ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บรรลุเป้าหมาย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บรรลุเป้าหมาย, -บรรลุเป้าหมาย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรลุเป้าหมาย(v) achieve, See also: succeed, accomplish, attain, fulfill, Syn. สำเร็จ, Ant. ล้มเหลว, Example: ครูต้องการให้นักเรียนทั้งชั้นบรรลุเป้าหมายของวิชานั้นๆ, Thai Definition: สำเร็จตามที่กำหนดไว้
การบรรลุเป้าหมาย(n) achievement, See also: accomplishment, fulfillment, attainment, Syn. การประสบผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ, การสำเร็จ, Example: การบรรลุเป้าหมายของงานเป็นสิ่งยืนยันถึงความพยายามของพวกเรา, Thai Definition: การสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รณรงค์ก. ต่อสู้, โฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ เช่น รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง รณรงค์ให้คนไทยใช้ของไทย.
อุดมการณ์(อุดมมะ-, อุดม-) น. หลักการที่วางระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ความคับข้องใจความคับข้องใจ, สภาพทางจิตใจหรือความรู้สึกที่เป็นผลสืบเนื่องอันได้แก่ ความหงุดหงิด กระวนกระวายใจ กลุ้มใจ สิ่งเหล่านี้มาจากความปรารถนาที่บุคคลมุ่งหวัง แต่ถูกขัดขวาง ทำให้ลดแรงจูงใจ บั่นทอนอิทธิพลความพยายาม ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ไม่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ด้วยอุปสรร [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย The Old Man and the Sea (1958)
Primary objective fulfilled.บรรลุเป้าหมายหลักแล้ว. Ghost in the Shell (1995)
I'm trying to fulfil my destiny.พยายามให้บรรลุเป้าหมายของผม Bicentennial Man (1999)
It's a group of individuals working together to serve a variety of objectives.บรรษัทคือกลุ่มบุคคลที่ทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายหลายประการ The Corporation (2003)
In doing this it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันจึงมุ่งแสวงหากำไรถึงขนาดที่ว่า มันยัดเยียดให้คนอื่นต้องจ่ายค่าชดเชย The Corporation (2003)
Each one is designed in a very efficient way to accomplish particular objectives.ต่างก็ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายของตน The Corporation (2003)
In the achievement of those objectives there isn't any question of malevolence or of will.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันไม่เกี่ยวกับเจตนาร้ายหรือความตั้งใจ The Corporation (2003)
What the barriers to their success are and how we can use communications to help them accomplish their objectives.อะไรคืออุปสรรคต่อความสำเร็จ และเราควรใช้การสื่อสารอย่างไร เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย The Corporation (2003)
- to accomplish this mission?- เพื่อให้ภาระกิจนี้บรรลุเป้าหมาย Mulan 2: The Final War (2004)
That was an accident, following several attempts at on purpose.นั่นมันแค่เป็นอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ข้าพยายาม ทำให้งานของข้าบรรลุเป้าหมาย Mulan 2: The Final War (2004)
So once they're set, the unsub is done?ดังนั้นเมื่อไฟถูกก่อ/Nอันซับก็บรรลุเป้าหมายแล้ว? Compulsion (2005)
Then do what you need to do to make this go away.ทำยังไงก็ได้ให้บรรลุเป้าหมาย Allen (2005)
And how Dwayne's utilizing seven of them in his personal quest to self-fulfillment.และวิธีการ7ข้อที่ดเวนย์เอามาใช้ เพื่อจะบรรลุเป้าหมาย Little Miss Sunshine (2006)
Until we as a people achieve our own due-- national sovereignty-- terror will be met with terror.จนกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายที่สมควรจะได้รับ ความน่ากลัว ก็ต้องแลกด้วยความน่ากลัว Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
