ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suspension bridges

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suspension bridges-, *suspension bridges*, suspension bridge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา suspension bridges มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *suspension bridges*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suspension bridge[N] สะพานแขวน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suspension bridgesสะพานแขวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the first combination of a suspension bridge ever attempted.นี่เป็นสะพานแรกที่สร้างแบบ สะพานยกผสมกับแบบแขวน Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suspension bridgThere is a suspension bridge ahead of us.
suspension bridgThe suspension bridge is miles above.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะพานแขวน[n. exp.] (saphān khwaēn) EN: rope bridge ; suspension bridge   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吊桥[diào qiáo, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] drawbridge; suspension bridge, #44,110 [Add to Longdo]
悬索桥[xuán suǒ qiáo, ㄒㄩㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄑㄧㄠˊ, / ] suspension bridge, #69,777 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hängebrücke {f} | Hängebrücken {pl}suspension bridge | suspension bridges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
懸け橋;掛け橋;かけ橋;架け橋;懸橋;掛橋;梯;桟[かけはし, kakehashi] (n) (1) suspension bridge; viaduct; temporary bridge; (2) mediation; go-between [Add to Longdo]
吊り橋;吊橋;釣り橋[つりばし, tsuribashi] (n) suspension bridge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top