ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจเดียวกัน

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจเดียวกัน-, *ใจเดียวกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจเดียวกัน[V] be congenial with someone, See also: have similar temperament, be like-minded, share the same feeling, Example: เขาใจเดียวกันกับเรา, Thai definition: มีความรู้สึกนึกคิดตรงกัน หรือเหมือนกัน
ใจเดียวกัน[N] congeniality, See also: same mind, same feeling, same thought, Example: พี่มีใจเดียวกันกับฉันที่ซื้อรองเท้าให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อ, Thai definition: ความคิดตรงกัน, ความเห็นเหมือนกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจเดียวกันว. มีความรู้สึกนึกคิดตรงกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One morality.ใจเดียวกันKingdom of Heaven (2005)
We're like-minded.เราใจเดียวกันSí se puede (2008)
See how like-minded you and Miguel really are.ดูซิว่าลูกกับมิเกลใจเดียวกันแค่ไหน Sí se puede (2008)
When he does, he'll wanna rethink the like-minded thing.เขาเข้าใจเมื่อไหร่ เขาจะคิดเรื่อง ใจเดียวกันนั่นใหม่อีกครั้ง Sí se puede (2008)
"I breathe when you breathe,breath to brea,heartbeat to heartbeat..."ผมหายใจเมื่อคุณหายใจ ลมหายใจเดียวกัน หัวใจเต้นจังหวะเดียวกัน The Bones on the Blue Line (2010)
We strive for the success of the revolution but do not covet recognition.เราทุกคนต่างมีใจเดียวกันในการตระหนัก ถึงเป้าหมายของการปฏิวัติ 1911 (2011)
You take a breath, and there we are, gulping the same air.คุณสูดลมหายใจ ซึ่งเราต่างก็สูด ลมหายใจเดียวกัน It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
"In sympathy and solidarity."ในความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน We'll Meet Again (2012)
- Obvious to everyone, this is the work of al Qaeda or some like-minded Arab terrorist group.นักข่าวที่ 2: - ที่เห็นได้ชัดให้ทุกคนนี้เป็นผลงานของอัลกออิดะห์ หรือบางกลุ่มก่อการร้ายที่มีใจเดียวกันอาหรับ White House Down (2013)
Would you like me to get naked too, for solidarity?เธออยากให้ผมแก้ผ้าด้วยไหม เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันFire: Part 2 (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
like-minded(ไลคฺ'ไม'ดิด) adj. มีใจเดียวกัน,มีจุดประสงค์เดียวกัน., See also: like-mindedness n. ดูlike-minded
one(วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง
unanimity(ยูนะนิม'มิที) n. ความเป็นเอกฉันท์,ความพร้อมเพรียง,การไม่มีข้อโต้แย้ง,การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Syn. agreement,accord
unanimous(ยูแนน'นิเมิส) adj. เป็นเอกฉันท์,ไม่มีข้อโต้แย้ง,มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน., See also: unanimously adv. unanimousness n., Syn. concordant

English-Thai: Nontri Dictionary
homogeneous(adj) เหมือนกัน,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต
solidarity(n) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ความสมัครสมาน
solidify(vt) ทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ทำให้แข็ง
unanimity(n) ความเป็นเอกฉันท์,ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
unanimous(adj) เป็นเอกฉันท์,มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top