ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุจาด

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุจาด-, *อุจาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุจาด[ADJ] disgraceful, See also: ugly, Syn. น่าเกลียด, น่าอาย, Example: ภาพที่เห็นเป็นภาพอุจาดตาสิ้นดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุจาดว. น่าเกลียด, น่าอาย, อย่างที่ไม่ควรทำ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As long as you keep your work zipped up, around me, -ตราบใดที่พวกคุณทำอะไร ไม่อุจาดตาผมละก็... As Good as It Gets (1997)
Damn, man! Put on some drawers!อุจาด ใส่ขาสั้นทับซะ Big Momma's House 2 (2006)
Do you need it to buy a less disturbing sweater-vest?นายอยากเอาไปซื้อเสื้อกั๊ก ที่อุจาดตาน้อยกว่านี้เหรอ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Mother, this is gross.คุณแม่, นี่มันอุจาดมากเลย Watchmen (2009)
And for you, Factory Burrito Grande, no cheese, no sour cream no ugly consequences from your lactose intolerance.และสำหรับนาย เบอร์ริโต้แฟคทอรี่ขนาดใหญ่ ไม่ใส่เนย ไม่ใส่ครีมเปรี้ยว ไม่มีผลลัพธ์อุจาดตามมา จากอาการแพ้นมเนยของนาย The Einstein Approximation (2010)
It's called "A Saucy Outing In Tottenham Court Square."ภาพนี้ชื่อว่า "อุจาดทัศนา ณ จตุรัสทอตนัมคอร์ท" Excellence in Broadcasting (2010)
Some of it's pretty messed up.บางรูปอุจาดมากเลย The Hangover Part II (2011)
Okay, that's disgusting.โอเค อุจาดตาชะมัด The Divide (2011)
Oh, my God.อุจาดตา The Perks of Being a Wallflower (2012)
Not quite as salacious. Hit-and-run.ไม่ค่อยอุจาดเท่าไหร่ / ชนแล้วหนี All In (2012)
Listen, I'm so sorry you had to witness all this unpleasantness.เอาล่ะ ผมต้องขอโทษ... ที่คุณต้องมารับรู้เรื่องอุจาดตา Kingsman: The Secret Service (2014)
That's disgusting.อุจาดสิ้นดี Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุจาด[adj.] (ujāt) EN: disgraceful ; ugly   FR: obscène ; indécent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immodest[ADJ] หยาบโลน, See also: อุจาด, ทะลึ่ง, Syn. indecent
salacious[ADJ] ลามก (การเขียน, รูปภาพ), See also: อุจาด, ไม่สุภาพ, Syn. lustful, lecherous, wanton

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyesoren. สิ่งที่อุจาดนัยน์ตา,สิ่งที่บดบังความสวยงามของสิ่งอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
eyesore(n) สิ่งที่อุจาดตา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top