ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -壩-, *壩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[壩, bà, ㄅㄚˋ] embankment; dam
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  霸 (bà ㄅㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄅㄚˋ, / ] dam; dike; embankment, #6,384 [Add to Longdo]
大坝[dà bà, ㄉㄚˋ ㄅㄚˋ, / ] dam, #11,784 [Add to Longdo]
堤坝[dī bà, ㄉㄧ ㄅㄚˋ, / ] dam, #30,111 [Add to Longdo]
水坝[shuǐ bà, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄚˋ, / ] dam; dike, #39,267 [Add to Longdo]
葛洲坝[gé zhōu bà, ㄍㄜˊ ㄓㄡ ㄅㄚˋ, / ] name of a place, Gezhouba Dam on the Changjiang River, in Sichuan, #43,700 [Add to Longdo]
平坝[Píng bà, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄚˋ, / ] (N) Pingba (place in Guizhou), #56,516 [Add to Longdo]
阿坝[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, / ] Ngawa (Tibetan, Chinese Aba), town formerly in Kham province of Tibet, present Sichuan, #64,910 [Add to Longdo]
阿坝州[Ā bà zhōu, ㄚ ㄅㄚˋ ㄓㄡ, / ] abbr. 阿藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州 for Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture in north Sichuan, capital Barkam 馬爾康鎮|马尔康镇, Chinese Ma'erkang, #71,214 [Add to Longdo]
土坝[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, / ] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete), #82,594 [Add to Longdo]
阿坝藏族羌族自治州[Ā bà Zàng zú Qiāng zú zì zhì zhōu, ㄚ ㄅㄚˋ ㄗㄤˋ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄤ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture in north Sichuan, capital Barkam 馬爾康鎮|马尔康镇, Chinese Ma'erkang, #116,748 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The dam itself... uses 10,500 liters per second of water.[CN] 水每秒鐘可提供105500立方米的水 Voyager (1991)
The 42-meter-high dam can have a capacity of at least 8 million kilowatts.[CN] 42米高的大, 能發8百萬千瓦容量的電。 Siberiade (1979)
What's the matter? I think it's better you go to Baghdad and build your dam.[CN] - 去巴格達造你的水 Voyager (1991)
His arc is run, run, jump off the dam....[CN] 他的光譜就是 跑一跑,跳下水,繼續跑 The Legend of Tennessee Moltisanti (1999)
"...opening the dam![CN] 「就像打開堤 我怎樣才能不讓自己淹死」 Malina (1991)
Witnesses claim that Rogers's station wagon ran out of control... and plunged several meters down an embankment before hitting boulders below.[CN] 目擊者聲稱羅傑斯的旅行貨車失控... 衝向了幾米深的大最後 擊中了下面的巨石 Children of the Revolution (1996)
Year after year, century after century... and the sea is always trying to return, to break through the ditches and dikes, and cover the rich, flat earth again.[CN] 人們在那兒,耕地,排澇 而大海總想越過那些壕溝和堤 再次淹沒那片富饒而平坦的土地 Waterland (1992)
They're gonna build a huge dam to irrigate the entire desert.[CN] 他們在建一個水,為了灌溉沙漠 這真是場革命啊! Voyager (1991)
Okay, ladies, this dam ain't gonna build itself![CN] 听好,你们这些娘们 老天不会帮你们盖水 Open Season (2006)
-Are you crazy? You didn't.[CN] 你寧願在巴格達建水 Voyager (1991)
In the... Oronoco project. It's a dam.[CN] 奧裏諾科河工程,一個水 Voyager (1991)
Elliot, this is the same dang dam. We've been going in circles![CN] 爱鹿特,又是那一座带衰水 我们一直在绕圈子 Open Season (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top