ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

型号

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -型号-, *型号*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
型号[xíng hào, ㄒㄧㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] model number, #6,763 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A T-1000, advanced prototype.[CN] -1000,型号更先进 Terminator 2: Judgment Day (1991)
It's a different colour but the same make and model.[CN] 颜色变了 但牌子和型号相同 Beverly Hills Cop III (1994)
A Terminator. Cyberdyne Systems model 101.[CN] 一个终结者 一台电脑动力系统型号101 The Terminator (1984)
Hey, a new model![CN] 那驾是新型号 Mobile Suit Gundam F91 (1991)
The target's a Yotsubishi Labor, Tyrant 2000.[CN] 目标是四菱重工制土木作业用LABOR 型号为霸王2000 Patlabor: The Movie (1989)
A Huey.[CN] 型号是休伊. Missing in Action 2: The Beginning (1985)
[Roosa] It's 2001 type stuff.[CN] [罗莎]那是典型的2001型号 For All Mankind (1989)
Maybe a .38.[CN] 也许是38型号 Mystery Train (1989)
Can't you go any faster?[CN] 不能再快点吗? 老板 这是去年的型号 不能要求太高 Hollywood Chainsaw Hookers (1988)
This is a goddamn 1 948 table model with a 1 2" cord that some jackass put in my cabinet![CN] 这是一个该死 1948年1 12"线表型号... 有些傻瓜... 在我的内阁提出! Funny Farm (1988)
Dr. Cole thinks... that this model would be the best for your son.[CN] 高医生认为 这型号对令郎是最好的 My Left Foot (1989)
One, buy a computer of the same type according to this manual.[CN] 一个是你按照说明书 给我买个这个型号的电脑 Keep Cool (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top