ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fallen

F AA1 L AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fallen-, *fallen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fallen(adj) ซึ่งตกลงมา, See also: ซึ่งล้มลง, ซึ่งร่วงลงมา
fallen(adj) ซึ่งตายในสนามรบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fallen(ฟอล'เลิน) adj. ซึ่งตกลงมา, ซึ่งล้มลง, เสื่อมเสีย, ซึ่งสูญเสียพรหมจารี, ซึ่งถูกทำลาย, ซึ่งถูกพิชิต, ตาย
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด, ระทมทุกข์, ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา, คอตก
crestfallen(เครสทฺ'ฟอเลิน) adj. ซึมเศร้า, คอตก, สลด, Syn. dejected

English-Thai: Nontri Dictionary
fallen(vi pp ของ) fall

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The blood has dried, the tongues have fallen silent.จะหลงเหลือก็แต่เพียง เลือดที่แห้งกรัง กับเสียงคร่ำครวญที่สงบไปแล้ว Night and Fog (1956)
Go up and say you bring him Best wishes from his fallen old chumบอกท่านด้วยว่าเพื่อนเก่า ฝากความปรารถนาดีมาให้ The Little Prince (1974)
Yet we have both fallen from the purer faith.ใช่เราทั้งคู่ต่างก็อยู่ห่างจากความศรัทธาที่บริสุทธิ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
And then, my other leg has fallen off too.แล้วก็ขาอีกข้างนั่น Return to Oz (1985)
Don't tell me you've fallen in love with that girl.อย่าบอกนะว่า นายตกหลุมรักเธอเข้าแล้ว Vampire Hunter D (1985)
But what no one knew... was that the king of the goblins had fallen in love with the girl... and he had given her certain powers.แต่สิ่งหนึ่งที่ใครไม่รู้คือ... ราชาแห่งปิศาจ กำลังตกหลุมรักเธออยู่ และเขา ได้มอบอำนาจแก่เธอ Labyrinth (1986)
With complaints ranging from purse-snatching to breaking and entering police switchboards have been swamped with the angry voices of more and more citizens who have fallen prey to the recent surge of crime that continues to plague the city.กับข้อร้องเรียนตั้งแต่กระเป๋าขโมย ... ... ที่จะทำลายและเข้า ... ... switchboards ตำรวจได้รับการล้นมือ ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Darkness had fallen and even before the buzzer sounded Kelly knew it would be the doctor.ความมืดได้ครอบคลุมและแม้แต่ เสียงสัญญาณไฟต่างๆ... ...เคลลี่รู้ว่าต้องเป็นหมอ Basic Instinct (1992)
My wife Auareipua, Has fallen while training for the Birdman competition. That's his body lyingตกลงมาจากหน้าผาขณะฝึกแข่งขันมนุษย์นก ร่างเขานอนอยู่บนแคร่ที่ริมหาดเจ้าต้องแทนเขา Rapa Nui (1994)
Since their sacred animal has vanished they believe that there is a curse fallen on their village.จนกระทั่งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หายตัวไป... ...พวกเขาเชื่อว่าหมู่บ้านถูกคำสาป Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The land teems with bitter ghosts... sick or starved and fallen where they stood.ที่ดิน teems กับผีขม... ... ตายจากสงครามป่วยหรืออดอาหารและลดลงที่พวกเขายืนอยู่ Princess Mononoke (1997)
I believe that the king's eye has fallen on Christine.ข้าเชื่อว่ากษัตริย์ทรงหมายตาคริสตีน The Man in the Iron Mask (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fallenA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
fallenA big tree has fallen in the storm.
fallenA fallen leaf floated on the surface of the water.
fallenA fallen rock barred his way.
fallenA fallen tree blocked up the passage.
fallenA fallen tree obstructed the road.
fallenAfter the storm, the road was blocked with fallen trees.
fallenAlmost all the leaves have fallen.
fallenA lot of my hair has fallen out.
fallenAnother step, and you would have fallen down the stair.
fallenBy the time you get home, all the cherry blossoms will have fallen.
fallenFallen rocks closed the way.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอตก[khøtok] (adv) EN: crestfallenly
อ่อนอกอ่อนใจ[øn-ok ønjai] (v) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FALLEN F AA1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fallen (v) fˈɔːlən (f oo1 l @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
完蛋[wán dàn, ㄨㄢˊ ㄉㄢˋ,  ] fallen from power; destroyed; finished; all over for (him); gone to the dogs #15,351 [Add to Longdo]
