ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*delicately*

D EH1 L AH0 K AH0 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: delicately, -delicately-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delicately(adv) อย่างละเอียดอ่อน, See also: อย่างประณีต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"the delicately balanced negotiations."กลับเข้าไปในการเจรจาที่เขาเรียกว่า "การต่อรองเพื่อดุลยภาพอย่างมีชั้นเชิง" Spies Like Us (1985)
It needs to be done delicately if you're gonna protect the finish.มันต้องทำอย่างทุ่มเท ถ้าคุณต้องการจะปกป้องเคลือบเงาไว้ Fido (2006)
It always seemed to me that Mr. Blauner was, how can I put this delicately, um, a swordsman.ผมว่าคุณบลาวเนอร์เป็น... จะพูดไงให้ดีนะ อืม นักฟันดาบ Greatness Achieved (2008)
If you want to undergo this, we're gonna have to go about this very delicately.ถ้าคุณต้องการแบบนั้น เราก็จำเป็นต้องทำเแบบละมุนละมอม The Fourth Kind (2009)
We need to handle him delicately.เราต้องดูแลเขาอย่างนุ่มนวล Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Uh, maybe if you phrased it a little more delicately.อิม, บางทีเธออาจจะเปลี่ยนให้มันฟังดูดีกว่านั้นหน่อย Pilot (2009)
Not to put anything indelicately, but...ไม่ได้จะลงอะไรที่มันหยาบคายในเวบนะ แต่... . The Social Network (2010)
Divya and my brother don't have trouble putting things indelicately.ดิฟย่าากับพี่ชายฉันก็ไม่มีปัญหา ถ้าจะใส่อะไรหยาบๆลงไป The Social Network (2010)
That is what Dr. Wagner is so delicately trying to say.นั่นแหละที่ดร.แวกเนอร์อยากจะบอก A Humiliating Business (2010)
Remember how delicatelyจำได้ไหมว่าพ่อเบามือ Dream Hoarders (2010)
- Delicately done.- ทุ่มเทดี ทำดีมาก Tooth Fairy (2010)
Well, you know, how can I put this delicately?ผมจะพูดยังไงให้ฟังดูซอฟท์ดี I'm Still Here (2011)
It was like this delicately arranged configuration of billiard balls.มันเป็นเหมือนการกำหนดค่านี้จัด ประณีต ของลูกบิลเลียด Does Time Really Exist? (2011)
I might not handle it as delicately as you.แล้วผมคงไม่จัดการนุ่มนวล แบบคุณ Mea Makamae (2011)
Lesbians get touched delicately by other lesbians.แต่เลสเบี้ยนจะโดนสาวแตะอย่างถนอม Tower Heist (2011)
I don't know how to put this delicately so I will spare you the insult of being vague that you and I are supposed to screw.ฉันไม่รู้จะทำเรื่องละเอียดอ่อนนี้ยังไง เพื่อไม่ให้ดูเป็นการดูถูกเธอ ถ้าหากว่าเธอกับฉันต้องมีอะไรกัน Sucker Punch (2011)
Want us to handle this delicately?คุณรี้ด อยากให้เราเขียนข่าวซอฟท์ๆ มั้ย The Green Hornet (2011)
There is a threat and it must be handled delicately.มีการคุกคาม และมันต้อง ถูกจัดการอย่างรอบคอบ The Ties That Blind (2012)
How do I put this delicately?ผมจะบอกรายละเอียดยังไงดี Gone Maybe Gone (2012)
And... how do I put this delicately?และ ... . ให้ผมพูดละเอียดกว่านี้หน่อยเป็นไง? Panama Red (2012)
I don't think you understand how delicately the situation needs to be handled.ผมคิดว่าพวกคุณไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ มันเปราะบางแค่ไหนในการจัดการ The Freelancer (No. 145) (2013)
You just have to handle it delicately.แต่พ่อต้องรับมืออย่างนุ่มนวล How to Train Your Dragon 2 (2014)
Security ID'd Noah Bennet, and... well, there's no way to put this delicately.โนอาร์ เบนเน็ต อืม แต่ไม่มีทาง คอยระวังเอาไว้นะ The Needs of the Many (2015)
I don't know how to put this delicately so, I don't know how to put this delicately? ? Sucker Punch (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delicatelyShe is delicately constituted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบามือ(adv) gently, See also: lightly, softly, slightly, delicately, Syn. เบาไม้เบามือ, Ant. มือหนัก, Example: เด็กหญิงหยิบไข่อย่างเบามือใส่ลงตะกร้าใบเล็ก, Thai Definition: อาการที่ทำเบาๆ หรือค่อยๆ ด้วยความระมัดระวัง, ทำไม่ให้หนักมือหรือรุนแรง
ประณีตบรรจง(adv) delicately, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, Example: ็ฉากละครถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง
ประณีต(adv) neatly, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง, Example: เธอแกะสลักผักและผลไม้ประณีตมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจง[banjong] (adv) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly  FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
เช้ง[chēng] (adj) EN: delicately pretty ; pretty  FR: magnifique ; splendide

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DELICATELY D EH1 L AH0 K AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delicately (a) dˈɛlɪkətliː (d e1 l i k @ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
empfindlich { adv }delicately [Add to Longdo]
lecker { adv }delicately [Add to Longdo]
taktlos { adv }indelicately [Add to Longdo]
unanständig { adv }indelicately [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なよなよ[nayonayo] (adv-to, adv, vs) delicately; weakly; gently; supplely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delicately \Del"i*cate*ly\ (d[e^]l"[i^]*k[asl]t*l[y^]), adv.
   In a delicate manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delicately
   adv 1: in a delicate manner; "finely shaped features"; "her fine
       drawn body" [syn: {finely}, {fine}, {delicately},
       {exquisitely}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top