Search result for

*jay*

(144 entries)
(0.0659 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jay, -jay-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jay[N] คนซื่อ (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนที่ถูกหลอกได้ง่าย, Syn. gullible person
jay[N] นกชนิดหนึ่งในตระกูลอีกา, Syn. bluejay
deejay[N] คนเปิดแผ่นเสียง (คำไม่เป็นทางการ) (คำย่อของ disc jockey), See also: นักจัดรายการเพลง, Syn. DJ, disc jockey
deejay[SL] ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุ, See also: ผู้จัดรายการวิทยุ, ดีเจ, Syn. D.J., disk jockey
veejay[SL] ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการมิวสิกวิดีโอ) (คำย่อของ video jockey), See also: วีเจ, Syn. V.J., video jock
bluejay[N] นกอเมริกาเหนือตัวใหญ่มีขนสีฟ้า
jaywalk[VI] ข้ามถนนอย่างผิดกฎหมาย
vee-jay[N] วีเจ (คำย่อของ video jockey และสัญลักษณ์ย่อคือ VJ), See also: พิธีกรรายการเพลงทางโทรทัศน์, ผู้ดำเนินรายการประเภทมิวสิควิดีโอทางโทรทัศน์หรือดิสโก้เ
popinjay[N] นกแก้ว
popinjay[N] คนพูดไร้สาระมาก, See also: คนช่างพูดเกินไป
jaywalker[N] คนที่ข้ามถนนอย่างผิดกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bluejay(บลู'เจย์) n. ชื่อพันธ์นกมีหงอน
deejay(ดี'เจ) n. โฆษกรายการเพลงจากแผ่นเสียงของรายการวิทยุกระจายเสียง, Syn. disk jockey,DJ
jay(เจย์) n. นกที่มีเสียงจ็อกแจ็กชนิดหนึ่ง,คนพูดมาก,คนโง่
jaybird(เจย์'เบิร์ด) n. =jay
jaycee(เจ'ซี) n. สมาชิกเจซี,สมาชิกกลุ่มคนหนุ่ม (J (unior) C (hamber)
jaywalk(เจ'วอล์ค) vi. ข้ามถนนอย่างไม่ระมัดระวังหรือผิดกฎจราจร., See also: jaywalker n. ดูjaywalk

English-Thai: Nontri Dictionary
jay(n) นกตะขาบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Srivijayaศิลปะศรีวิชัย [TU Subject Heading]
Srivijaya (Kingdom)ศรีวิชัย (อาณาจักร) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jay?เจย์? This Is the End (2013)
- Djay.- D-JayHustle & Flow (2005)
Blue Jay!Blue JayWhat If He's Free? (2007)
I--I...Oh, JayWho Shot Jay Arnstein? (2008)
- Jaye?- Jaye? The White Room (2014)
Jay!JayFlowers (2014)
Jay!JaySlow West (2015)
Jay?JayNot Just a Pretty Face (2015)
Sanjay.SanjayKeeping Up with the Joneses (2016)
Jay.JayWelcome to Earth-2 (2016)
Jay-Z calling!นกตะขาบ-Z โทร! Gas Pills (2008)
One time, when I was a little boy I was playing with my slingshot, and I saw this jaybird.ครั้งนึง ตอนพ่อเป็นเด็กตัวเล็กๆ... ...พ่อเอาหนังสติ๊กไปเล่น แล้วพ่อก็เห็นนกเจย์ The Lazarus Project (2008)
And all of a sudden, the jaybird woke up.ไม่นานนัก เจ้านกเจย์ก็ตื่น The Lazarus Project (2008)
Like the jaybird?อย่างนกเจย์เหรอคะ The Lazarus Project (2008)
Yeah, like the jaybird.ใช่ อย่างนกเจย์ The Lazarus Project (2008)
The jaybird. The bird that didn't die.นกเจย์ค่ะ นกตัวนั้นไม่ตาย The Lazarus Project (2008)
Maybe Daddy's like the jaybird.บางทีพ่ออาจจะเหมือนนกเจย์ The Lazarus Project (2008)
A master thief who steals things the way a blue jay swipes shiny objects off window sills.มหาโจรจอมขโมย... ...ว่องไวและเงียบกริบเหมือนดั่งนกโฉบ Inkheart (2008)
- And I'm Jay Kell.- และผม เจย์ เคลล์ The Love Guru (2008)
Thanks, Jay!ขอบคุณ เจย์ The Love Guru (2008)
