Search result for

*bridges*

(97 entries)
(0.1145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bridges, -bridges-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bridgesสะพาน [TU Subject Heading]
Bridges, Archedสะพานโค้ง [TU Subject Heading]
Bridges, Box girderสะพานแบบบ๊อกซ์เกอร์เดอร์ [TU Subject Heading]
Bridges, Cable-stayedสะพานขึง [TU Subject Heading]
Bridges, Concreteสะพานคอนกรีต [TU Subject Heading]
Bridges, Iron and Steelสะพานเหล็ก [TU Subject Heading]
Footbridgesสะพานสำหรับคนเดิน [TU Subject Heading]
Long-span bridgesสะพานช่วงยาว [TU Subject Heading]
Suspension bridgesสะพานแขวน [TU Subject Heading]
Bridgesสะพานโค้ง [การแพทย์]
Bridges, Crossการเชื่อมต่อกัน [การแพทย์]
Bridges, Liquidสะพานของเหลว [การแพทย์]
Cross Bridgesสะพานเชื่อม,กิ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sweet Jesus. ...the area's bridges and tunnels.โอ้พระเจ้า บริเวณสะพานและอุโมง The Dark Knight (2008)
My officers are going over every inch of the tunnels and bridges but with the Joker's threat, they're not an option.เจ้าหน้าที่ของฉันกำลังไป ทุกๆสะพานและอุโมง แต่เมื่อโจ๊กเกอร์ขู่มา พวกเขาไม่ใช่ทางเลือก The Dark Knight (2008)
On the walls, on bridges,ทั้งบนกำแพง บนสะพาน New York, I Love You (2008)
Could be bigger than bridgestone.อาจจะใหญ่กว่าบริดสโตน I Lied, Too. (2009)
Make sure the other bridges can see me.ทำให้ทุกสะพาน มองเห็นผมด้วย คุึณคิดว่าคุณ กำลังทำอะไรอยู่? 2012 (2009)
I mean, I'm not saying there aren't bridgesฉันหมายถึง ไม่ได้บอกว่าที่นั่ไม่มี่สะพาน Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
And created bridges connecting the worlds.แล้วสร้างสะพานเชื่อมต่อมายังโลกนี้ Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
World connecting bridges?สะพานเชื่อมโลกยังงั้นรึ? Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
Tsukasa's goal was to create those bridges.เป้าหมายของสึคาสะคือการสร้างสะพานพวกนั้น Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
With the bridges created by Decade will conquer all of the worlds.ด้วยสะพานที่สร้างโดย ดีเคด พวกเรา ไดช๊อกเกอร์ จะเข้ายึดครองโลกกกกก Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
"Bridges of madison county," and I...และ สะพานแห่งรัก และฉัน New History (2009)
Surries have jumped from bridges... Been shot....เซอรโรเกทกระโดดสะพาน ถูกยิง... Surrogates (2009)
So many bridges and tunnels they can block off.มีสะพานกับอุโมงค์ให้สกัดอยู่ตั้งหลายจุด The Next Three Days (2010)
Bridges.สะพาน Pontchartrain Causeway เป็นสะพานที่ยาวที่สุด Death Race 2 (2010)
You know the thing about burned bridgesคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับการเผาสะพาน Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
You know, the thing about burnt bridgesคุณก็รู้ สะพานที่ไหม้แล้ว Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
You're burning bridges, noah.แต่คุณจะไปต่อไม่ได้นะ โนอา Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
I'm just--I'm thinking about bridges.ฉันแค่คิดถึงสะพาน Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
Bridges?สะพาน ? Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
Bridges that connect us to the people and thingsสะพานที่เชื่อมต่อเราทั้งสอง ไปยังผู้คนมากมาย Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