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, ] fallen leaves and bark #976,845 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
einfallen(vi) |fällt ein, fiel ein, ist eingefallen| นึกได้, เพิ่งคิดออก เช่น Es fällt mir gerade ein, wo ich den Autoschlüssel gelegt habe. ผมเพิ่งนึกออกได้ว่าวางกุญแจรถไว้ที่ไหน
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
Gefallene(n) |der, pl. Gefallenen| ทหารที่เสียชีวิตในสงคราม
gefallen(vi, vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )
an etw. Gefallen finden(phrase) รู้สึกชอบทำในสิ่งนั้นๆ เช่น an Kartespielen Gefallen finden = ชอบเล่นไพ่
etw. gefallen lassen(phrase) ยอมรับ หรือ ไม่ต่อต้านให้สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้น หรือ ยอมทนให้เกิดขึ้น เช่น Demonstration gefallen lassen = ยอมให้มีการประท้วงเกิดขึ้น
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen| สอบตก, See also: A. bestehen
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม
hinfallen(vi) |fällt hin, fiel hin, ist hingefallen, ohne Ortsangabe| หกล้มลงไปบนพื้นหรือลื่นล้ม (ไม่ต้องระบุสถานที่) เช่น Die Straße war spiegelglatt! Ich bin mehrmals hingefallen. ถนนลื่นมาก ฉันหกล้มไปหลายรอบเลย, See also: fallen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallensteller { m } | Fallensteller { pl }; Trapper { pl }trapper | trappers [Add to Longdo]
fallen | fallend | gefallen | du fällst | er/sie fällt | ich/er/sie fiel | er/sie ist/war gefallen | ich/er/sie fieleto fall { fell; fallen } | falling | fallen | you fall | he/she falls | I/he/she fell | he/she has/had fallen | I/he/she would fall [Add to Longdo]
fallen | gefallento drop | dropped [Add to Longdo]
fallen; einwirken (auf); sich auswirken (auf); beeinflussento impinge (on) [Add to Longdo]
fallen | fallend | gefallento tumble | tumbling | tumbled [Add to Longdo]
fallen lassento dump down [Add to Longdo]
fallendcascading [Add to Longdo]
fallend [ math. ]decreasing [Add to Longdo]
niedergefallenfallen down [Add to Longdo]
zugefallenfallen to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
積雪[せきせつ, sekisetsu] (n) fallen snow; (P) #18,585 [Add to Longdo]
がっくり[gakkuri] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P) [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1, vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
撃沈された[げきちんされた, gekichinsareta] (exp) (col) fallen completely in love with a woman [Add to Longdo]
弧影悄然[こえいしょうぜん, koeishouzen] (adj-t, adv-to) lonely and crestfallen; a lonely and heavy-hearted figure [Add to Longdo]
行路病者[こうろびょうしゃ, kourobyousha] (n) person fallen sick by the wayside [Add to Longdo]
散り蓮華;散蓮華[ちりれんげ, chirirenge] (n) (1) ceramic spoon; (2) fallen lotus petal [Add to Longdo]
秋扇[しゅうせん;あきおうぎ, shuusen ; akiougi] (n) (See 秋の扇) fan in autumn (esp. one that is no longer used); outdated item that has fallen into disuse; woman who has lost a man's affection or interest [Add to Longdo]
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t, adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged [Add to Longdo]
戦没者[せんぼつしゃ, senbotsusha] (n) persons who have fallen in battle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だ, da] FALLEN [Add to Longdo]
[つい, tsui] FALLEN [Add to Longdo]
脱げる[ぬげる, nugeru] fallen, abgehen (Kleidungsstuecke) [Add to Longdo]
落ちる[おちる, ochiru] fallen [Add to Longdo]
落とす[おとす, otosu] fallen_lassen, verlieren [Add to Longdo]
陥る[おちいる, ochiiru] fallen_in, kommen_in, geraten_in;, fallen;, eingenommen_werden, erobert_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fall \Fall\ (f[add]l), v. i. [imp. {Fell} (f[e^]l); p. p.
   {Fallen} (f[add]l"'n); p. pr. & vb. n. {Falling}.] [AS.
   feallan; akin to D. vallen, OS. & OHG. fallan, G. fallen,
   Icel. Falla, Sw. falla, Dan. falde, Lith. pulti, L. fallere
   to deceive, Gr. sfa`llein to cause to fall, Skr. sphal,
   sphul, to tremble. Cf. {Fail}, {Fell}, v. t., to cause to
   fall.]
   1. To Descend, either suddenly or gradually; particularly, to
    descend by the force of gravity; to drop; to sink; as, the
    apple falls; the tide falls; the mercury falls in the
    barometer.
    [1913 Webster]
 