Enter, Sanjay!ผู้แข่งขัน สัญชัย ! The Love Guru (2008)
- And I'm Jay Kell.-และผมเจย์ เคลล์ The Love Guru (2008)
Thanks, Jay.ขอบคุณ, เจย์ The Love Guru (2008)
Even Jay-Z had 99 of them, and the bitch was not one of them.ขนาดขาแร๊พเจย์ซีมีปัญหา 99 เรื่อง แต่เรื่องผู้หญิงก็ไม่ใช่หนึ่งในนั้น The Love Guru (2008)
- I know I'm excited, Jay.- ผมตื่นเต้นทีเดียว เจย์ คุณล่ะ? The Love Guru (2008)
- And I'm Jay Kell.- และผมเจย์ เคลล์ The Love Guru (2008)
Thanks, Jay. Let's get back to the action.ขอบคุณ เจย์ กลับมาที่การแข่งขันกันดีกว่า The Love Guru (2008)
Who do you like tonight, Jay?คืนนี้ คุณชอบใครเป็นพิเศษ เจย์? The Love Guru (2008)
Jay?เจย์? The Love Guru (2008)
When I got there, you were running around free as a jaybird;ตอนที่ฉันไปถึงนั่น เธอวิ่งไปวิ่งมา Changeling (2008)
Jay, I'm doing all the work here, buddy.ฉันกำลังยุ่งอยู่ เพี่อน.. WarGames: The Dead Code (2008)
Jay, where are you? I'm getting pummeled over here.เจ นายอยู่ไหน ฉันถูกรุม WarGames: The Dead Code (2008)
Die. Die. Jay, I said left flank, Jay.ตายซะ ตายซะ เจ ฉันบอกว่าปีกซ้าย WarGames: The Dead Code (2008)
Die. Die. Jay, where are you in second platoon?ตายซะ ตายซะ เจ กองร้อยที่ 2 ของนายอยู่ไหน WarGames: The Dead Code (2008)
Jay, Jay, that's me you're shooting.เจ.. เจ.. นายยิงโดนฉัน WarGames: The Dead Code (2008)
Jay, you just shot me in the head, Jay.เจ นายยิงหัวฉัน WarGames: The Dead Code (2008)
Jay, you know what? You're off the team.เจ นายรู้ไม๊ นายออกจากทีมไป WarGames: The Dead Code (2008)
Doubt timing and subtitles by pee-jayDoubt .. ปริศนาคาใจ? Doubt (2008)
I'm not even jaywalking.ไม่ใช่ขอทาน Dirt Nap (2008)
Jay Brogan, Queens, via e-mail:เจย์ บรอเกน, ควีนส์, ผ่านทางอีเมล์ Confessions of a Shopaholic (2009)
The Incredible Jay. All right, young lady, would you please tell me when to stop?นี่คือไพ่ที่คุณเลือก จำมันไว้ให้ดีนะ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
- That's incredible, Jay.อืม ไม่เห็นค่ะ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Come on, Jay, his misdirect is shaking his ass like an 8th Avenue hooker.ฟังนายสองคนพูดเข้า น่าสมเพชเสียจริง Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
- Jay- - I'm gonna do the Table of Death tonight.ตอนนายลองกลนี้ครั้งที่แล้ว นายก็เกือบเอาตัวเองไม่รอด แล้วนั่นมันก็เมื่อ 30 ปีก่อน Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
No. No, you're not, Jay. Don't be crazy.ถ้าฉันเกิดตายขึ้นมา แล้วมันจะเป็นอย่างไรล่ะ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
No, Jay, I didn't. You're my friend.นายเป็นเพื่อนของฉัน เพื่อนรักที่สุด Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
That's good, Jay.เยี่ยมมาก เจ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Jay.เจ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
- Huh? - My name, it's Jay.ผมชื่อ เจ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Ladies and gentlemen I give you The Incredible Jay.ใช่แล้ว เราจะใช้วงแหวน นกพิราบ แล้วก้อ วงแหวน ็ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jayA jaywalker exposes himself to great danger.
