Search result for

*booby*

(55 entries)
(0.7184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: booby, -booby-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You make me call my good friend, send him into a booby trap.นายให้ฉันโทรหาเพื่อน ส่งเขาเข้าไปติดกับดัก Pineapple Express (2008)
It could have been some terrorist booby-trap, someone stepped on it out in the field.มันอาจจะเป็นกับดักของพวกก่อการร้าย มีคนเหยียบมันในสนาม The Happening (2008)
Sometimes, you get to the end of the rainbow and the leprechauns went and booby-trapped it.ไม่แน่ บรรดาทองคำ ที่ปลายสายรุ้ง อาจเป็นกับดักที่โจรผู้แคระแต่งไว้ล่อ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
They booby-trapped us.พวกมัน วางกับดักไว้ Cowboys and Indians (2009)
It's a booby trap. Don't touch it, or this place'll blow.เคยพิมพ์ "ตัวตุ่น" ในกูเกิลไหม สามล้านรายการเชียวนะ G-Force (2009)
We booby trap him.วางกับดักไว้รอบเค้า Predators (2010)
They set booby traps for me everywhere.พวกเขาทำกับดักสำหรับฉันทั่วไปหมด Chuck Versus First Class (2010)
♪ You hit that booby trap and you're in pieces ♪ With every bullet ♪ With every bullet your risk increases ♪ ♪ Old Ali Baba he's a different species ♪" you hit that booby trap and you're in pieces " with every bullet " with every bullet your risk increases " " old Ali Baba he's a different species " So (2010)
Leaving him to rot away in that stinking booby hatch, turning your back on him when he was being strangled by his own screams.ทิ้งเขาให้เน่าเปื่อยในที่เน่าเหม็น\ไม่มีใครสน,หันหลังให้เขา ตอนเขาถูกรัดคอ\\ไม่มีใครได้ยินเสียงร้อง The Rite (2011)
Oh, shit! It's a trap. A booby trap.ซวยแล้ว มันเป็นกับดัก เอานมมาล่อ Your Highness (2011)
Booby trap.กับดักระเบิด And Then There Were None (2011)
I can't. The rig is booby-trapped.ฉันทำไม่ได้ สายไฟมันมั่วไปหมด Genesis: Part 1 (2011)
Booby trap.ระวังหน่มน๊ม Original Skin (2011)
False gates? Yeah, safe-cracking booby traps.รูปลอมหรือครับ ใช่ ป้องกันการเจาะเซฟ Scott Free (2011)
My father braved booby-trapped marshes and the wrath of generals for his journalistic integrity.Εlеvаtоr! Cloud Atlas (2012)
I wanna see if she's gonna figure out this booby trap.ผมลุ้นว่าเธอจะรู้มั้ยว่านั่นเป็นกับดัก The Hunger Games (2012)
Well, your booby trap did just kill a man.-การเล่นตลกของคุณเพิ่งจะฆ่าคนไป A Scandal in Belgravia (2012)
He favors booby traps and ambushes.เขาชอบใช้กับดักโง่และซุ่มโจมตี The Killer (2012)
So how dumb do you look if it's exposed that your grand prize is a booby prize?แล้วมันจะทำให้คุณดูเป็นยังไง ถ้ามันถูกเปิดเผย ว่ารางวัลยอดเยี่ยมของคุณ กลายเป็นรางวัลคนหลอกลวง Bridesmaid Up! (2012)
Keep an eye out for booby traps.คอยระวังพวกกับดักไว้ด้วย Clear (2013)
You said booby traps.คุณบอกเองว่ามีกับดัก Clear (2013)
Booby traps?กับระเบิดเหรอ? Hair of the Dog (2013)
Next time you say "booby traps,"คราวหน้าถ้าอยากพูดว่า "กับระเบิด" Hair of the Dog (2013)
They booby-trapped the damn thing.พวกนั้นวางระเบิดไว้กับของนั่น Hair of the Dog (2013)
Tell him about the booby trap, buy us some time.บอกพวกนั้นเรื่องกับระเบิด ซื้อเวลาให้พวกเราหน่อย Hair of the Dog (2013)
They booby-trapped this whole thing with semtex.พวกนั้นวางระเบิดไว้รอบไอ้ของนี่เลย Hair of the Dog (2013)
Lockdown's ship has booby traps. Eyes open.เรือออกโรงมีหลุมพราง ลืมตา Transformers: Age of Extinction (2014)
And booby-traps the apartment to take out any other spook who shows up there.และวางกับดักที่อพาร์ทเมนท์ เพื่อกำจัด ใครก็ตามที่โผล่เข้ามา Delta Force (2014)
It's booby-trapped.มันคือหลุมพราง Size Matters (2014)
It was a booby trap.มันเป็นกับดัก The Return (2015)
Sorry, you're going on a date? It's, it's too 'booby'?อะไรนะ นี่เธอจะไปเดทเหรอ Me Before You (2016)
Way too booby!มันตู้มไปนะ Me Before You (2016)
Okay, Booby. Down the hatch.โอเค บูบี ลงฟัก Yellow Submarine (1968)
The booby's making more and more sense.ทำให้นกชนิดหนึ่งของความรู้สึกมาก ขึ้น Yellow Submarine (1968)
