ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปะปะ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปะปะ-, *เปะปะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปะปะ[ADV] disorderedly, See also: unsteadily, confusedly, uncertainly, (talk) circuitously, out of one's way, groundlessly, , Syn. สะเปะสะปะ, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ต้นหางนกยูงแห้งตายไปแยะที่ขึ้นใหม่ก็ขึ้นเปะปะไม่เป็นระเบียบ
เปะปะ[ADV] disorderly, See also: unsteadily, confusedly, Syn. เกะกะ, สะเปะสะปะ, ส่งเดช, Example: ต้นหางนกยูงแห้งตายไปแยะที่ขึ้นใหม่ก็ขึ้นเปะปะไม่เป็นระเบียบ, Thai definition: ไม่เป็นระเบียบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปะปะว. ไม่ตรงเป้า เช่น ชกเปะปะ, ไม่ตรงประเด็น เช่น พูดเปะปะ ให้การเปะปะ, ไม่ตรงทาง เช่น เมาเหล้าเดินเปะปะ, ไม่เป็นระเบียบ เช่น นอนมือเท้าเปะปะ, บางทีใช้ว่า สะเปะสะปะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน Night and Fog (1956)
Patrick, several children are stranded in the path of this tomato tornado.แพทริคคะ.. ตอนนี้เด็กๆหลายคนถูกพัดเปะปะ ด้วยพายุหมุนมะเขือเทศนี้ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Negative, sir, it's moving all over the place.ไม่ได้ค่ะ มันเปะปะไปทั่ว Battleship (2012)
I shuffle around, occasionally bumping into people, unable to apologize or say much of anything.ผมเดินเปะปะไปทั่ว บางครั้งอาจชนเข้ากับคนอื่น ไม่สามารถพูดขอโทษ หรือพูดอะไรได้มากนัก Warm Bodies (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doodle(ดู'เดิล) vt. ,vi. เขียนหรือวาดอย่างเปะปะ,เขียนหรือวาดขยุกขยิกอย่างใจเหม่อลอย,ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์,
fumble(ฟัม'เบิล) {fumbled,fumbling,fumbles} vi..,vt. คลำ,คลำหา,คลำเปะปะ,ทำอย่างซุ่มซ่าม. n. การคลำ, See also: fumblingly adv. fumblingness n., Syn. bumble,grope
ramble(แรม'เบิล) vi. เดินเที่ยว,เดินเตร่,เดินเล่น,ท่องเที่ยว,คุยเรื่อยเปื่อย,เขียนเรื่อยเปื่อย,ขึ้นเปะปะ,เลื้อยไปทั่ว, Syn. wander,stroll,stray
rambler(แรม'เบลอะ) n. ผู้เดินเที่ยว,ผู้เดินเตร่,ผู้คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย,สิ่งที่ขึ้นเปะปะ,กุหลาบเลื้อย
scratchy(สแครช'ชี) adj. ทำให้เกิดเสียงเสียดสี,เกี่ยวกับการข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขูด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย) ,ไม่เรียบ,ขรุขระ,ลวก ๆ ,เปะปะ,กระท่อนกระแท่น,ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง., See also: scratchily adv. scratchiness n.
strum(สทรัม) vt. เล่นเครื่องดนตรีประเภทสายอย่างเปะปะหรือไม่ชำนาญ,ทำให้เกิดเสียงโดยการเล่นดังกล่าว. n. วิธีการเล่นดังกล่าว,เสียงที่เกิดจากการเล่นดังกล่าว., See also: strummer n.
undisciplined(อันดิส'ซิพลินดฺ) adj. ไม่มีระเบียบวินัย,ไม่ได้รับการฝึกฝน,มั่ว,เปะปะ,ตามอำเภอใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top