       I beheld Satan as lightning fall from heaven. --Luke
                          x. 18.
    [1913 Webster]
 
   2. To cease to be erect; to take suddenly a recumbent
    posture; to become prostrate; to drop; as, a child totters
    and falls; a tree falls; a worshiper falls on his knees.
    [1913 Webster]
 
       I fell at his feet to worship him.  --Rev. xix.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   3. To find a final outlet; to discharge its waters; to empty;
    -- with into; as, the river Rhone falls into the
    Mediterranean.
    [1913 Webster]
 
   4. To become prostrate and dead; to die; especially, to die
    by violence, as in battle.
    [1913 Webster]
 
       A thousand shall fall at thy side.  --Ps. xci. 7.
    [1913 Webster]
 
       He rushed into the field, and, foremost fighting,
       fell.                 --Byron.
    [1913 Webster]
 
   5. To cease to be active or strong; to die away; to lose
    strength; to subside; to become less intense; as, the wind
    falls.
    [1913 Webster]
 
   6. To issue forth into life; to be brought forth; -- said of
    the young of certain animals. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To decline in power, glory, wealth, or importance; to
    become insignificant; to lose rank or position; to decline
    in weight, value, price etc.; to become less; as, the
    price falls; stocks fell two points.
    [1913 Webster]
 
       I am a poor fallen man, unworthy now
       To be thy lord and master.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The greatness of these Irish lords suddenly fell and
       vanished.               --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   8. To be overthrown or captured; to be destroyed.
    [1913 Webster]
 
       Heaven and earth will witness,
       If Rome must fall, that we are innocent. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. To descend in character or reputation; to become degraded;
    to sink into vice, error, or sin; to depart from the
    faith; to apostatize; to sin.
    [1913 Webster]
 
       Let us labor therefore to enter into that rest, lest
       any man fall after the same example of unbelief.
                          --Heb. iv. 11.
    [1913 Webster]
 
   10. To become insnared or embarrassed; to be entrapped; to be
     worse off than before; as, to fall into error; to fall
     into difficulties.
     [1913 Webster]
 
   11. To assume a look of shame or disappointment; to become or
     appear dejected; -- said of the countenance.
     [1913 Webster]
 
        Cain was very wroth, and his countenance fell.
                          --Gen. iv. 5.
     [1913 Webster]
 
        I have observed of late thy looks are fallen.
                          --Addison.
     [1913 Webster]
 
   12. To sink; to languish; to become feeble or faint; as, our
     spirits rise and fall with our fortunes.
     [1913 Webster]
 
   13. To pass somewhat suddenly, and passively, into a new
     state of body or mind; to become; as, to fall asleep; to
     fall into a passion; to fall in love; to fall into
     temptation.
     [1913 Webster]
 
   14. To happen; to to come to pass; to light; to befall; to
     issue; to terminate.
     [1913 Webster]
 
        The Romans fell on this model by chance. --Swift.
     [1913 Webster]
 
        Sit still, my daughter, until thou know how the
        matter will fall.          --Ruth. iii.
                          18.
     [1913 Webster]
 
        They do not make laws, they fall into customs. --H.
                          Spencer.
     [1913 Webster]
 
