ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

笔试

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -笔试-, *笔试*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笔试[bǐ shì, ㄅㄧˇ ㄕˋ, / ] written examination, #15,112 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Number two on the written, 11 years as sergeant.[CN] 你的笔试排名第二 又做了11年的警佐 Random Hearts (1999)
They're gonna send some recruit alums to campus for written and oral exams.[CN] 他们要派一些校友来我们学校 举行他们的新生入学笔试和口试. Van Wilder (2002)
The written exams in April, the oral in June.[CN] 笔试在四月 口试在六月 L'étudiante (1988)
If he's gonna test us, why doesn't he give us a written?[CN] 要是他想测验我们, 为什么他不给我们做笔试 Love and Death (1975)
Yes, I'm preparing the written exam.[CN] 我在准备笔试 L'étudiante (1988)
There were two tests, both of them in written form.[CN] 有二个考试 都是笔试 Mermaid (2007)
This is my last evening out before the written exams.[CN] 这是我最后一晚出去... - ... 在笔试 L'étudiante (1988)
-Your board exam. Last year, we had an intern score a 96.4 percent on the written exam.[CN] 去年我们有个实习生笔试考了96.4% The Pursuit of Happyness (2006)
You'll all be expected to pass... both the written and an oral examination. Don't disturb him.[CN] 你们全都要通过笔试和口试 Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)
Only the written exam.[CN] 只是笔试 L'étudiante (1988)
What happened?[CN] - 等等, 只是笔试对吧? Driving Frank (1998)
Yesterday, he scored a 94 on his final.[CN] 昨天笔试他考94分 Men of Honor (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top