ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wherewithal

W EH1 R W IH0 DH AO2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wherewithal-, *wherewithal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wherewithal(n) เครื่องมือ โดยเฉพาะที่เป็นเงินทอง, See also: หนทาง, วิธีการ
wherewithal(adv) โดย, See also: ซึ่ง, ที่ซึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wherewithal(แวร์วิธ'เธิล) n. วิถีทาง, หนทาง, ขุมทรัพย์, วิธีการ, เงินทอง, adv. โดย, ซึ่ง, ที่ซึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
wherewithal(adv) กับสิ่งใด, โดย, ที่ซึ่ง
wherewithal(n) อุปกรณ์, เครื่องมือ, ยานพาหนะ, หนทาง, ค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So she didn't have the wherewithal to remove the dress.ดังนั้นเธอจึงไม่มีทางที่จะ ถอดชุดออกได้ Heathridge Manor (2012)
I create the wherewithal that allows them to do what they do.ผมสร้างขุมทรัพย์ให้ได้สร้างงาน Pawn Sacrifice (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WHEREWITHAL W EH1 R W IH0 DH AO2 L
WHEREWITHAL HH W EH1 R W IH0 DH AO2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wherewithal (n) wˈɛəʳwɪðɔːl (w e@1 w i dh oo l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
先立つ物;先立つもの[さきだつもの, sakidatsumono] (n) (euph. for) money; the wherewithal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wherewithal \Where`with*al"\, adv. & n.
   Wherewith. "Wherewithal shall we be clothed?" --Matt. vi. 31.
   [1913 Webster]
 
      Wherewithal shall a young man cleanse his way? --Ps.
                          cxix. 9.
   [1913 Webster]
 
      [The builders of Babel], still with vain design,
      New Babels, had they wherewithal, would build.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wherewithal
   n 1: the necessary means (especially financial means)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top