   15. To come; to occur; to arrive.
     [1913 Webster]
 
        The vernal equinox, which at the Nicene Council
        fell on the 21st of March, falls now [1694] about
        ten days sooner.           --Holder.
     [1913 Webster]
 
   16. To begin with haste, ardor, or vehemence; to rush or
     hurry; as, they fell to blows.
     [1913 Webster]
 
        They now no longer doubted, but fell to work heart
        and soul.              --Jowett
                          (Thucyd. ).
     [1913 Webster]
 
   17. To pass or be transferred by chance, lot, distribution,
     inheritance, or otherwise; as, the estate fell to his
     brother; the kingdom fell into the hands of his rivals.
     [1913 Webster]
 
   18. To belong or appertain.
     [1913 Webster]
 
        If to her share some female errors fall,
        Look on her face, and you'll forget them all.
                          --Pope.
     [1913 Webster]
 
   19. To be dropped or uttered carelessly; as, an unguarded
     expression fell from his lips; not a murmur fell from
     him.
     [1913 Webster]
 
   {To fall abroad of} (Naut.), to strike against; -- applied to
    one vessel coming into collision with another.
 
   {To fall among}, to come among accidentally or unexpectedly.
    
 
   {To fall astern} (Naut.), to move or be driven backward; to
    be left behind; as, a ship falls astern by the force of a
    current, or when outsailed by another.
 
   {To fall away}.
     (a) To lose flesh; to become lean or emaciated; to pine.
     (b) To renounce or desert allegiance; to revolt or rebel.
     (c) To renounce or desert the faith; to apostatize.
       "These . . . for a while believe, and in time of
       temptation fall away." --Luke viii. 13.
     (d) To perish; to vanish; to be lost. "How . . . can the
       soul . . . fall away into nothing?" --Addison.
     (e) To decline gradually; to fade; to languish, or become
       faint. "One color falls away by just degrees, and
       another rises insensibly." --Addison.
 
   {To fall back}.
     (a) To recede or retreat; to give way.
     (b) To fail of performing a promise or purpose; not to
       fulfill.
 
   {To fall back upon} or {To fall back on}.
     (a) (Mil.) To retreat for safety to (a stronger position
       in the rear, as to a fort or a supporting body of
       troops).
     (b) To have recourse to (a reserved fund, a more reliable
       alternative, or some other available expedient or
       support).
 
   {To fall calm}, to cease to blow; to become calm.
 
   {To fall down}.
     (a) To prostrate one's self in worship. "All kings shall
       fall down before him." --Ps. lxxii. 11.
     (b) To sink; to come to the ground. "Down fell the
       beauteous youth." --Dryden.
     (c) To bend or bow, as a suppliant.
     (d) (Naut.) To sail or drift toward the mouth of a river
       or other outlet.
 
   {To fall flat}, to produce no response or result; to fail of
    the intended effect; as, his speech fell flat.
 
   {To fall foul of}.
     (a) (Naut.) To have a collision with; to become entangled
       with
     (b) To attack; to make an assault upon.
 
   {To fall from}, to recede or depart from; not to adhere to;
    as, to fall from an agreement or engagement; to fall from
    allegiance or duty.
 
   {To fall from grace} (M. E. Ch.), to sin; to withdraw from
    the faith.
 
   {To fall home} (Ship Carp.), to curve inward; -- said of the
    timbers or upper parts of a ship's side which are much
    within a perpendicular.
 
   {To fall in}.
     (a) To sink inwards; as, the roof fell in.
     (b) (Mil.) To take one's proper or assigned place in
       line; as, to fall in on the right.
     (c) To come to an end; to terminate; to lapse; as, on the
       death of Mr. B., the annuuity, which he had so long
       received, fell in.
     (d) To become operative. "The reversion, to which he had
       been nominated twenty years before, fell in."
       --Macaulay.
 
   {To fall into one's hands}, to pass, often suddenly or
    unexpectedly, into one's ownership or control; as, to
    spike cannon when they are likely to fall into the hands
    of the enemy.
 
