ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกรอะ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกรอะ-, *เกรอะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรอะ[V] be stained with, See also: be matted with, be crusted, be encrusted, be dirty, Syn. เขรอะ, เขลอะ, Ant. สะอาด, หมดจด, Example: นกตัวนั้นมีรอยขีดข่วนยาวๆ หลายแห่ง และมีเลือดไหลออกมาเกรอะกรง, Thai definition: เป็นมลทินซับซ้อนมากมายอย่างของที่นอนก้นซับซ้อนอยู่
เกรอะ[V] percolate, See also: leach, filter, strain, Syn. กรอง, Example: น้ำด่างทำจากขี้เถ้าเกรอะกับน้ำ, Thai definition: แยกเอาแต่ส่วนที่เป็นน้ำใสหรือส่วนละเอียดที่นอนก้นอยู่ด้วยเครื่องกรองมีผ้าหนาหรือกระดาษฟางเป็นต้น
เกรอะกรัง[V] be matted with, See also: be matted into a lump, be crusted, be encrusted, be caked, Example: สุนัขถูกรถชน ตัวของมันอ่อนน่วม เลือดเกรอะกรังตามหน้าอกและลำตัว, Thai definition: หมักหมมแห้งติดอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกรอะ(เกฺรอะ) ก. แยกเอาแต่ส่วนที่เป็นนํ้าใสหรือส่วนละเอียดที่นอนก้นอยู่ด้วยเครื่องกรองมีผ้าหนาหรือกระดาษฟางเป็นต้น เช่น เกรอะนํ้าปลา เกรอะแป้ง.
เกรอะ(เกฺรอะ) ว. เป็นตะกอนทับถมอย่างของที่นอนก้นซับซ้อนอยู่ เช่น ตะกอนเกรอะ, เขรอะ หรือ เขลอะ ก็ว่า.
เกรอะกรัง(เกฺรอะกฺรัง) ว. หมักหมมแห้งติดอยู่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Just like the rice stuck # on the dried laverก็เป็นเหมือนแผ่นข้าวตัง แห้งเกรอะกรังติดก้นหม้อ Spygirl (2004)
It must've cost a fortune.โต๊ะที่มีลาเฝ้าเกรอะกับกระดูกฝุ่นจับนั่นล่ะ Bridge to Terabithia (2007)
Do you wish for a cure, or do you wish to walk around with a face covered in boils and your nose dripping with snot?เจ้าปรารถนาจะได้การรักษาไหม? หรือเจ้าอยากจะเดินไปรอบๆด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยฝี จมูกของเจ้ามีขี้มูกเกรอะกรัง Goblin's Gold (2010)
caked in mud..เกรอะขี้โคลน.. August: Osage County (2013)
Caked in mud and dog shit.เกรอะขี้โคลนกับขี้หมา August: Osage County (2013)
And now it's dry... and stiff and brittle like a cracker... and it's still in your pocket.นายก็เก็บเลือดเธอไว้ แล้วตอนนี้มันก็แห้ง... เกรอะกรังเหมือนขนมปังกรอบ... Odd Thomas (2013)
Do you wanna run into Harold and his rusty bolt cutter again?เธออยากจะป๊ะหน้าแฮโรลด์กับกรรไกรตัดเหล็กสนิมเกรอะของเค้าอีกหรอ Mona-Mania (2013)
The ink's barely dry on this merger with MI5 and already they're itching for a chance to scrap the double-0 program forever.แผลเย็บติดกับ MI5 เลือดยังเกรอะกรัง พวกเขากำลังคันอยากปิดตายโครงการดับเบิ้ลโอ Spectre (2015)
I was a drab little crab onceเมื่อก่อนยังเฟอะแลดูเกรอะกรัง Moana (2016)
This mine is probably rusty and dead anyway.ทุ่นเก่านี้คงจะสนิมเกรอะและเสียไปแล้ว Mine (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patinan. สนิมเขียว,รอยเกรอะ,คราบมันวาว,คราบ,อุปนิสัย
sump(ซัมพฺ) n. หลุม,บ่อ,แอ่งน้ำ,แอ่งเกรอะ,ห้องเกรอะของเครื่องยนต์,อ่างน้ำมันเครื่อง,หลุมหรือท่อรับน้ำ, Syn. pit,well

English-Thai: Nontri Dictionary
percolate(vi) เกรอะ,ซึมผ่าน,ไหลผ่าน
percolate(vt) ทำให้ไหลผ่าน,เกรอะ,ทำให้ซึมผ่าน,กลั้ว(คอ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top