ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*maison*

M EY1 Z AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: maison, -maison-
Possible hiragana form: まいそん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maisonette(n) บ้านหลังเล็ก, See also: อพาตเมนต์, ห้องเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maisonette(เมซะเนท) n. ห้องเล็ก ๆ (โดยเฉพาะในบ้านที่แบ่งห้องให้เช่า)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maisonneuve Signอาการแสดงข้อมือกระดกเกินในกระดูกหักคอลลีส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Autumn from Maison Maribel in Ruston.ออธัม จากไมสัน มาริเบล ในรัสตันค่ะ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
I'll be a lone warrior, going around the maisons.ฉันจะเป็นคนทำมันคนเดียว ในแมนชั่นของฉัน Paradise Kiss (2011)
So there's this restaurant that just opened in the San Fernando Valley and it's called La Maison des la Voide.มีร้านอาหารเปิดใหม่ ย่านซานเฟอร์นันโดวัลเล่ย์ ชื่อร้าน ลาเมซอง เดลาวาร์ด The Green Hornet (2011)
Look, I know you're doing everything you can, mais cette voiture est entrée en collision avec ma maisonฉันรู้ว่าคุณกำลังทำทุกอย่าง ที่คุณสามารถทำได้ , แต่รถนั้นมัน พุ่งมาชนบ้านฉันนะ The Guilty Girl's Handbook (2013)
Welcome to Maison Mumbai!เมซอง มุมไบ ยินดีต้อนรับ The Hundred-Foot Journey (2014)
We eat at the Maison Mumbai, but with food prepared here in Le Saule Pleureur.เราทานอาหารกันที่เมซอง มุมไบ แต่อาหารจัดเตรียมที่นี่ ใน เลอ โซย เพลอเเอร์ The Hundred-Foot Journey (2014)
Dr. Belin, Maisons-Alfort.Dr. Belin, Maisons-Alfort. The Lions Are Loose (1961)
One in Paris, the other at Maisons-Laffitte.Die eine in Paris, die andere in Maisons-Laffitte. The Thief of Paris (1967)
Then plough the big field at Maisons Neuves.Dann pflügst du das große Feld von den Maisonneuves. Very Happy Alexander (1968)
"Maison Charles Marseille."Maison Charles Marseille. Squeeze Play (1970)
- - - - iTa maison.- Ta maison. Friends (1971)
There has been an accident at Maison Blanche.Bei Maison Blanche hat sich ein Unfall ereignet. Le Mans (1971)
If you try to nail Scalise, do it down through Maison Blanche.Wenn du Scalise knacken willst, versuch's bei Maison Blanche. Le Mans (1971)
That was his tune in the 1950's.Das hörten wir in den Fünfzigern in Maisons-Alfort. Vincent, François, Paul and the Others (1974)
- You didn't order pâte maison, did you?Sie haben aber nicht das Paté Maison bestellt, oder? The Hotel Inspectors (1975)
I buy it at the Coffee House.Ich kaufe ihn bei La Maison du Café. Body of My Enemy (1976)
She was looking for a new job. The premiere of Jean Racine's play... played by students of various ages... was supposed to take place in early July.Sie suchte eine neue Stelle, und die Premiere des Stücks von Jean Racine, gespielt von Studenten unterschiedlichen Alters, sollte Anfang Juli in Rueil-Malmaison stattfinden. Pardon Mon Affaire, Too! (1977)
There's... Ma Maison and La Scala... Scandia.Es gibt das Ma Maison und La Scala... das Scandia. American Gigolo (1980)
It's a secret concoction of Tom's, a sort of cocMail de maíson, so you'd lolly well better enioy it.Es ist ein Geheimrezept von Toffy, eine Art cocktail de maison... ich hoffe also, dass er Ihnen schmeckt. Chariots of Fire (1981)
