Search result for

*conqueror*

K AA1 NG K ER0 ER0   
44 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conqueror, -conqueror-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conqueror(คอง'เคอเรอะ) n. ผู้พิชิต,ผู้มีชัย

English-Thai: Nontri Dictionary
conqueror(n) ผู้ชนะ,ผู้พิชิต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the Dictator of Tomainia, the conqueror of Osterlich, the future Emperor of the World!จอมเผด็จการแห่ง โทไมเนีย มีชัยเหนือ ออสตินลิค จักรพรรดิของโลก ในอนาคต The Great Dictator (1940)
"Kill thousands, a conqueror. Kill them all, and you're a God."ฆ่าพันคน คือผู้พิชิต ฆ่าทุกคน คุณคือพระเจ้า That Night, a Forest Grew (2007)
"The victim of men, but rather their conqueror.เป็นเหยื่อของเพศชาย แต่ในทางกลับกัน Pleasure Is My Business (2009)
I spoke as a conqueror, my enemies crushed... God's plan.ศัตรูของข้าถูกทำลาย-- แผนการของพระเจ้า Better Angels (2010)
Your marriage, to one who is both conqueror and savior of your city.การสมรสของเจ้ากับคน ที่เป็นทั้งผู้ชนะศึก และช่วยเมืองท่านให้รอด Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Uh, Porter wants me to stick around a little while longer and make a fuller study of our conquerors.อ่า พอร์เตอร์ อยากให้ฉันอยู่ต่ออีกสักระยะ ทำการศึกษาผู้ชนะของเรา ให้กระจ่าง Prisoner of War (2011)
Aegon the Conqueror.เอย์กอนผู้พิชิต Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Forgive me, Khaleesi, but your ancestor Aegon the Conqueror didn't seize six of the kingdoms because they were his right.ขออภัย คาลลีสิ แต่บรรพบุรุษ ของท่าน เอย์กอนผู้พิชิต ไม่ได้บุกยึดอีกหกอาณาจักร เพราะว่ามันเป็นสิทธิของเขา You Win or You Die (2011)
Boys have been conquerors before.เด็กชายก็เคยได้ เป็นผู้พิชิตมาก่อน Baelor (2011)
One victory does not make us conquerors.ชัยชนะครั้งเดียวมิได้ทำให้ เราเป็นผู้พิชิต Baelor (2011)
Three victories don't make you a conqueror.ชัยชนะสามครั้ง ไม่ได้ทำให้เจ้าเป็นผู้พิชิต The North Remembers (2012)
Say what you will about the Targaryens-- they were conquerors.ท่านจะพูดยังไงเกี่ยวกับพวกทาร์แกเรียนก็ได้-- ยังไงพวกมันก็เป็นผู้พิชิต The North Remembers (2012)
That is a seat for a conqueror.นั่นเป็นที่นั่งสำหรับผู้พิชิต The North Remembers (2012)
Ah, a conqueror.อ้า ผู้พิชิต The Ghost of Harrenhal (2012)
You're a conqueror, too. you're just less ambitious.ท่านเองก็เป็นผู้พิชิตเหมือนกัน แค่ทะเยอทะยานน้อยกว่าก็เท่านั้น The Ghost of Harrenhal (2012)
And the title of the whole book is "An History of Aegon the Conqueror and His Conquest of Westeros."ส่วนชื่อหนังสือ คือ "ประวัติของเอกอน ผู้พิชิต และการปราบปรามเวสเทอรอส" Kissed by Fire (2013)
We were conquerors.เราเป็นฝ่ายชนะ Trust But Verify (2013)
The dream of becoming a citizen of the cosmos was born here, more than two millennia ago, in the city of Alexandria, named after and conceived by its dead conqueror,ความฝันของการเป็น พลเมืองของจักรวาล เกิดที่นี่กว่าสองพันปีที่ผ่านมา ในเมืองซานเดรีย, Unafraid of the Dark (2014)
Conquerors always meet with resistance.ทุกผู้พิชิตล้วนมีผู้ต่อต้าน The Wars to Come (2015)
William the Conqueror in 1066.พระเจ้าวิลเลี่ยมผู้พิชิต ปี 1066 Blood and Fear (2015)
He is the cosmic conqueror, the destroyer of worlds.เป็นผู้พิชิตห้วงมิติ ทำลายล้างมวลพิภพ Doctor Strange (2016)
Don't forget the prophet Lodos, who promised that the Drowned God would rise up and destroy Aegon the Conqueror. Ah, Lodos.Lodos. Eastwatch (2017)
We are tracking it with our submarine HMS Conqueror.Das U-Boot HMS Conqueror überwacht sie. The Iron Lady (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conquerorAbandon a city to a conqueror.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีชัย[N] winner, See also: victor, conqueror, champ, champion, Syn. ผู้ชนะ, Example: เขาเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นผู้มีชัยในการแข่งขันครั้งนี้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
ผู้พิชิต[N] conqueror, See also: winner, subjugator, defeater, Syn. ผู้ชนะ, Ant. ผู้แพ้, ผู้ปราชัย, Example: แม้ว่าการดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์จะเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายต้องการเป็นผู้พิชิต, Count unit: คน

CMU English Pronouncing Dictionary
CONQUEROR K AA1 NG K ER0 ER0
CONQUERORS K AA1 NG K ER0 ER0 Z
CONQUEROR'S K AA1 NG K ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conqueror (n) kˈɒŋkərər (k o1 ng k @ r @ r)
conquerors (n) kˈɒŋkərəz (k o1 ng k @ r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霸王[bà wáng, ㄅㄚˋ ㄨㄤˊ, ] Xiang Yu the Conqueror (232-202 BC); overlord; despot, #10,208 [Add to Longdo]
项羽[Xiàng Yǔ, ㄒㄧㄤˋ ㄩˇ, / ] Xiangyu the Conqueror (232-202 BC), warlord defeated by first Han emperor, #18,862 [Add to Longdo]
征服者[zhēng fú zhě, ㄓㄥ ㄈㄨˊ ㄓㄜˇ, ] conqueror, #63,286 [Add to Longdo]
帖木儿[Tiē mù ér, ㄊㄧㄝ ㄇㄨˋ ㄦˊ, / ] Timur or Tamerlane (1336-1405), Mongol emperor and conqueror [Add to Longdo]
帖木儿大汗[Tiē mù ér Dà hàn, ㄊㄧㄝ ㄇㄨˋ ㄦˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, / ] Timur or Tamerlane (1336-1405), Mongol emperor and conqueror [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eroberer {m}; Bezwinger {m}conqueror [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
降三世明王[ごうざんぜみょうおう, gouzanzemyouou] (n) {Buddh} Trailokyavijaya Vidya-raja; conqueror of the three worlds [Add to Longdo]
征服者[せいふくしゃ, seifukusha] (n) conqueror [Add to Longdo]
戦勝者[せんしょうしゃ, senshousha] (n) victor; victor troops; conqueror [Add to Longdo]
大威徳明王[だいいとくみょうおう, daiitokumyouou] (n) {Buddh} Yamantaka Vidya-raja; conqueror of Death [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conqueror \Con"quer*or\ (k[o^][ng]"k[~e]r*[~e]r), n. [OF.
   conquereor, fr. conquerre,]
   One who conquers.
   [1913 Webster]
 
   {The Conqueror} (Eng. Hist.). William the Norman (1027-1067)
    who invaded England, defeated Harold in the battle of
    Hastings, and was crowned king, in 1066.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top