ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-delicately-

D EH1 L AH0 K AH0 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: delicately, *delicately*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delicately(adv) อย่างละเอียดอ่อน, See also: อย่างประณีต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delicatelyShe is delicately constituted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประณีตบรรจง(adv) delicately, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, Example: ็ฉากละครถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DELICATELY D EH1 L AH0 K AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delicately (a) dˈɛlɪkətliː (d e1 l i k @ t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delicately \Del"i*cate*ly\ (d[e^]l"[i^]*k[asl]t*l[y^]), adv.
   In a delicate manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delicately
   adv 1: in a delicate manner; "finely shaped features"; "her fine
       drawn body" [syn: {finely}, {fine}, {delicately},
       {exquisitely}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top