Ask at Prevost's, at the Maison Doree.Im Prévost, im Maison Dorée ... Los! Swann in Love (1984)
The innkeeper will see to everything. I'll stable the horse.So, Madamsche, mir han en salle, mir han le bain, des macht alles hier der patron von la maison und isch hol ihr Perd da hinne in de Stall. Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
Lamaison.Lamaison. Kiss of the Spider Woman (1985)
Claire told me about your lnights in Trohs MahsorsClaire erzählte mir von Ihren Nächten in Trois Maisons Gothic (1986)
I'm afraid, Mae. lt's like the lnight at Trohs Mahsors all over again.Ich habe Angst, Maie. Es ist wieder genauso wie in der Nacht in Trois Maisons. Gothic (1986)
- They're Malmaison*. (Imperials)Das sind Malmaison-Nelken. Jean de Florette (1986)
Ha ha! Before I knew it, He'd taken his air popcorn maker-- No cholesterol, you see--Da nahm er sein Trimmrad und zog in eine hübsche Maisonette-Wohnung. Narrow Margin (1990)
You're buried... in Maisons-Alfort, row 8, plot 30.Ihr Grab befindet sich auf dem Friedhof Maisons-Alfort, Allee 8, Nr. 30. La Femme Nikita (1990)
Chateau Mah-son.Château Maison. The Crepes of Wrath (1990)
Ma Maison at 7:30. Should I meet you there?Ma Maison um 7:30. Treffe ich dich dann einfach da? Door (1996)
I thought we could go to Maison Bertaux, seeing as we're in a French mood.Wir gehen ins Maison Bertaux. Weil wir in französischer Stimmung sind. Hilary and Jackie (1998)
You need la maison où nous dormons.Du musst... ..la maison où nous dormons. Restless (2000)
Nothing. I got a duplex now.Ich wohn in 'ner Maisonettewohnung. Ocean's Eleven (2001)
The spécialité de maison.Die spécialité de maison. Boo (2001)
You had dinner at Maison Saint Croix on the 5th?Waren Sie im Maison Saint Croix am 5. dieses Monats? Murder by Numbers (2002)
-Maison Saint Croix.- Maison Saint Croix. Murder by Numbers (2002)
Asked me to fly to Zurich to see the minister... still parked up in La Maison Grande, still eating well.Ich sollte in Zürich mit dem Minister verhandeln... der immer noch im La Maison Grande logierte und immer noch gut aß. Layer Cake (2004)
Just my penthouse in N.Y.C., right above Central Park.Ich habe eine Maisonettewohnung in New York, am Central Park. Angel-A (2005)
How come you know about my Brooklyn penthouse?Du weißt von der Maisonettewohnung? Angel-A (2005)
La maison de la femme.La maison de la femme. Fifty-Fifty (2006)
Une maison avec des galets rouges.Il maison avec des galets rouge. The Other Side of This Life, Part 2 (2007)
I want to go up to them there in the late May sunlight and say it.Ich möchte zu ihnen gehen, dort in der späten Maisonne und es ihnen sagen. Into the Wild (2007)
This is Maison Blanche again.Hier nochmal Maison Blanche. Cat Among the Pigeons (2008)
I'm Autumn from Maison Maribel in Ruston.Ich bin Autumn vom Maison Maribel in Ruston. Beyond Here Lies Nothin' (2009)
The Maison de Marthe fills this void where nothing exists to help women find a way out of prostitution.Die "Maison de Marthe" füllt diese Lücke, denn ansonsten gäbe es nichts, um Frauen aus der Prostitution zu helfen. L'imposture (2010)
I live at Maison Charlotte, a house that comes to the aid of women in difficulty.Ich wohne im Maison Charlotte, einem Haus für Frauen in schwieriger Situation, seit vier Monaten. L'imposture (2010)