jayThe coat she wanted was eye-popinjay expensive.
jayIs there a law here about jaywalking?
jayJay picked up the old scissors.
jayNaked as a jaybird.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กา[n.] (kā) EN: crow ; jay ; magpie   FR: corbeau [m]
นกกาน้อยหงอนยาว[n. exp.] (nok kā nøi ngøn yāo) EN: Crested Jay   FR: Geai longup [m] ; Geai huppé [m] ; Platylophe longup [m]
นกปีกลายสก๊อต[n. exp.] (nok pīk lāi Sákøt) EN: Eurasian Jay   FR: Geai des chênes [m] ; Geai glandivore [m] ; Geai commun [m]
ผีเสื้อหนอนจำปีจุดต่อขอบ[n. exp.] (phīseūa nøn jampī jut tø khøp) EN: Veined Jay   
ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก[n. exp.] (phīseūa nøn jampī jut yaēk) EN: Common Jay   
ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nøn jampī thammadā) EN: Tailed Jay   
ผีเสื้อธารมรกต[n. exp.] (phīseūa thān morakot) EN: Popinjay   
ศรีวิชัย[n. prop.] (Si Wichai) EN: Srivijaya   
วิสาขบูชา[n. prop.] (Wisākha Būchā) EN: Vesak ; Visakha ; Visakha Bucha ; Visakha Puja ; Buddha Jayanti   FR: Vesak = Waisak [m] ; jour du Vesak [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAY    JH EY1
JAYA    JH AY1 AH0
JAYS    JH EY1 Z
JAYE    JH EY1
JAYME    JH EY1 M IY0
JAYNE    JH EY1 N
JAY'S    JH EY1 Z
JAYMES    JH EY1 M IY0 Z
JAYCOX    JH EY1 K AA2 K S
JAYNES    JH EY1 N Z
JAYCEE    JH EY1 S IY1
JAYROE    JH EY1 R OW2
JAYSON    JH EY1 Z AH0 N
SANJAY    S AE1 N JH EY0
JAYWALK    JH EY1 W AO2 K
BERJAYA    B ER0 JH AY1 AH0
JAYCEES    JH EY1 S IY1 Z
ELLIJAY    IY0 L AY1 JH EY0
BLUEJAY    B L UW1 JH EY2
JAYHAWKER    JH EY1 HH AO0 K ER0
JAYWALKING    JH EY1 W AO2 K IH0 NG
JAYASHANKAR    JH AY2 IH0 SH AA1 NG K AA0 R
JAYACHANDRA    JH AY2 AH0 CH AA1 N D R AH0
JAYEWARDENE    JH EY1 W AO0 R D IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jay    (n) (jh ei1)
jays    (n) (jh ei1 z)
Jayark    (n) (jh ei1 y aa k)
jaywalk    (v) (jh ei1 w oo k)
jaywalks    (v) (jh ei1 w oo k s)
popinjay    (n) (p o1 p i n jh ei)
jaywalked    (v) (jh ei1 w oo k t)
jaywalker    (n) (jh ei1 w oo k @ r)
popinjays    (n) (p o1 p i n jh ei z)
jaywalkers    (n) (jh ei1 w oo k @ z)
jaywalking    (v) (jh ei1 w oo k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eichelhäher {m} [ornith.]jay [Add to Longdo]
Fußgänger {m} | Fußgänger {pl} | unachtsamer Fußgänger; die Verkehrsregeln missachtender Fußgängerwalker | walkers | jaywalker [Add to Longdo]
Häher {m} [ornith.]jay [Add to Longdo]
als Fußgänger im Straßenverkehr unachtsam seinto jaywalk [Add to Longdo]
Vijayawada (Stadt in Indien)Vijayawada (city in India) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki [Add to Longdo]
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari) [Add to Longdo]
ジェイ[, jiei] (n) jay [Add to Longdo]
ジャユプロ[, jayupuro] (n) (abbr) Japan unique process [Add to Longdo]
ヴィジャヤナガル朝[ヴィジャヤナガルちょう, vijayanagaru chou] (n) Vijayanagar Dynasty (of India, 1336-1649 CE) [Add to Longdo]
休み茶屋;休茶屋[やすみぢゃや;やすみじゃや(ik), yasumidyaya ; yasumijaya (ik)] (n) wayside teahouse; tea house used as a resting place [Add to Longdo]
懸巣;懸け巣[かけす;カケス, kakesu ; kakesu] (n) (uk) Eurasian jay (Garrulus glandarius) [Add to Longdo]
