ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รังสรรค์

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รังสรรค์-, *รังสรรค์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รังสรรค์[V] appoint, See also: delegate, Syn. รังสฤษฏ์, แต่งตั้ง
รังสรรค์[V] create, See also: establish, build, erect, produce, Syn. รังสฤษฏ์, สร้าง, Example: รูปแบบขององค์พระพุทธรูปรังสรรค์ขึ้นในรูปแบบของศิลปะสุโขทัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รังสรรค์ก. สร้าง, แต่งตั้ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What good is making music... except to teach and inspire the people?จะรังสรรค์งานดนตรีไปทำไม... นอกจากสอน และสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงชน The Red Violin (1998)
If god has indeed created himself in his own image, then I submit to you that god is a cockroach.หากพระเจ้าจะรังสรรค์ ตัวตนของท่านขึ้นมาแล้วล่ะก็ ผมคงต้องยอมรับกับพวกคุณว่า พระเจ้าคือแมลงสาปนั่นเอง Chapter One 'Genesis' (2006)
Well, this certainly seems odd... but who am I to question the work of the Almighty?หน้าตามันแปลกๆ นะ แต่. ฉันเป็นใครที่จะสงสัยในสิ่งที่พระเจ้ารังสรรค์ The Simpsons Movie (2007)
Pure creation.รังสรรค์สิ่งพิสุทธิ์ Heaven and Hell (2008)
They're all my father's creations.พวกเขาล้วนเป็น สิ่งรังสรรค์ของพ่อข้า It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
The moment of creation itself is fleeting.ช่วงขณะของการรังสรรค์เป็นเวลาชั่วแล่น Hachi: A Dog's Tale (2009)
I mean, seriously, who doesn't wanna hang out with someone from another planet?ผมหมายถึง เรื่องจริงจังมากนะ ใครกันล่ะ ไม่อยากร่วมรังสรรค์ จากเพื่อนที่มาจากต่างดาวกันล่ะ? There Is No Normal Anymore (2009)
Since their creation, he has told us only to love them.นับแต่การรังสรรค์มา พระองค์บอกให้เรารักสิ่งที่สร้างขึ้น Legion (2010)
Because you and Umberto are making magic here tonight.เพราะว่าเธอกับอัมเบอร์โต้ รังสรรค์มนต์วิเศษต่างๆ ในคืนนี้ When in Rome (2010)
You once called your face proof of God's existence.เธอเคยอวดด้วยนี่นาว่าใบหน้าเธอ เป็นสิ่งที่สวรรค์รังสรรค์มา Let Me Entertain You (2010)
It's othe same street... where the dancing homeless guy hangs out.อยู่บนถนนเส้นเดียวกัน ตรงจุดที่พ่อนักแดนซ์ไร้บ้าน ชอบไปรังสรรค์กัน Dead Tooth (2010)
♪ We'll have magic in the making ♪# การรังสรรค์จะยังน่าติดตรึงใจ # Born This Way (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รังสรรค์[v.] (rangsan) EN: appoint ; delegate   
รังสรรค์[v.] (rangsan) EN: create ; establish ; build ; erect ; produce   

English-Thai: Nontri Dictionary
create(vt) สร้าง,ก่อ,ประดิษฐ์,รังสรรค์,ตั้ง,ทำให้เกิดขึ้น
creation(n) การสร้าง,การตั้ง,การก่อ,การประดิษฐ์,การรังสรรค์
creator(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้รังสรรค์,ผู้ประดิษฐ์,ผู้ให้กำเนิด

German-Thai: Longdo Dictionary
entwerfen(vt) |entwirft, entwarf, hat entworfen, etw.(A)| ออกแบบ, รังสรรค์, ประดิษฐ์, สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น Der Architekt hat einen Bauplan entworfen. สถาปนิกได้ออกแบบแผนการก่อสร้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top