ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเจริญรุ่งเรือง

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเจริญรุ่งเรือง-, *ความเจริญรุ่งเรือง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รภัสสรณ์[ระ-พัด-สอน] (name ) ความเจริญรุ่งเรือง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most of our customers come to this town with contracts to bring peace and prosperity to the arms industry for the next 50 years.ที่จะนำความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอุตสาหกรรมแขนต่อไปอีก 50 ปี The Russia House (1990)
Let's talk about the rich and prosperous Mr. Butch.ขอพูดคุยเกี่ยวกับความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองนายบุทช์ Pulp Fiction (1994)
For Thine is the kingdom, the power and the glory, for ever and ever. Amen.เพื่ออาณาจักรของท่าน เพื่อพลังและความเจริญรุ่งเรืองตราบชั่วกาลนาน สาธุ Brokeback Mountain (2005)
- Here is where civilization began.- ความเจริญรุ่งเรืองกำลังจะเริ่ม The Last King of Scotland (2006)
The other reason is that if we do the right thing, then we're gonna create a Iot of wealthอีกเหตุผลหนึ่งคือถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้อง เราก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง An Inconvenient Truth (2006)
150 years of community, prosperity, family.150 ปีแห่งความเป็นชุมชน ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นครอบครัว Under Control (2010)
To their legacy.เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพวกเรา Founder's Day (2010)
That would make them the number one all-time advanced civilization.นั้นคงทำให้พวกเขา กลายเป็นอันดับหนึ่ง\ ในด้านความเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลาที่ผ่านมา Visitation (2010)
Pray for health and prosperity.อธิษฐานเพื่อสุขภาพและความเจริญรุ่งเรือง Sacrifice (2013)
The Supreme Leader believes it is a hallmark of prosperity and self-sufficiency.ท่านผู้นำสูงสุด เชื่อว่ามันคือเครื่องหมาย ของความเจริญรุ่งเรือง และการพึ่งตัวเอง The Interview (2014)
And another thing... under what circumstances could tropical plants have flourished in the frozen wastes of the Arctic?ภายใต้สถานการณ์พืชเขตร้อน จะมีความเจริญรุ่งเรือง ในเสียแช่แข็งของอาร์กติก? เวเกเนอ ได้ข้อสรุปว่ามีเพียง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Gentlemen, to your prosperity.สุภาพบุรุษเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของคุณ Last Knights (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเจริญรุ่งเรือง[n.] (khwām jaroēnrungreūang) EN: prosperity   FR: prospérité [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., R. civilize

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boom[N] ความเจริญรุ่งเรือง, See also: ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ, Syn. flourish, Ant. slump
prosperity[N] ความสำเร็จ, See also: ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Syn. accomplishment, victory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luxuriance(ลักซู' เรียนซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,ความเจริญรุ่งเรือง., See also: luxuriancely adv. luxuriant adj., Syn. richness ###A. barrenness
opulence(ออพ'พิวเลินซฺ) n. ความมั่งคั่ง,ความเจริญรุ่งเรือง., Syn. opulency
speed(สพีด) {sped/speeded,speeding,speeds} n. ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความสำเร็จ,ความเจริญรุ่งเรือง. vt.,vi.เร่ง,กระตุ้น เร่งความเร็ว,ส่งเสริม,กระตุ้น,เร่งความเร็ว,ทำให้ประสบความสำเร็จ.,ไปด้วยความรวดเร็ว,ปรับอัตราความเร็ว,ประสบความสำเร็จ,เจริญรุ่งเรือง.
upbeat(อัพ'บีท) n. จังหวะขึ้น,ความเจริญรุ่งเรือง.adj. รื่นเริง. มีความหวัง
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity,happiness

English-Thai: Nontri Dictionary
flourish(n) ความเจริญรุ่งเรือง,การประโคม,การกวัดแกว่ง,การโบก

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top