n) (uk) Myrmarachne japonica (species of ant-mimicking spider) [Add to Longdo]
元ネタ[もとネタ, moto neta] (n) inspiration (for); source (of); parody; mimicry; fake [Add to Longdo]
口真似[くちまね, kuchimane] (n, vs) mimicry [Add to Longdo]
真似[まね, mane] (n, vs) mimicry; imitation; behavior; behaviour; pretense; pretence; (P) [Add to Longdo]
真似る[まねる, maneru] (v1, vt) to mimic; to imitate; (P) [Add to Longdo]
人真似[ひとまね, hitomane] (n, vs) mimicry; imitation [Add to Longdo]
声色[せいしょく, seishoku] (n) (1) tone of voice; (2) mimicry; imitative voice; (P) [Add to Longdo]
声帯模写[せいたいもしゃ, seitaimosha] (n) vocal mimicry [Add to Longdo]
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n, vs) following (e.g. someone's opinion); being servile to; adherence; compliance; emulation; mimicking; servility [Add to Longdo]
泥濘道[ぬかるみみち, nukarumimichi] (n) muddy road [Add to Longdo]
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1, vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P) [Add to Longdo]
独り相撲;一人相撲[ひとりずもう, hitorizumou] (exp) (1) fighting (tilting at) windmills; working oneself up even though there really isn't anything to fight at; (2) single-person mimicking a wrestling match [Add to Longdo]
物真似;物まね[ものまね;モノマネ, monomane ; monomane] (n, vs) (uk) mimicry; imitation (of someone, something) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
真似る[まねる, maneru] mimic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimic \Mim"ic\, Mimical \Mim"ic*al\, a. [L. mimicus, Gr. ?, fr.
   ? mime: cf. F. mimique. See {Mime}.]
   [1913 Webster]
   1. Imitative; mimetic.
    [1913 Webster]
 
       Oft, in her absence, mimic fancy wakes
       To imitate her.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Man is, of all creatures, the most mimical. --W.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. Consisting of, or formed by, imitation; imitated; as,
    mimic gestures. "Mimic hootings." --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. (Min.) Imitative; characterized by resemblance to other
    forms; -- applied to crystals which by twinning resemble
    simple forms of a higher grade of symmetry.
    [1913 Webster]
 
   Note: Mimic often implies something droll or ludicrous, and
      is less dignified than imitative.
      [1913 Webster]
 
   {Mimic beetle} (Zool.), a beetle that feigns death when
    disturbed, esp. the species of {Hister} and allied genera.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimic \Mim"ic\, n.
   One who imitates or mimics, especially one who does so for
   sport; a copyist; a buffoon. --Burke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimic \Mim"ic\, v. t. [imp. & p. p. {Mimicked}; p. pr. & vb. n.
   {Mimicking}.]
   [1913 Webster]
   1. To imitate or ape for sport; to ridicule by imitation.
    [1913 Webster]
 
       The walk, the words, the gesture, could supply,
       The habit mimic, and the mien belie. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) To assume a resemblance to (some other organism of
    a totally different nature, or some surrounding object),
    as a means of protection or advantage.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To ape; imitate; counterfeit; mock.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mimic
   adj 1: constituting an imitation; "the mimic warfare of the
       opera stage"- Archibald Alison
   n 1: someone who mimics (especially an actor or actress) [syn:
      {mimic}, {mimicker}]
   v 1: imitate (a person or manner), especially for satirical
      effect; "The actor mimicked the President very accurately"
      [syn: {mimic}, {mime}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top