ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

headway

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headway-, *headway*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headway(n) ความคืบหน้า, See also: ความก้าวหน้า, Syn. advance, progress, progression, Ant. regression, retrogression, setback

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headwayn. การก้าวไปข้างหน้า, ความเจริญก้าวหน้า, ช่วงระยะเวลาระหว่างรถไฟสองขบวนที่วิ่งไปในทิศทางเดียวกันบนรางเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
headway(n) ความคืบหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญก้าวหน้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They made headway in the last few days.สองสามวันนี้ทำได้เยอะเลยละ Red Eye (2005)
Hostage negotiators say they are making headway with the sect's leadershipนักเจรจาตัวประกันแจ้งว่า พวกเขามีความคืบหน้ากับผู้นำ Minimal Loss (2008)
Tyno, Michvanilly We've made such headway with your treatments that now it's time we talked about sealing the deal.unwell เรารักษาคุณมีความคืบหน้าไปอย่างมาก แต่ครั้งนี้เราจะคุยกันเรื่อง ร่วมผนึกกำลังการมีส่วนร่วม Mandala (2009)
- not if you're making headway on trinity.ถ้าคุณไม่มุ่งเป้าไปยังทรีนิตี้ Road Kill (2009)
What about D. Gibbons? Have we made any headway with the name?เรื่องของ ดี.กิบบอนส์ นายตามเรื่องได้คืบหน้า แค่ไหนแล้ว? White to Play (2009)
Hey. Has Walter made any headway on the body?เฮ วอลเตอร์ได้ความคืบหน้าอะไร กับซากนั่นบ้างหรือยัง? Earthling (2009)
Rorschach and I have made headway on the gang problem by working together.รอร์แชคกับฉันร่วมมือกัน ยังลดปัญหาแก๊งค์โจรไปได้เยอะ Watchmen (2009)
blair is upstairs. I hope you can make some headway with her.แบลร์อยู่ข้างบน ฉันหวังว่าคุณจะทำให้เธอดีขึ้นบ้างนะ The Unblairable Lightness of Being (2010)
In fairness, we weren't making much headway without him.พูดอย่างยุติธรรมนะครับ ตอนไม่มีเขา เราไม่รู้ทางไปกันเลย Taking Account (2011)
I did, however, make some headway on my little stick man theory.อย่างไรก็ตาม ผมได้ความคืบหน้าบ้างแล้ว ในทฤษฎีเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ Secret's Safe with Me (2012)
Tech-49, enter at headway speed.เทค-49, เข้าไปความเร็วมีวิธี Oblivion (2013)
Still making no headway with Bobby?ยังไม่ได้เรื่องอะไรจากบอบบี้อีกเหรอ? Guadalajara Dog (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินหน้า[doēnnā] (v) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway  FR: avancer ; progresser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
headway

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
headway

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Headway \Head"way`\ (-w[^u]rk`), n.
   1. The progress made by a ship in motion; hence, progress or
    success of any kind.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) Clear space under an arch, girder, and the like,
    sufficient to allow of easy passing underneath; clearance;
    headroom.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 headway
   n 1: vertical space available to allow easy passage under
      something [syn: {headroom}, {headway}, {clearance}]
   2: forward movement; "the ship made little headway against the
     gale" [syn: {headway}, {head}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top