Search result for

limb

(112 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limb-, *limb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limb[N] กิ่ง, See also: ก้าน, แขนง, Syn. branch
limb[N] แขน ขาหรือปีก
limb[N] สมาชิก, Syn. member
limb[N] ขอบ, See also: ริม, Syn. edge
limbo[N] การเต้นระบำลอดไม้ขวาง
limbo[N] สถานที่ที่ถูกลืม, See also: สถานที่ที่ถูกทอดทิ้ง
limber[ADJ] งอได้, See also: ยืดหยุ่น, Syn. flexible, pliant
limber[VT] ทำให้งอได้, See also: ทำให้ดัดได้
limber[VI] ที่งอได้
limber[VI] ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limb(ลิมบฺ) n. แขน,ขา,ปีก,กิ่ง,ก้าน,แขนง,ส่วนยื่น,สมาชิก., See also: limbed adj.
limber(ลิม'เบอะ) adj. งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร,อ่อนนิ่ม. vi.,vt. ทำให้งอได้,ทำให้ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,เปลี่ยนแปลงได้, See also: limberness n. ดูlimber, Syn. lithe,flexible
limbo(ลิม'โบ) n. การเต้นระบำงอตัวลอดไม้ขวาง
limbsแขนและขา
climb(ไคลบฺ) v.,n. (การ) ปีน,ไต่,ลอยขึ้น,เลื้อยพันขึ้น,ไต่เต้าขึ้น., Syn. ascend
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
limb(n) กิ่งไม้,กิ่งก้าน,แขนง,แขนขา,ปีก
limber(adj) ดัดง่าย,อ่อน,งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร
limbo(n) ที่คุมขัง,คุก,นรก
climb(n) การปีน,การไต่,การขึ้น
climb(vt) ปีน,ไต่,ขึ้น,เลื้อย,ตะกาย
climber(n) นักไต่,ไม้เลื้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limbแขนหรือขา [มีความหมายเหมือนกับ extremity ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limbปากแตร [ดอก] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
limb (of fold)ส่วนข้างของชั้นหินคดโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limb (of fold)ส่วนข้างของชั้นหินคดโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limb, lower; extremity, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limb, upper; extremity, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limbขา [การแพทย์]
Limbตัวกล้อง [การแพทย์]
Limb Defectsแขนขาเล็กลีบหรือไม่มี [การแพทย์]
Limb Deficiency, Longitudinalความพิการของแขนขาตามแนวยาว [การแพทย์]
Limb Deficiency, Lowerความพิการของเท้าและขา [การแพทย์]
Limb Deficiency, Transverseความพิการของแขนขาตามแนวขวาง [การแพทย์]
Limb Deficiency, Upperความพิการของมือและแขน [การแพทย์]
Limb Lead, Standardขั้วต่อมาตรฐานแขนขา [การแพทย์]
Limb, Injuredขาที่มีปัญหา [การแพทย์]
Limb, Lowerขา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were using your limbic region.คุณใช้สมองส่วน ลิมปิค ลีจีออน Emancipation (2008)
Got one lower limb flesh wound,มีคนหนึ่งแขนขาไม่มีแรง อีกคนหนึ่งมีบาดแผลสด Last Resort (2008)
Like where my limbs fall off?ที่จะทำให้อวัยวะฉันหลุกเป็นชิ้นๆนะหรือ Dying Changes Everything (2008)
I, Arthur Pendragon, do pledge life and limb to your service and to the protection of this kingdom and its peoples.ข้า, อาเทอร์ เพนดรากอน ขอปฏิญาณว่าจะมอบชีวิตและกายรับใช้ท่าน อาณาจักรและประชาชน Excalibur (2008)
So fare my limbs with long imprisonment.ปล่อยแขนขาของข้าฯ จากการจองจำที่ยาวนาน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I remember you used to be really loose and limber.ผมจะได้ว่าคุณเคยตัวอ่อนนี่นา New York, I Love You (2008)
You know, Jim, I went way out on a limb for you.รู้มั้ยจิม ผมพยายามอย่างมากไม่ให้ดูงี่เง้า Frost/Nixon (2008)
- I climbed way out on a limb.- ผมหาทุกทางแล้ว I Agree, It Wasn't Funny (2009)
You should actually, limber up as well especially, if you're going down that hill its very important.น่าจะวอมอัพก่อนนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรากำลังจะลงเนิน Zombieland (2009)
I don't believe in it. You ever seen a lion limber up before taking down a gazelle?ฉันไม่เชื่อหรอก นายเคยเห็นสิงโตวอมอัพก่อนจะตะครุบละมั่งไหมหละ Zombieland (2009)
- We are here to make limbo tolerable, to ferry wounded souls across the river of dread until the point where hope is dimly visible.- เรามาเพื่อบรรเทาให้นรกพอจะทานทนได้ เพื่อพาวิญญาณบาดเจ็บข้ามแม่น้ำแห่งความตาย ไปจนถึงจุดที่พอจะเห็นแสงแห่งความหวัง Up in the Air (2009)
as I cut off every single one of your fucking limbs.ตอนที่กูตัดขามึงออกข้างนึง Law Abiding Citizen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limbHe rested his tired limbs.
limbSome of the photos have been taken at the risk of life and limb.
limbShe went out on a limb defending him, and now she lost her job.
limbI went out on a limb and bought 500 shares of Sony stock.
limbBranches are to trees what limbs are to us.
limbTom Skeleton was shaking and trembling in every limb.