Booby, Jeremy, Hillary, where are you?บูบี เจเรมี ฮิลลารี ที่คุณมีอะไรบ้าง Yellow Submarine (1968)
Booby-trapped. Touch those tanks and boom!มีกับระเบิด แตะถังปุ๊บ ระเบิดแน่! The Road Warrior (1981)
Booby-trap!กับระเบิดงั้นรึ! The Road Warrior (1981)
Booby trap. Somebody stepped on a toe-popper.ใครไม่รู้สะดุดกับระเบิด Casualties of War (1989)
Booby traps?กับดัก? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
They'd take you to the booby hatch and lock you up with a collar, like a dog.เขาจะพานายไปอยู่โรงพยาบาลบ้า เอาปลอกคอล่ามนายเหมือนหมา Of Mice and Men (1992)
You get some booby, some assy, a pull on your poi-poi? Come on.ได้คลึงนมหล่อน บีบก้น ใส่ ตู๊ดตู๊ด อะไรรึเปล่า บอกมั่งซิ 50 First Dates (2004)
It's like a booby trap. We're stuck.ติดแหงกตรงนี้ล่ะ Big Momma's House 2 (2006)
Careful! May be booby trapped...อาจเป็นกับดัก Letters from Iwo Jima (2006)
- The man's a booby.-เขาโง่จะตาย Becoming Jane (2007)
- A booby.-เขาโง่จะตาย Becoming Jane (2007)
Insurgents believed to number in the thousands have been preparing defenses attacking U.S. Troops, and rigging booby traps.เชื่อว่า กบฏกว่าพันเตรียมการต่อสู้อยู๋... ...โจมตีกองสหรัฐ วางกับดักง่ายๆ In the Valley of Elah (2007)
- I've set up the booby trap.-ผมเพิ่งจะเริ่มวางกับดัก Eiga: Kurosagi (2008)
Leek knew we'd come after him, so he's booby trapped the file.ลีครู้แล้วว่าเราเข้ามาหลังเค้าเข้ามา , แล้วไอ้ทึ่มนั่นก็วางกับดักไว้ Episode #2.6 (2008)
There were spigots everywhere. The entry was booby-trapped.เราปิดก๊อกพวกนั้นหมดแล้ว ทางเข้านั่นเป็นแค่กับดัก Masterpiece (2008)
Every time she would have us over for a barbecue, she always wore something booby.ทุกครั้งที่หล่อนชวนฉันไปกินบาร์บีคิวที่บ้าน หล่อชอบแต่งโชว์อึ๋ม Me and My Town (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dummkopf {m}; Tölpel {m} | Dummköpfe {pl}; Tölpel {pl}booby | boobies [Add to Longdo]
(eine Bombe) verstecken into booby-trap [Add to Longdo]
(durch versteckte Bombe) einen Anschlag verüben aufto booby-trap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Booby \Boo"by\ (b[=oo]"b[y^]), a.
   Having the characteristics of a booby; stupid.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Booby \Boo"by\ (b[=oo]"b[y^]), n.; pl. {Boobies} (-b[i^]z). [Sp.
   bobo dunce, idiot; cf. L. balbus stammering, E. barbarous.]
   [1913 Webster]
   1. A dunce; a stupid fellow.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) A swimming bird ({Sula fiber} or {Sula sula}) related
      to the common gannet, and found in the West Indies,
      nesting on the bare rocks. It is so called on account
      of its apparent stupidity -- unafraid of men, it
      allows itself to be caught by a simple and undisguised
      approach. The name is also sometimes applied to other
      species of gannets; as, {Sula piscator}, the
      {red-footed booby}; and {Sula nebouxii}, the
      {blue-footed booby}.
    (b) A species of penguin of the antarctic seas.
      [1913 Webster]
 
   {Booby hatch}
    (a) (Naut.), a kind of wooden hood over a hatch, readily
      removable.
    (b), an insane asylum. [Colloq.]
 
   {Booby hut}, a carriage body put upon sleigh runners. [Local,
    U. S.] --Bartlett.
 
   {Booby hutch}, a clumsy covered carriage or seat, used in the
    eastern part of England. --Forby.
 
   {Booby prize}, an award for the poorest performance in a
    competition; hence, metaphorically, the recognition of a
    strikingly inferior or incompetent performance.
 
   {Booby trap}
    (a), a schoolboy's practical joke, as a shower bath when a
      door is opened.
    (b), any concealed device causing surprise or injury when
      a usually harmless object is touched; -- in military
      operations, typically containing an explosive charge.
      [1913 Webster +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top