ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impersonator

IH2 M P ER1 S AH0 N EY0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impersonator-, *impersonator*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, we're hosting an Elvis impersonators convention this weekend, so we're only featuring carrot top.ค่ะ สัปดาห์นี่เรา มีงานชุมนุมคนที่ แต่งตัวเป็นเอลวิสค่ะ และเราก็ยังมีแครอทท็อปด้วยค่ะ Heartbreak Hotel (2011)
Over break, Abed realized he could hire celebrity impersonators from a service for his own personal use.ในช่วงปิดเทอม อาเบดคิดได้ว่าเขาสามารถจ้าง คนหน้าเหมือนดารา มาใช้บริการส่วนตัว Contemporary Impressionists (2012)
Vinnie's the owner of the doppelgang, the celebrity impersonator service I use.วินนี่เป็นเจ้าของ Doppelgang กลุ่มคนหน้าเหมือนคนดังที่ผมใช้บริการ Contemporary Impressionists (2012)
"or convincing Sophie B. Hawkins impersonator to play community college dance tonight.หรือคนหน้าเหมือน Sophie B. Hawkins เพื่อมาแสดงในงานเต้นรำวิทยาลัยชุมชนคืนนี้ Herstory of Dance (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPERSONATOR IH2 M P ER1 S AH0 N EY0 T ER0
IMPERSONATORS IH2 M P ER1 S AH0 N EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impersonator (n) ˈɪmpˈɜːʳsənɛɪtər (i1 m p @@1 s @ n ei t @ r)
impersonators (n) ˈɪmpˈɜːʳsənɛɪtəz (i1 m p @@1 s @ n ei t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impersonator \Im*per"son*a`tor\, n.
   One who impersonates; an actor; a mimic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impersonator
   n 1: someone who (fraudulently) assumes the appearance of
      another [syn: {impersonator}, {imitator}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top