ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deejay

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deejay-, *deejay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deejay[N] คนเปิดแผ่นเสียง (คำไม่เป็นทางการ) (คำย่อของ disc jockey), See also: นักจัดรายการเพลง, Syn. DJ, disc jockey
deejay[SL] ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุ, See also: ผู้จัดรายการวิทยุ, ดีเจ, Syn. D.J., disk jockey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deejay(ดี'เจ) n. โฆษกรายการเพลงจากแผ่นเสียงของรายการวิทยุกระจายเสียง, Syn. disk jockey,DJ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here, let's see if the deejay can play something with a little more...เดี๋ยวดูว่าดีเจจะเล่นอะไรที่มัน... Rushmore (1998)
We'll have a deejay, circus performers... fortune-tellers, atmosphere smoke and neon.เราจะมี ดีเจ, นักละครสัตว์ หมอดู มีควันและแสงไฟ Just My Luck (2006)
There's a good deejay spinning down the street.มีดีเจเจ๋ง ๆ อยู่แถว ๆ นี้ Fever (2007)
It's not like you can pick out the deejay.คุณคงช่วยเลือกดีเจไม่ได้ The Damage a Man Can Do (2008)
deejay, jam tonight ♪# ดีเจ ลุยได้เลย # Hairography (2009)
Great deejay.- ดีเจก็เปิดแผ่นเก่ง Bride Wars (2009)
Deejay Spider tonight, then, uh, back to my place?ดีเจย์ สไปเดอร์คืนนี้ แล้วอ่า... ค่อยกลับไปที่บ้านผมดีมั๊ย The X in the File (2010)
Uh, well, Gavin asked me to lend a hand deejaying, so,อ่า กาวินให้ฉันยืมแฮนด์ดีเจอิ่้ง Father Knows Best (2012)
Great. And I talked to the deejay.เยี่ยม และฉันไปคุยกับดีเจ Hush Hush (2013)
Steve Aoki's going to deejay. Right there.สตีฟ อาโอกิจะมาเป็นดีเจที่นี่ The Huntress Returns (2013)
And the chance to guest deejay here at the radio station...และโอกาสที่จะได้เป็นดีเจรับเชิญที่สถานีวิทยุ Red Velvet Cupcakes (2013)
Guest deejay spot during drive time, and in case you missed it, I'll put all the details up on the CBI web site.ดีเจรับเชิญในช่วงไพร์มไทม์ และเผื่อคุณพลาดไป เราจะลงรายละเอียดทุกอย่างเข้าไปใน เวบไซด์ของ CBI Red Velvet Cupcakes (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top