Instead of, you know, jumping off bridges.แทนที่จะ กระโดดออกจากสะพาน Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
It took Olympics to have them buil bridges and stadiums, you know.แกรู้ป่ะ นี่เขาใช้สร้างสะพานกับอัฒจรรย์ในกีฬาโทลิมปิก The Man from Nowhere (2010)
One of the two brother actors. Bridges. Four letters.หนึ่งในพี่น้องนักแสดงสกุล Bridges 4 อักษร ฉันรู้ Bridges Interpretive Dance (2010)
It's beau--beau bridges!Beau... Beau BridgesInterpretive Dance (2010)
If the universe is curved, there might be ways to build bridges across it or create loops inside of it, loops that will allow time travel.ถ้าจักรวาลเป็นโค้ง อาจจะมีวิธีการที่จะ สร้างสะพานข้ามมัน หรือสร้างลูปภายในของมัน Is Time Travel Possible? (2010)
These cosmic sky bridges would allow us to jump across space and travel in time.เหล่านี้สะพานท้องฟ้าจักรวาล จะช่วยให้เราสามารถกระโดด ข้ามพื้นที่และเดินทางในเวลา Is Time Travel Possible? (2010)
Raise the bridges!ยกสะพานขึ้น! Transformers: Dark of the Moon (2011)
How do we get these bridges down?เราจะเอาสะพานลงได้ยังไงนี่ Transformers: Dark of the Moon (2011)
She showed me all these stories online about kids jumping off of bridges and hanging themselves because they were being bullied so bad.เธอเปิดเน็ทให้ฉันดูเรื่องเด็ก ที่กระโดดสะพาน กับแขวนคอตาย เพราะถูกรังแกจนทนไม่ไหว Born This Way (2011)
I don't get it. Why bridges? Where does that fear even come from?ผมไม่เข้าใจ ทำไมต้องสะพาน เริ่มกลัวจากไหน The Bridge (2011)
When Bridges Collapse.เมื่อสะพานพัง The Bridge (2011)
Judge Kathy Bridges sits on the board of read unite.ผู้พิพากษา เคธี่ บริเจท นั่งอยู่เป็นกรรมการ ของread unite Falling Ash (2011)
BECAUSE THERE'S BRIDGES OUT, SIGNS MISSING, I'VE BEEN DRIVING IN THESE DAMN ROADS FOR THE LAST 7 HOURS!สะพานมันขาด ป้ายก็ไม่มี ต้องขับบนถนนห่วยๆตั้ง 7 ชั่วโมง The Expendables 2 (2012)
Restoring bridges, landmarks, and...การกลับคืนสู่สะพาน สถามที่สำคัญ และ... Break on Through (2012)
It Bridges us all together so that when I stop Jeremy's heart, you'll have the power to stop Alaric's.เมื่อฉันหยุดการเต้นของหัวใจของเจอเรมี่ พวกคุณจะมีพลังพอที่จะหยุด การเต้นของหัวใจของอลาริค Before Sunset (2012)
And the hasslichen, they have a real thing for Bridges.และแฮสสลิคเช่น พวกเขาหมกมุ่นเรื่องสะพาน Leave It to Beavers (2012)
Can't wait to start burning bridges together.แทบรอไม่ไหวจะได้เริ่มจุดที่ไม่มีหวนกลับไม่ได้ด้วยกันซักที High Infidelity (2012)
It was Beau Bridges. Can you believe it? Uh...เป็นโบ บริดเจส พ่อแม่เชื่อไหม? Thanksgiving IV (2012)
Who's Beau Bridges?ใครคือโบ บริดเจส Thanksgiving IV (2012)
They build bridges no one needs. Highways no one uses.พวกเขาสร้างสะพานไม่มีใคร ต้องการ ทางหลวงไม่มีใครใช้ Jack Reacher (2012)
Evacuate the city. Shut down the bridges.สั่งอพยพทั้งเมือง ปิดสะพานทั้งหมด Pacific Rim (2013)
He was a tightfisted, philandering bigot who got to outlive most bridges.ที่บังเอิญมีชีวิตอยู่นานเกินไป เขาไม่มีอะไรให้เราต้องเคารพ Paranormal Parentage (2013)
Where are you? Aw, the bridges are closed...สะพานถูกปิดน่ะ ตอนนี้ฉันติดแหง็กอยู่บ้านเพื่อน Girls (and Boys) on Film (2013)
We build neural bridges that bond us, brain to brain...เราสร้างสายสัมพันธ์ เพื่อผูกมัดพวกเราไว้ สมองสู่สมอง Eye to Eye (2013)
♪ my bridges all were crossed ♪ผมไปมาหมดทุกทางแล้ว Carbon Copy (2013)