By helping hiro fulfill his destinyโดยการช่วยให้ฮิโระบรรลุเป้าหมาย Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
For to achieve it, he must win the heart of his one true love.เพื่อบรรลุเป้าหมาย, เขาต้องพิชิตใจรักแท้ ของเขาให้ได้ . Stardust (2007)
Consider accomplishments, achievements, look for the standouts.นึกถึงการบรรลุเป้าหมาย มองหาคนที่ยอดเยี่ยม All by Myself (2008)
If I had allowed that fate of mine to weigh me down, how would I have achieved all this?ถ้าข้ายอมให้ชะตากรรมมาถ่วงชีวิตของข้า แล้วข้าจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้ได้อย่างไร The Kingdom of the Winds (2008)
He's right.เขาพูดถูก ตอนนี้เรามบรรลุเป้าหมายแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
My old friend, the panda will never fulfill his destiny, nor you yours, until you let go of the illusion of control.สหายข้า แพนด้าไม่มีทางบรรลุเป้าหมาย เจ้าก็เช่นกัน จนกว่าจะลืมภาพลวงแห่งการควบคุมได้ Kung Fu Panda (2008)
When Oda Nobunaga got close to his dream of unifying the governmental power, he got assassinated because of a treason of his vassal Akechi Mitsuhide.ขณะที่ โอดะ โนบุนากะ ใกล้บรรลุเป้าหมายในการรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียว แต่กลับถูกลอบสังหารโดย อะเคชิ มัตซึฮิเดะ คนสนิท Goemon (2009)
You told me that once Dubaku served his purpose, you'd take him out.คุณบอกผมว่า เมื่อช่วยดูบากูให้บรรลุเป้าหมายแล้ว คุณจะเก็บเขาไง Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
And we do what we have to to get the job done.และเราก็ต้องทำในสิ่งที่สมควรทำ เพื่อบรรลุเป้าหมาย When the Levee Breaks (2009)
now, if he sees a heavy police presence and he's not done, he'll run.ถ้าเขาเห็นตำรวจจะจับเขาตอนเขายังไม่บรรลุเป้าหมาย เขาจะหนี The Big Wheel (2009)
The Gaza connect is back on-line;พวกThe Gaza บรรลุเป้าหมาย The Culling (2009)
They're constantly improvising their recipes in hopes of finding that one magic element that will make it all happen.ก็คงต้องมีการปรับปรุงสูตรกันบ้าง ด้วยความหวังว่าจะได้ค้นพบสิ่งที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย Frenzy (2009)
Objective achieved.บรรลุเป้าหมาย Hairography (2009)
Which means this man, this thing, whatever it is, it's still trying to accomplish its goal.ซึ่งหมายความว่าชายคนนี้ คือสิ่งอะไรสักอย่างที่มันเป็น พวกมันยังคงพยายามทำให้ บรรลุเป้าหมายอยู่ตลอด A New Day in the Old Town (2009)
And then somehow, all that enviable accomplishment is destroyedแล้วอย่างไรนะเหรอ สิ่งที่น่าอิจฉา การบรรลุเป้าหมาย ถูกทำลาย Do It, Monkey (2009)
Now, this type of justice does not come cheap.เขาถูกจ้างให้กระทำการ เพื่อบรรลุเป้าหมายความยุติธรรม Reckoner (2009)
Together, we can accomplish great things.เราควรใช้มันด้วยกัน ในการบรรลุเป้าหมาย ที่ยิ่งใหญ่ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
- Solid hits. - Solid rocks on target.โดนเต็มๆ บรรลุเป้าหมาย Avatar (2009)
Some of you will make it and some of you won't.บางคนในห้องนี้จะบรรลุเป้าหมาย และบางคนก็อาจจะไม่ Precious (2009)
Because we have to be very careful about our purpose....เพราะเราจำเป็นต้องรอบคอบ ในบรรลุเป้าหมายของเรา You Don't Know Jack (2010)
And ever since then, we’ve worked from separate ends towards the same goal of reclaiming our boy.เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ตามหาลูกชายของเรา Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
I thought I'd feel different after. Yeah, well, I've noticed that it takes about 20 or so times... before the feeling of accomplishment really kicks in.ของฉันครั้งที่ 20 มั้งถึงรู้สึก บรรลุเป้าหมาย The Power of Madonna (2010)