-Yeah. No, the whole two-storey thing would have been too much money.Die Maisonette-Idee wäre zu teuer. Please Give (2010)
It is a famous sculptor who lives in Rueil-Malmaison.Sie ist Bildhauerin. Wohnt in Rueil-Malmaison. Switch (2011)
92500, Rueil-Malmaison.92500 Rueil-Malmaison. Switch (2011)
Sergeant, I just got a call from Roméo Richard himself, the mayor of Havre aux Maisons.Sergeant, ich hatte eben einen Anruf von Roméo Richard, dem Bürgermeister von Havre-aux-Maisons. La peur de l'eau (2011)
The mayor of Havre aux Maisons? Yes.Du sprichst vom Bürgermeister von Havre-aux-Maisons. La peur de l'eau (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบบ้าน[baēp bān] (n, exp) FR: plan de maison [ m ]
แบบแปลนบ้าน[baēp plaēn bān] (n, exp) EN: house plan  FR: plan de maison [ m ]
บ้าน[bān] (n) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; logement [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ] ; domicile [ m ]
บ้านเช่า[bān chao] (n, exp) EN: rented house ; house to let  FR: maison à louer [ f ] ; maison en location [ f ]
บ้านช่อง[bānchǿng] (n) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ]
บ้านอิฐ[bān it] (n, exp) EN: brick house  FR: maison en briques [ f ]
บ้านของฉัน[bān khøng chan] (n, exp) EN: my house  FR: ma maison
บ้านเลขที่ ...[bān lēkthī ...] (n, exp) FR: maison numéro ... [ f ] ; habitation n° ... [ f ]
บ้านน่าอยู่[bān nāyū] (n, exp) FR: habitation confortable [ f ] ; maison agréable [ f ]
บ้านพัก[bānphak] (n) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging  FR: maison [ f ] ; habitation [ f ] ; logement [ m ] ; résidence [ f ]
บานผีสิง[bān phīsing] (n, exp) EN: haunted house  FR: maison hantée [ f ]
บ้านเรือน[bānreūoen] (n) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes  FR: maisons [ fpl ] ; habitations [ fpl ]
บ้านแสนสุข[bān saēn suk] (n, exp) FR: maison du bonheur [ f ]
บ้านสำเร็จรูป[bān samretrūp] (n, exp) EN: prefab  FR: maison préfabriquée [ f ]
บ้านโสเภณี[bān sōphēnī] (n, exp) FR: maison close [ f ]
บ้านสวย[bān sūay] (n, exp) FR: jolie maison [ f ]
บ้านใต้ถุนสูง[bān tāithun sūng] (n, exp) FR: maison sur pilotis [ f ]
บ้านตึก[bān teuk] (n, exp) FR: maison en briques [ f ] ; maison en dur [ m ]
บ้านถัดไป[bān thatpai] (n, exp) EN: next house  FR: maison suivante [ f ]
บ้านใหญ่[bān yai] (n, exp) EN: big house  FR: grande maison [ f ] ; maison spacieuse [ f ]
บ่อน[bǿn] (n) EN: gambling house ; casino  FR: maison de jeu [ f ] ; tripot [ m ]
เช่าบ้าน[chao bān] (v, exp) EN: rent a house  FR: louer une maison
เฝ้าบ้าน[fao bān] (v, exp) EN: watch over the house ; take care of the house  FR: surveiller la maison ; garder la maison
เจ้าบ้าน[jaobān] (n, exp) EN: householder ; house owner  FR: maître de maison [ m ] ; maîtresse de maison [ f ] ; maître de céans [ m ]
เจ้าของบ้าน[jaokhøng bān] (n, exp) EN: landlord of a house ; host ; homeowner  FR: propriétaire (de la maison) [ m, f ] ; hôte [ m ] ; maître des lieux [ m ]
ค่าเช่าบ้าน[khāchao bān] (n, exp) FR: loyer (d'une maison) [ m ]
ขยายบ้าน[khayāi bān] (v, exp) EN: enlarge a house  FR: agrandir une maison
คนใช้[khonchai] (n) EN: servant ; maid ; housemaid  FR: employée de maison [ f ] ; serviteur [ m ] (litt.) ; domestique [ m, f ] (vx) ; servante [ f ] (vx) ; bonne [ f ] ; bonniche = boniche [ f ] (fam. - péj.)