The bridges and tunnels will be jammed.สะพานและอุโมงค์คงจะแออัด Truth: Part 1 (2013)
♪ In bridges he burnedกี่โอกาสดีๆ ในชีวิตที่เขาละทิ้งไป The Quarterback (2013)
Close off the bridges.ปิดสะพาน Reasonable Doubt (2013)
(Aiden) Well, I look forward to the time when we can stop meeting on yachts and bridges--หยุดการพบปะพูดคุยบนเรือยอร์ช และสะพาน ที่แสนจะโรแมนติคอย่างเคย Confession (2013)
The Piatigorsky was organized to build bridges, not to burn them.เปียติกอร์สกี้ มีเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไม่ใช่ทำลาย Pawn Sacrifice (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bridgesBridges are burning and chances are few.
bridgesDon't cross your bridges before you come to them.
bridgesDon't cross your bridges until you come to them. [Proverb]
bridgesIf you quit the job, you'll be burning your bridges.
bridgesIf you quit your job, you'll be burning your bridges.
bridgesModern bridges are similar in shape.
bridgesPeople build houses, dams, bridges, ships and so on.
bridgesSeveral bridges have been damaged or swept away.
bridgesThere are many bridges in this city.
bridgesThere are plenty of bridges in Himeji.
bridgesThis book says the earliest man-made bridges date back to the New Stone Age.
bridgesWhen I came to Japan, I burned my bridges.

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIDGES    B R IH1 JH AH0 Z
BRIDGESTONE    B R IH1 JH S T OW2 N
BRIDGESTONE'S    B R IH1 JH S T OW2 N Z
CAMBRIDGESIDE    K EY1 M B R IH2 JH S AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bridges    (v) (b r i1 jh i z)
abridges    (v) (@1 b r i1 jh i z)
drawbridges    (n) (d r oo1 b r i jh i z)
footbridges    (n) (f u1 t b r i jh i z)
weighbridges    (n) (w ei1 b r i jh i z)
Cambridgeshire    (n) - (k ei1 m b r i jh - sh @ r)
trestle-bridges    (n) - (t r e1 s l - b r i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brücke {f} | Brücken {pl} | eine Brücke schlagenbridge | bridges | to bridge [Add to Longdo]
Fußgängerbrücke {f} | Fußgängerbrücken {pl}footbridge | footbridges [Add to Longdo]
Hängebrücke {f} | Hängebrücken {pl}suspension bridge | suspension bridges [Add to Longdo]
kürztabridges [Add to Longdo]
Kümmere dich nicht um ungelegte Eier!Don't cross your bridges before you come to them! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライトアップ[, raitoappu] (n) illumination of bridges, etc. at night (wasei [Add to Longdo]
八百八橋[はっぴゃくやばし, happyakuyabashi] (n) the large number of bridges over canals and rivers in Naniwa (present-day Osaka) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普利司通[pǔ lì sī tōng, ㄆㄨˇ ㄌㄧˋ ㄙ ㄊㄨㄥ, ] Bridgestone tire company [Add to Longdo]
立交桥[lì jiāo qiáo, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄠˊ, / ] grade splitting for road traffic; road crossing involving fly-over bridges or underpass tunnels [Add to Longdo]
立体交叉[lì tǐ jiāo chā, ㄌㄧˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄔㄚ, / ] three-dimensional road junction (i.e. involving fly-over bridges or underpass tunnels) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Bridges
      n 1: United States labor leader who organized the longshoremen
           (1901-1990) [syn: {Bridges}, {Harry Bridges}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top