ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*heartlessly*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heartlessly, -heartlessly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Saying how I left and abandoned her heartlessly, and now I came back looking for her.ประณามว่าฉันทอดทิ้งลูกสาวอย่างเลือดเย็น และตอนนี้เพิ่งจะมาตามหาเธอ Smile Again (2006)
If so, then why did you heartlessly snatch away that ring?ถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมคุณได้พยายามถอดแหวนวงนั้นล่ะ Flowers for My Life (2007)
If I was abandoned because of that Hong Tae Seong, and the Noona that I like was heartlessly dumped by that Hong Tae Seong, ถ้าผมได้รับการอุปการะ แต่กลับถูกทิ้งเพราะ"ฮงแทซอง"อีกคนหนึ่ง และยิ่งถ้า"ฮงแทซอง"คนนั้น ทอดทิ้งพี่สาวที่ผมรักมาก Episode #1.5 (2010)
To find my parents, to find out why they tossed me aside so heartlessly.ผมพยายามที่จะตามหาพ่อแม่ของผม ผมอยากรู้ว่าทำไมพวกเขาถึงทิ้งผมไปโดยไม่ใยดี Episode #1.13 (2010)
Nothing I couldn't heartlessly abandon.ผมไม่มีอะไรจะทำพอดี A Scandal in Belgravia (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartlesslyHe heartlessly deserted his wife.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงคอ(adv) heartlessly, See also: without remorse, hardheartedly, shamelessly, Example: เขามาทุบตีดิฉันได้ลงคอ, Thai Definition: อาการที่ทำได้โดยไม่ตะขิดตะขวงหรือไม่น่าจะทำเลย
โหดร้าย(adv) brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
เลือดเย็น(adv) heartlessly, See also: unfeelingly, brutally, cruelly, mercilessly, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: ผู้ต้องหารายนี้ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น ไม่ได้มีความเกรงกลัวกฎหมายเลย
โหดเหี้ยม(adv) ruthlessly, See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: ท่านถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม, Thai Definition: อย่างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมเกรียม(adv) brutally, See also: cruelly, heartlessly, mercilessly, without pity, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: คนร้ายจ่อยิงเหยื่ออย่างเหี้ยมเกรียมไร้ความปรานี, Thai Definition: อย่างแข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adv) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity  FR: brutalement ; cruellement
เลือดเย็น[leūat yen] (adv) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly
ลงคอ[longkhø] (adv) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm  FR: sans remords ; sans scrupule

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heartlessly (a) hˈaːtləsliː (h aa1 t l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzlos { adv }heartlessly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heartless \Heart"less\, a.
   1. Without a heart.
    [1913 Webster]
 
       You have left me heartless; mine is in your bosom.
                          --J. Webster.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of courage; spiritless; despondent.
    [1913 Webster]
 
       Heartless they fought, and quitted soon their
       ground.                --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Heartless and melancholy.       --W. Irwing.
    [1913 Webster]
 
   3. Destitute of feeling or affection; unsympathetic; cruel.
    "The heartless parasites." --Byron. -- {Heart"less*ly},
    adv. -- {Heart"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heartlessly
   adv 1: in a heartless manner; "she behaves rather heartlessly
       toward her admirers"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top