   {To fall in with}.
     (a) To meet with accidentally; as, to fall in with a
       friend.
     (b) (Naut.) To meet, as a ship; also, to discover or come
       near, as land.
     (c) To concur with; to agree with; as, the measure falls
       in with popular opinion.
     (d) To comply; to yield to. "You will find it difficult
       to persuade learned men to fall in with your
       projects." --Addison.
 
   {To fall off}.
     (a) To drop; as, fruits fall off when ripe.
     (b) To withdraw; to separate; to become detached; as,
       friends fall off in adversity. "Love cools,
       friendship falls off, brothers divide." --Shak.
     (c) To perish; to die away; as, words fall off by disuse.
     (d) To apostatize; to forsake; to withdraw from the
       faith, or from allegiance or duty.
       [1913 Webster]
 
          Those captive tribes . . . fell off
          From God to worship calves.   --Milton.
     (e) To forsake; to abandon; as, his customers fell off.
     (f) To depreciate; to change for the worse; to
       deteriorate; to become less valuable, abundant, or
       interesting; as, a falling off in the wheat crop; the
       magazine or the review falls off. "O Hamlet, what a
       falling off was there!" --Shak.
     (g) (Naut.) To deviate or trend to the leeward of the
       point to which the head of the ship was before
       directed; to fall to leeward.
 
   {To fall on}.
     (a) To meet with; to light upon; as, we have fallen on
       evil days.
     (b) To begin suddenly and eagerly. "Fall on, and try the
       appetite to eat." --Dryden.
     (c) To begin an attack; to assault; to assail. "Fall on,
       fall on, and hear him not." --Dryden.
     (d) To drop on; to descend on.
 
   {To fall out}.
     (a) To quarrel; to begin to contend.
       [1913 Webster]
 
          A soul exasperated in ills falls out
          With everything, its friend, itself. --Addison.
     (b) To happen; to befall; to chance. "There fell out a
       bloody quarrel betwixt the frogs and the mice."
       --L'Estrange.
     (c) (Mil.) To leave the ranks, as a soldier.
 
   {To fall over}.
     (a) To revolt; to desert from one side to another.
     (b) To fall beyond. --Shak.
 
   {To fall short}, to be deficient; as, the corn falls short;
    they all fall short in duty.
 
   {To fall through}, to come to nothing; to fail; as, the
    engageent has fallen through.
 
   {To fall to}, to begin. "Fall to, with eager joy, on homely
    food." --Dryden.
 
   {To fall under}.
     (a) To come under, or within the limits of; to be
       subjected to; as, they fell under the jurisdiction of
       the emperor.
     (b) To come under; to become the subject of; as, this
       point did not fall under the cognizance or
       deliberations of the court; these things do not fall
       under human sight or observation.
     (c) To come within; to be ranged or reckoned with; to be
       subordinate to in the way of classification; as,
       these substances fall under a different class or
       order.
 
   {To fall upon}.
     (a) To attack. [See {To fall on}.]
     (b) To attempt; to have recourse to. "I do not intend to
       fall upon nice disquisitions." --Holder.
     (c) To rush against.
       [1913 Webster]
 
   Note: Fall primarily denotes descending motion, either in a
      perpendicular or inclined direction, and, in most of
      its applications, implies, literally or figuratively,
      velocity, haste, suddenness, or violence. Its use is so
      various, and so mush diversified by modifying words,
      that it is not easy to enumerate its senses in all its
      applications.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fallen \Fall"en\, a.
   Dropped; prostrate; degraded; ruined; decreased; dead.
   [1913 Webster]
 
      Some ruined temple or fallen monument.  --Rogers.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fallen
   adj 1: having dropped by the force of gravity; "fallen leaves
       covered the forest floor"; "sat on a fallen tree trunk"
   2: having fallen in or collapsed; "a fallen building"
   3: having lost your chastity; "a fallen woman"
   4: killed in battle; "to honor fallen soldiers"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Fallen /falən/ 
  halyards; pitfalls; traps

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 fallen /falən/
  to drop; to fall; to fall {fell, fallen}; to impinge (on)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Fallen /falən/
  traps

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 fallen /falən/
  tumble

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top