Search result for

เอว

(55 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอว-, *เอว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอว[N] waist, Syn. สะเอว, กะเอว, Example: ที่เอวของชายคนนั้นมีบางสิ่งบางอย่างพกเอาไว้จนตุง, Count unit: นิ้ว, Thai definition: ส่วนกลางของร่างกายระหว่างชายโครงกับกระดูกตะโพกทั้ง 2 ข้าง
เอวกลม[ADJ] well-rounded waisted, Thai definition: มีเอวกลมงาม
เอวบาง[V] be slender-waisted, Example: กุลสตรีในอุดมคติต้องเพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติ คือ เอวบางร่างรัดกำดัดสวาทผุดผาดสารพัดครัดเคร่ง, Thai definition: เอวเล็กงาม, รูปร่างอ้อนแอ้น
เอวบาง[ADJ] slender-waisted, Thai definition: เอวเล็กงาม, รูปร่างอ้อนแอ้น
เอวบางร่างน้อย[ADJ] slender, Syn. เอวบางร่างเล็ก, Example: บนเวทีมีแต่นางแบบที่มีหุ่นเอวบางร่างน้อยเดินสวนกันไปมา, Thai definition: รูปร่างผอม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอวน. ส่วนกลางของร่างกายระหว่างชายโครงกับกระดูกตะโพกทั้ง ๒ ข้าง, กะเอว บั้นเอว หรือ สะเอว ก็ว่า
เอวโดยปริยายหมายถึงส่วนกลางของสิ่งอื่น ๆ ตรงที่คอดเข้าไป เช่น เอวว่าวจุฬา เอวพาน.
เอวบาง, เอวบางร่างน้อย, เอวเล็กเอวบางน. เรียกผู้ที่มีรูปร่างอ้อนแอ้นสะโอดสะอง.
เอวังก. จบ, หมดสิ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lumbus; flank; loin; waistเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loin; flank; lumbus; waistเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flank; loin; lumbus; waistเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
waist; flank; loin; lumbusเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
AVC (automatic volume control)เอวีซี (การควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lordosis, Lumbarเอวแอ่นไปทางด้านหน้า [การแพทย์]
Lumbar Region, Leftเอวซ้าย [การแพทย์]
Lumbar Region, Rightเอวขวา [การแพทย์]
Lumbar, Leftเอวซ้าย [การแพทย์]
Lumbar, Rightเอวขวา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ouch, my back.โอย เอวฉัน Scandal Makers (2008)
No, none, skinny little baby girls!ไม่ไม่มีใครเลย สาวเอวบางร่างน้อย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It crashed on the A1 from Lobatse.มันเกิดข้อผิดพลาดในรถออดีรุ่นเอวันจากเมืองโลบัตเซ่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
What an adorable little cop.ตำรวจอะไรเอวบางร่างน้อยจัง Pineapple Express (2008)
He heads a clinic in Ecuador, up in the mountains.เขาเป็นหัวหน้าคลินิกในเอวาดอร์ ตั้งบนเนินเขา Nights in Rodanthe (2008)
So how are those feeling in the waist? Are they too tight?แล้วเอวเป็นยังไงบ้าง เอวคับไปไหม Pilot (2008)
You don't want to get them if they're too tight.ลูกไม่ต้องซื้อมันไหรอกจ้ะ ถ้าเอวมันคับจนเกินไป Pilot (2008)
Two, arms around waist. Three, good night kiss.สอง แขนรอบเอว สาม จูบลาตรีสวัส Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Where should I put my hands? - The waist is safest.เอามือไว้ไหนดี ที่เอวปลอดภัยที่สุด Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
He has no feeling beneath his waist.ตั้งแต่เอวลงไป เขาไม่มีความรู้สึกแล้ว The Ruins (2008)
He can't feel anything beneath his waist.ตั้งแต่เอวลงมา เขาไม่รับรู้แล้ว The Ruins (2008)
You just might want to lower the waist of those pants a little bit.ลูกน่าจะลดเอวกางเกงลงหน่อยนะ I Love You, Beth Cooper (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอว[n.] (ēo) EN: waist   FR: taille [f] ; tour de taille [m] ; reins [mpl]
เอวกลม[adj.] (ēo klom) EN: well-rounded waisted   
เอวบาง [adj.] (ēo bāng) EN: slender-waisted   FR: mince ; svelte
เอวบางร่างน้อย[adj.] (ēo bāng rāng nøi) EN: slender   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slight[ADJ] เอวบางร่างน้อย, See also: แบบบาง, ไม่ค่อยแข็งแรง, Syn. delicate, frail, slender
waist[N] เอว, See also: สะเอว, บั้นเอว, ส่วนโค้งของร่างกายระหว่างซี่โครงกับสะโพก, Syn. waistline, waistband, midriff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
akimbo(อะคิม' โบ) adj. adv. เท้าสะเอว
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
aviation(เอวิเอ' เชิน) n. วิธีการบิน,วิชาการบิน,การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องบิน (flying)
aviatrix(เอวีเอ'ทริคซฺ) n., (pl. -atrices) นักขับเครื่องบินหญิง, นักบินหญิง (female pilot)
avifauna(เอวิฟอ'นะ) n. นกในท้องถิ่นหรือเขตหนึ่ง (birds of a given region)
avionics(เอวีออน'นิคซ) n. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอีเลคทรอนนิคส์แห่งการบิน (in aviation)
basaque(บาสคฺ) n. เครื่องรัดเอวและตะโพกของสตรี, See also: Basque n. ชื่อชนชาติและภาษา
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
beltlinen. เส้นสะเอวของเสื้อผู้หญิง,เส้นเอว

English-Thai: Nontri Dictionary
belt(n) เข็มขัด,สายคาดเอว,แนว,ทิว,เขต,สายพาน
corsage(n) เอวเสื้อสตรี,เสื้อยกทรง
flank(n) เอว,ปีก,สีข้าง,ด้านข้าง,ส่วนข้าง
lumbago(n) โรคปวดในกล้าม,โรคปวดเอว
slim(adj) น้อย,เอวบางร่างน้อย,ผอมบาง,บอบบาง
waist(n) เอว,ส่วนที่คอด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Eve[อิฟ] (n ) เอวา ชื่อพู้หญิงคนแรกของโลก ที่พระเจ้า้้้้้้ทรงสร้างมา โดยกระดูกซิ่โครงของอาดัมตามความเชื่อของศาสนาคริสต

German-Thai: Longdo Dictionary
Taille(n) |die, pl. Taillen| เอว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top