ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*be dirty*

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: be dirty, -be dirty-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want it to be dirty?นาย จะให้เห็นแบบสกปรกเหรอ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Could he be dirty?คิดว่าเขาเป็นผู้ร้ายได้มั้ย Rendition (2007)
Which means Stones gotta be dirty.นั่นหมายความว่า สโตนมือไม่สะอาด Surrogates (2009)
* I want to be dirty **ฉันอยากสกปรก* The Rocky Horror Glee Show (2010)
* I want to be dirty **ฉันอยากสกปรก* The Rocky Horror Glee Show (2010)
* I want to be dirty **ฉันอยากสกปรก* The Rocky Horror Glee Show (2010)
* Oh, I want to be dirty **โอ้ ฉันอยากสกปรก* The Rocky Horror Glee Show (2010)
He had to be dirty.เขาต้องทำงานสกปรก Rough Trade (2010)
Why does everything have to be dirty with you?ฉันว่าเราทำโปรเจ็คนี้ตอนกลางคืนได้นะ The Bus Pants Utilization (2011)
And yes, that time, I meant it to be dirty.และใช่ คราวนี้ฉันพูดในแง่ลามก The Bus Pants Utilization (2011)
Does the laundry have to be dirty?ของที่ส่งโรงงานซักรีด มันจะต้องสกปรกแบบนี้เลยหรือไง Crawl Space (2011)
Just 'cause you're in white tie doesn't mean you can't be dirty and drunk.แค่เพราะคุณผูกไทด์สีขาวไม่ได้แปลว่า คุณจะเมาเละเทะไม่ได้นี่ Yes, Then Zero (2011)
I wanna be dirtyเอาให้เปรอะไปทั้งร่าง The Perks of Being a Wallflower (2012)
Since you don't want to be dirty, you chose to be a doll.เธอเลือกเป็นตุ๊กตา เพราะเธอไม่อยากแปดเปื้อน French Doll (2012)
Our job is to catch the criminal who got away, not protect some CBI agent who might be dirty.งานของเราคือต้องจับตัวคนทำความผิดที่หนีไป ไม่ใช่ปกป้องเจ้าหน้าที่ CBI บางคนที่อาจจะสกปรก Red and Itchy (2013)
Danzer and Cranston were both known figures and known to be dirty.แดนเซอร์และแครนส์ตัน ทั้งสองมีอะไรที่คล้ายกัน คือเป็นคนเลว The Balloonman (2014)
And I have Dirty Harriet.Und ich habe Dirty Harriet. Miss Congeniality (2000)
I want to be dirty.I want to be dirtyZoolander 2 (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be dirtyI can put up with a house being untidy but I don't like it to be dirty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกปรก[V] be dirty, See also: be unclean, tarnish, Syn. โสโครก, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Ant. สะอาด, ขาวสะอาด
ลามก[V] be indecent, See also: be obscene, be smutty, be dirty, be filthy, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: เขาเชื่อมั่นว่าเรื่องของเราไม่ผิดศีลธรรม ไม่ลามก, Notes: (บาลี)
ดำๆ ด่างๆ[V] be discolored, See also: be stained, be faded, be spotted, be dirty, Syn. กระดำกระด่าง, Example: กางเกงของเขาดำๆ ด่างๆ ไปด้วยหมึกสีน้ำเงิน, Thai definition: มีสีไม่เสมอกัน
มอมแมม[V] be dirty, See also: be filthy, be stained, be soiled, be unclean, Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: เด็กทุกคนในสนามล้วนแต่มอมแมมคลุกฝุ่นไปด้วยกันทั้งนั้น, Thai definition: เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก, ไม่สะอาดหมดจด
เกรอะ[V] be stained with, See also: be matted with, be crusted, be encrusted, be dirty, Syn. เขรอะ, เขลอะ, Ant. สะอาด, หมดจด, Example: นกตัวนั้นมีรอยขีดข่วนยาวๆ หลายแห่ง และมีเลือดไหลออกมาเกรอะกรง, Thai definition: เป็นมลทินซับซ้อนมากมายอย่างของที่นอนก้นซับซ้อนอยู่
ขะมุกขะมอม[V] be dirty, See also: be filthy, be sloppy, be unclean, Syn. มอมแมม, เปรอะเปื้อน, สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เสื้อผ้าของผมขะมุกขะมอมเกินกว่าจะไปงานเลี้ยงคืนนี้, Thai definition: เปรอะเปื้อนมอซอไปด้วยสิ่งสกปรก
ขะมอมขะแมม[V] be dirty, See also: be filthy, be sloppy, Syn. เลอะเทอะ, เปื้อนเปรอะ, กระดำกระด่าง, กระมอมกระแมม, Ant. สะอาด, Example: เสื้อผ้าของเด็กๆ ขะมอมขะแมมไปด้วยขี้ดินขี้โคลน, Thai definition: เปรอะหรือเปื้อนไปด้วยสิ่งสกปรก, ไม่สะอาดหมดจด
เขรอะ[V] be dirty, See also: be filthy, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เกรอะ, Ant. สะอาด, Example: กระสอบข้าวสารฝุ่นเขรอะไม่มีริ้วรอยว่าเคยขยับเขยื้อน, Thai definition: เปื้อนคราบสกปรกมากมาย
สกปรก[V] be dirty, See also: be filthy, be messy, be unclean, be grimy, be soiled, be muddy, be grubby, be foul, Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Ant. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: ห้องของเขาสกปรกมากจนไม่อยากจะเหยียบเข้าไป
เลอะเทอะ[V] be stained, See also: be soiled, be dirty, be filthy, be blemished, be spotted, Syn. เปรอะเปื้อน, เลอะเทอะเปรอะเปื้อน, เลอะ, Ant. สะอาด, Example: ตามตัวของหมูเหล่านั้นเลอะเทอะไปด้วยดินโคลน
เละเทะ[V] be dirty, See also: be filthy, be untidy, be soggy, be sodden, Syn. เลอะเทอะ, สกปรก, เปรอะ, Example: พอฝนตกที ทางเดินในตลาดก็เละเทะไปหมด, Thai definition: สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจ
เลอะ[V] make a mess, See also: be dirty, be filthy, be soiled, mess up, Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ, Example: ฝุ่นแป้งเลอะอยู่เป็นหย่อมๆ บนเครื่องประทินโฉมราคาแพงเหล่านั้น, Thai definition: เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ มีลักษณะเละ
เลอะ[V] make a mess, See also: be dirty, be filthy, be soiled, mess up, Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ, Example: ฝุ่นแป้งเลอะอยู่เป็นหย่อมๆบนเครื่องประทินโฉมราคาแพงเหล่านั้น, Thai definition: เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆแฉะๆ มีลักษณะเละ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden   
เลอะเทอะ[v.] (loethoe) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top