ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บรรลุเป้าหมาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรลุเป้าหมาย-, *บรรลุเป้าหมาย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรลุเป้าหมาย(v) achieve, See also: succeed, accomplish, attain, fulfill, Syn. สำเร็จ, Ant. ล้มเหลว, Example: ครูต้องการให้นักเรียนทั้งชั้นบรรลุเป้าหมายของวิชานั้นๆ, Thai Definition: สำเร็จตามที่กำหนดไว้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย The Old Man and the Sea (1958)
Primary objective fulfilled.บรรลุเป้าหมายหลักแล้ว. Ghost in the Shell (1995)
I'm trying to fulfil my destiny.พยายามให้บรรลุเป้าหมายของผม Bicentennial Man (1999)
It's a group of individuals working together to serve a variety of objectives.บรรษัทคือกลุ่มบุคคลที่ทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายหลายประการ The Corporation (2003)
In doing this it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันจึงมุ่งแสวงหากำไรถึงขนาดที่ว่า มันยัดเยียดให้คนอื่นต้องจ่ายค่าชดเชย The Corporation (2003)
Each one is designed in a very efficient way to accomplish particular objectives.ต่างก็ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายของตน The Corporation (2003)
In the achievement of those objectives there isn't any question of malevolence or of will.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันไม่เกี่ยวกับเจตนาร้ายหรือความตั้งใจ The Corporation (2003)
What the barriers to their success are and how we can use communications to help them accomplish their objectives.อะไรคืออุปสรรคต่อความสำเร็จ และเราควรใช้การสื่อสารอย่างไร เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย The Corporation (2003)
- to accomplish this mission?- เพื่อให้ภาระกิจนี้บรรลุเป้าหมาย Mulan 2: The Final War (2004)
That was an accident, following several attempts at on purpose.นั่นมันแค่เป็นอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ข้าพยายาม ทำให้งานของข้าบรรลุเป้าหมาย Mulan 2: The Final War (2004)
So once they're set, the unsub is done?ดังนั้นเมื่อไฟถูกก่อ/Nอันซับก็บรรลุเป้าหมายแล้ว? Compulsion (2005)
Then do what you need to do to make this go away.ทำยังไงก็ได้ให้บรรลุเป้าหมาย Allen (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุเป้าหมาย[banlu paomāi] (v, exp) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill  FR: réussir ; atteindre un objectif

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attain(vt) บรรลุเป้าหมาย, See also: สำเร็จ, Syn. reach, achieve
connect(vi) บรรลุเป้าหมาย
make(vt) บรรลุเป้าหมาย, Syn. reach, get to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recipe(เรส'ซะพี) n. ตำรับ, ตำรับยา, ใบสั่งแพทย์, วิธีปรุงอาหารหรือปรุงยา, วิธีการบรรลุเป้าหมาย, เคล็ดลับ, วิธีการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Aufwand(n) |der, nur Sg.| ทุกอย่างที่ถูกนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงาน, See also: aufwenden
erzielen(vt) |erzielte, hat erzielt, etw.(A)| บรรลุเป้าหมาย, ประสบผลสำเร็จ, ไปถึง เช่น Mit dieser Methode erzielen Sie Fortschritte rasch. ด้วยวิธีนี้ คุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว, See also: erreichen, Syn. erfüllen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top