ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเจริญก้าวหน้า

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเจริญก้าวหน้า-, *ความเจริญก้าวหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเจริญก้าวหน้า[N] progress, See also: growing, development, advance, Syn. ความก้าวหน้า, ความเจริญรุ่งเรือง, ความเจริญ, Ant. ความเสื่อมถอย, Example: ผู้ที่ทำงานก็หวังความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานกันทั้งนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is that to further your yogurt career, or are you angling towards something bigger?นั่นเพื่อความเจริญก้าวหน้าในงานขายโยเกิร์ต หรือว่าเธอกำลังเตรียมตัว สำหรับ อะไรที่ใหญ่กว่านั้น? Chuck Versus the Cougars (2008)
That would make them the number one all-time advanced civilization.นั้นน่าจะใช่ ที่ทำให้พวกนั้นเป็นที่หนึ่งด้าน ความเจริญก้าวหน้านะ Faith (2010)
Progress was a wonderful thing, it just went on too long.ความเจริญก้าวหน้าเป็นเรื่องที่ดี มันแค่ใช้เวลานานไปหน่อย Pay It Forward (2013)
I'm making really good headway!/ ฉันกำลังสร้างความเจริญก้าวหน้าที่ดีอย่างแท้จริง Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passage[N] ความเจริญก้าวหน้า, Syn. progression, Ant. regression

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headwayn. การก้าวไปข้างหน้า,ความเจริญก้าวหน้า,ช่วงระยะเวลาระหว่างรถไฟสองขบวนที่วิ่งไปในทิศทางเดียวกันบนรางเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
headway(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,ความเจริญก้าวหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top