ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avifauna

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avifauna-, *avifauna*
Possible hiragana form: あう゛ぃふぁうな
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avifauna(เอวิฟอ'นะ) n. นกในท้องถิ่นหรือเขตหนึ่ง (birds of a given region)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avifauna \A`vi*fau"na\, n. [NL., fr. L. avis bird + E. fauna.]
   (Zool.)
   The birds, or all the kinds of birds, inhabiting a region.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avifauna
   n 1: the birds of a particular region or period

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

avifauna

 


  

 
avifauna
 • (เอวิฟอ'นะ) n. นกในท้องถิ่นหรือเขตหนึ่ง (birds of a given region) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top