ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บ้านช่อง

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ้านช่อง-, *บ้านช่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้านช่อง[N] house, See also: home, habitation, residence, Syn. บ้านเรือน, บ้านช่องห้องหับ, บ้าน, Example: สมัยก่อนหน้าที่ของผู้หญิง คือ การเป็นแม่บ้านดูแลบ้านช่องและเลี้ยงดูบุตร แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะออกประกอบอาชีพนอกบ้านเพิ่มขึ้น, Count unit: หลัง, Thai definition: บ้านที่อยู่อาศัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ้านช่อง, บ้านช่องห้องหอน. บ้านที่อยู่อาศัย เช่น บ้านช่องรกรุงรัง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She lives safely at home with usบ้านช่องก็มีอยู่ ไม่เดือดร้อน Saving Face (2004)
This is a crummy neighborhoodบ้านช่องแถวนี้น่ากลัว Saving Face (2004)
It would warm the place up nicely!บ้านช่องจะได้ดูอบอุ่น Saving Face (2004)
You know, we've got a flat. It's a good one.บ้านช่องเราก็มีนะ ออกจะสบาย Imagine Me & You (2005)
Such a long time in such a mess.เก็บไว้นาน .. บ้านช่องก็รก Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
And tear your curtains down# Then a row of homes start building # # จากนั้นถิ่นฐานบ้านช่อง จะเริ่มก่อร่างสร้างขึ้น # Once (2007)
I'm doing this for me, so I can be proud of my home.บ้านช่องจะได้สะอาดไง The First Taste (2008)
You can watch the buildings. You can feel the air and look at the people.คุณมองเห็นตึกรามบ้านช่อง คุณรู้สึกถึงบรรยากาศ แล้วก็คอยมองผู้คนต่างๆ New York, I Love You (2008)
Except for it's not just a building that falls.ไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านช่องถล่มลงมาเท่านั้น Countdown (2011)
Most people went home.ส่วนใหญ่กลับบ้านช่องกันหมดแล้ว Competitive Wine Tasting (2011)
I think this place will soon be filled with such buildings.ผมว่าอีกไม่นานที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่อง Episode #2.7 (2011)
This house is so big.บ้านช่องก็ออกจะกว้าง Afterbirth (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านช่องห้องหับ[n. exp.] (bānchǿng hǿng hap) EN: house   

English-Thai: Nontri Dictionary
household(n) สมาชิกในบ้าน,ครอบครัว,บ้านช่อง,ราชสำนัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top