I have other ways To accomplish our goals.ข้ามีหนทางอื่นที่จะบรรลุเป้าหมายของเรา Duchess of Mandalore (2010)
You got to go -- for everyone's sake!นายต้องไปซะ เพื่อให้ทุกคนบรรลุเป้าหมาย 99 Problems (2010)
We've accomplished a lot together, Walter.เราทั้งคู่บรรลุเป้าหมายจนได้นะ, เวอลเตอร์ Over There: Part 2 (2010)
to achieve his goal.เพื่อบรรลุเป้าหมาย Down the Block There's a Riot (2010)
To achieve a quality taste and high-end image, เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในคุณภาพของรสชาติและภาพลักษณ์ที่ดีเยี่ยม Bread, Love and Dreams (2010)
You didn't have to make that point in front of Air Force Acquisitions.คุณไม่ได้บรรลุเป้าหมายในการต่อสู้ทางอากาศเลย Green Lantern (2011)
We're all that stands between him and his goal.เราต้องพยายามขวางเขา ไม่ให้บรรลุเป้าหมาย Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
What is your opinion? My opinion is this:หากเรายังไม่บรรลุเป้าหมายการปฏิวัติ เราจะไม่รอมชอมกับฝั่งนั้นเด็ดขาด 1911 (2011)
Mission accomplished.ภารกิจบรรลุเป้าหมาย There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
All the others achieve their goals by pleasing the orishas.ศาสนาอื่นๆบรรลุเป้าหมายโดยการทำให้ เหล่าเทพพึงใจ Corazon (2011)
Palo is the only one that harnesses the spirits of the dead to accomplish its ends.พาโลเป็นศาสนาเดียวที่ใช้อำนาจจาก จิตวิญญาณของคนตาย เพื่อบรรลุเป้าหมาย Corazon (2011)
God knows how many or for what reason, but... maybe he needs the detainees to accomplish that goal.พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่ามากี่คนหรือมาทำไม แต่... บางทีเขาคงต้องการนักโทษพวกนั้น เพื่อบรรลุเป้าหมาย Turnabout (2011)
That's to work up the courage to get to phase 2-- taking real steps to achieve said goal.เพื่อสร้างกำลังใจ ที่จะไปสู่ขั้นที่สอง ปฏิบัติจริงเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ Today I Do (2011)
All I need is another month to achieve my goal.ทั้งหมดที่ฉันต้องการคืออีกเดือนนึง เพื่อบรรลุเป้าหมายของฉัน All the Pretty Sources (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุเป้าหมาย[banlu paomāi] (v, exp) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill  FR: réussir ; atteindre un objectif
การบรรลุเป้าหมาย[kān banlu paomāi] (n, exp) EN: achievement
การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนเอง[kān banlu paomāi sūngsut khøng ton-ēng] (n, exp) EN: self-actualization

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accomplishment(n) การบรรลุเป้าหมาย, See also: ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์, ผลสำเร็จ, Syn. completion
attain(vt) บรรลุเป้าหมาย, See also: สำเร็จ, Syn. reach, achieve
connect(vi) บรรลุเป้าหมาย
fulfillment(n) การบรรลุเป้าหมาย, See also: ความสมหวัง, ความสมประสงค์, Syn. contentment, gratification, satisfaction
make(vt) บรรลุเป้าหมาย, Syn. reach, get to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recipe(เรส'ซะพี) n. ตำรับ, ตำรับยา, ใบสั่งแพทย์, วิธีปรุงอาหารหรือปรุงยา, วิธีการบรรลุเป้าหมาย, เคล็ดลับ, วิธีการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Aufwand(n) |der, nur Sg.| ทุกอย่างที่ถูกนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงาน, See also: aufwenden
erzielen(vt) |erzielte, hat erzielt, etw.(A)| บรรลุเป้าหมาย, ประสบผลสำเร็จ, ไปถึง เช่น Mit dieser Methode erzielen Sie Fortschritte rasch. ด้วยวิธีนี้ คุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว, See also: erreichen, Syn. erfüllen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top