คุก[khuk] (n) EN: jail ; prison  FR: prison [ f ] ; maison d'arrêt [ m ] ; pénitentier [ m ] ; geôle [ f ] ; cachot [ m ]
กลับบ้าน[klapbān] (v) EN: go back home  FR: rentrer à la maison ; rentrer chez soi
หลัง[lang] (n) EN: [ classifier : houses ; dwrellings ; mosquito nets ; rafts ]  FR: [ classificateur : maisons ; résidences ; moustiquaires ; radeaux ]
แม่บ้าน[maēbān] (n, exp) EN: housekeeper ; housewife ; matron  FR: maîtresse de maison [ f ] ; gouvernante [ f ] ; ménagère [ f ]
หน้าจั่ว[nājūa] (n) EN: gable (of a house)  FR: pignon (d'une maison)
นกแอ่นบ้าน[nok aen bān] (n, exp) EN: House Swift ; Little Swift  FR: Martinet des maisons [ m ] ; Martinet à croupion blanc [ m ] ; Martinet à dos blanc [ m ] ; Martinet cul-blanc [ m ]
แผนผังบ้าน[phaēnphang bān] (n, exp) FR: plan d'une maison [ m ]
ปลูกบ้าน[plūk bān] (v, exp) FR: construire une maison ; bâtir une maison
ราชสำนัก[rātchasamnak] (n) EN: court ; the king's household  FR: cour royale [ f ] ; maison royale [ f ]
เรือน[reūoen] (n) EN: house ; building ; domicile ; dwelling ; structure  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ]
เรือนแฝด[reūoen faēt] (n, exp) EN: house built in parallel  FR: maisons jumelles [ fpl ]
เรือนหอ[reūoenhō] (n) EN: home for newly wedding couple ; bridal house  FR: maison des jeunes mariés [ f ]
เรือนจำ[reūoenjam] (n) EN: prison ; jail ; penitentiary  FR: maison d'arrêt [ m ] ; pénitencier [ m ]
เรือนจำกลาง[reūoenjam klāng] (n, exp) EN: central prison  FR: prison centrale [ f ] ; maison centrale [ f ]
เรือนแพ[reūoenphaē] (n) EN: houseboat ; floating house  FR: maison flottante [ f ] ; habitation flottante [ f ]
โรงเรียนดัดสันดาน[rōngrīen datsandān] (n, exp) EN: reformatory ; house of correction  FR: maison de correction [ f ]
ศาลากลาง[sālā klāng] (n, exp) EN: town hall ; city hall  FR: hôtel de ville [ m ] ; maison communale [ f ]
สำนัก[samnak] (n) EN: office ; bureau ; institute ; agency ; place ; house ; residence ; center  FR: bureau [ m ] ; agence [ f ] ; maison [ f ] ; lieu d'activité [ m ]
สำนักพิมพ์[samnak phim] (n, exp) EN: publishing house ; publishing company ; publishers ; publisher's  FR: éditeur [ m ] ; maison d'édition [ f ]
สร้างบ้าน[sāng bān] (v, exp) EN: build a house ; construct a house  FR: construire une maison
สร้างบ้านเรือน[sāng bānreūoen] (v, exp) FR: bâtir des maisons
ศาลพระภูมิ[sān phraphūm] (n, exp) EN: spirit house ; shrine of the household god ; joss house  FR: maison des esprits (du lieu) [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MAISON M EY1 Z AH0 N
MAISONET M EH1 S AH0 N IH0 T
GRANDMAISON G R AE1 N D M AY2 Z AA1 N
GRANDMAISON G R AE1 N D M EY1 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maisonnette (n) mˌɛɪzənˈɛt (m ei2 z @ n e1 t)
maisonnettes (n) mˌɛɪzənˈɛts (m ei2 z @ n e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maisonette { f }; Maisonette-Wohnung { f }maisonette [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
à la maison(phrase) ที่บ้าน
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, Syn. maison de passe
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, Syn. maison close
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
メゾネット[mezonetto] (n) maisonette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  maison /mɛzɔ̃/ 
   house

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top