五大明王[ごだいみょうおう, godaimyouou] (n) {Buddh} five great wisdom kings (Acala, Kundali, Trilokavijaya, Vajrayaksa, Yamantaka) [Add to Longdo]
降三世明王[ごうざんぜみょうおう, gouzanzemyouou] (n) {Buddh} Trailokyavijaya Vidya-raja; conqueror of the three worlds [Add to Longdo]
邪欲[じゃよく, jayoku] (n) evil desire [Add to Longdo]
青懸巣[あおかけす;アオカケス, aokakesu ; aokakesu] (n) (uk) blue jay (Cyanocitta cristata) [Add to Longdo]
帝揚羽[みかどあげは;ミカドアゲハ, mikadoageha ; mikadoageha] (n) (uk) common jay (species of swallowtail butterfly, Graphium doson) [Add to Longdo]
八大明王[はちだいみょうおう, hachidaimyouou] (n) {Buddh} (See 五大明王) eight great wisdom kings (Acala, Kundali, Mezu, Munosho, Trilokavijaya, Ucchusma, Vajrayaksa, Yamantaka) [Add to Longdo]
仏頂尊勝[ぶちょうそんしょう, buchousonshou] (n) {Buddh} Usnisavijaya; Victorious Goddess of the Chignon [Add to Longdo]
瑠璃懸巣[るりかけす;ルリカケス, rurikakesu ; rurikakesu] (n) (uk) Lidth's jay (Garrulus lidthi) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱穿马路[luàn chuān mǎ lù, ㄌㄨㄢˋ ㄔㄨㄢ ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ, 穿 / 穿] to jaywalk [Add to Longdo]
周杰伦[Zhōu Jié lún, ㄓㄡ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] Jay Chou (1979-), Taiwanese pop star [Add to Longdo]
松鸦[sōng yā, ㄙㄨㄥ ㄧㄚ, / ] a jay; the Eurasian jay (Garrulus glandarius); the bird family Corvidae (crows, jays and magpies) [Add to Longdo]
[zhī, , ] general term for jay; Garrulus lidthi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jay \Jay\, n. [F. geai, OF. gai, jaj, perh. fr. OHG. g[=a]hi.
   Cf. {Gay}.] (Zool.)
   Any one of the numerous species of birds belonging to
   {Garrulus}, {Cyanocitta}, and allied genera of the family
   {Corvidae}. They are allied to the crows, but are smaller,
   more graceful in form, often handsomely colored, and usually
   have a crest.
   [1913 Webster]
 
   Note: The European jay ({Garrulus glandarius}) is a large and
      handsomely colored species, having the body pale
      reddish brown, lighter beneath; tail and wing quills
      blackish; the primary coverts barred with bright blue
      and black; throat, tail coverts, and a large spot on
      the wings, white. Called also {jay pie}, {Jenny jay},
      and {k[ae]}. The common {blue jay} ({Cyanocitta
      cristata}.), and the related species, are brilliantly
      colored, and have a large erectile crest. The
      California jay ({Aphelocoma Californica}), the Florida
      jay ({Aphelocoma Floridana}), and the green jay
      ({Xanthoura luxuosa}), of Texas and Mexico, are large,
      handsome, crested species. The Canada jay ({Perisoreus
      Canadensis}), and several allied species, are much
      plainer and have no crest. See {Blue jay}, and {Whisky
      jack}.
      [1913 Webster]
 
   {Jay thrush} (Zool.), any one several species of Asiatic
    singing birds, of the genera {Garrulax}, {Grammatoptila},
    and related genera of the family {Crateropodid[ae]}; as,
    the white-throated {jay thrush} ({Garrulax albogularis})
    (also called the {white-throated laughingthrush}), of
    India.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top