limbI don't want to go out on a limb.
limbI'm not going out on a limb for you because you never helped me before.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวัยวะ[N] organ, See also: limb, Example: พิษตะกั่วมีฤทธิ์ทำลายอวัยวะต่างๆ หรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของอวัยวะบางส่วน, Count unit: ส่วน, ชิ้น, Thai definition: ส่วนของร่างกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขา[N] leg, See also: limb, foot, Example: ม้าตัวนั้นพ่ายแพ้ในการแข่งขันเพราะบาดเจ็บที่ขา, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: อวัยวะตั้งแต่สะโพกถึงข้อเท้า สำหรับยันกายและเดิน
แขน[N] arm, See also: limb, Example: ผู้หญิงคนนี้มีแขนเรียวสวยราวกับแขนของนางละคร, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนของอวัยวะจากไหล่ถึงข้อมือทั้ง 2 ข้าง
แผละ[ADV] limply, See also: limberly, Example: เธอนั่งแผละลงที่โต๊ะอาหารทันทีที่กลับมาถึง, Thai definition: แสดงอาการอ่อนกําลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะ[n.] (awaiyawa) EN: organ ; limb   FR: organe [m]
ดองดึง [n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily   
การปีนเขา[n. exp.] (kān pīn khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
การไต่เขา[n. exp.] (kān tai khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
ขา[n.] (khā) EN: leg ; limb ; foot   FR: jambe [f] ; membre inférieur [m] ; pied [m] ; patte [f]
แขนขา[n.] (khaēn-khā) EN: limbs ; arm and leg   FR: membres [mpl] ; bras et jambes [mpl]
ขึ้น[v.] (kheun) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb   FR: monter ; gravir
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun bandai) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder   FR: monter l'escalier ; gravir les marches ; monter à l'échelle
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant   
เครือดิน[n.] (khreūadin) EN: climbing plant   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMB    L IH1 M
LIMBO    L IH1 M B OW0
LIMBS    L IH1 M Z
LIMBED    L IH1 M D
LIMBER    L IH1 M B ER0
LIMBURG    L IH1 M B ER0 G
LIMBACH    L IH1 M B AA2 K
LIMBERG    L IH1 M B ER0 G
LIMBERS    L IH1 M B ER0 Z
LIMBERT    L IH1 M B ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limb    (n) (l i1 m)
limbo    (n) (l i1 m b ou)
limbs    (n) (l i1 m z)
limbed    (j) (l i1 m d)
limber    (v) (l i1 m b @ r)
limbos    (n) (l i1 m b ou z)
limbers    (v) (l i1 m b @ z)
limbered    (v) (l i1 m b @ d)
limbless    (j) (l i1 m l @ s)
limbering    (v) (l i1 m b @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gliedmaße {f}; Glied {n} [anat.] | Gliedmaßen {pl}; Glieder {pl} | die unteren Gliedmaßenlimb | limbs | the lower limbs [Add to Longdo]
Limbo {m}limbo [Add to Longdo]
limbisch [med.]limbic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
アイスクライミング[, aisukuraimingu] (n) ice climbing [Add to Longdo]
アイゼン[, aizen] (n) metal pins of climbing shoes (ger [Add to Longdo]
アゾレスクロミス[, azoresukuromisu] (n) Azores chromis (Chromis limbata) [Add to Longdo]
アブラボテ[, aburabote] (n) oily bitterling (Tanakia limbata) [Add to Longdo]
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger [Add to Longdo]
カリンバ[, karinba] (n) kalimba (bnt [Add to Longdo]
ガンビール[, ganbi-ru] (n) gambir (species of climbing plant, Uncaria gambir) (dut [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
林堡[lín bǎo, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄠˇ, ] Limburg [Add to Longdo]
[zhī, , ] limb [Add to Longdo]
肢体[zhī tǐ, ㄓ ㄊㄧˇ, / ] limbs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limb \Limb\, v. t.
   1. To supply with limbs. [R.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To dismember; to tear off the limbs of.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limb \Limb\ (l[i^]m), n. [OE. lim, AS. lim; akin to Icel. limr
   limb, lim branch of a tree, Sw. & Dan. lem limb; cf. also AS.
   li[eth], OHG. lid, gilid, G. glied, Goth. li[thorn]us. Cf.
   {Lith}, {Limber}.]
   1. A part of a tree which extends from the trunk and
    separates into branches and twigs; a large branch.
    [1913 Webster]
 
   2. An arm or a leg of a human being; a leg, arm, or wing of
    an animal.
    [1913 Webster]
 
       A second Hector for his grim aspect,
       And large proportion of his strong-knit limbs.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A thing or person regarded as a part or member of, or
    attachment to, something else. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That little limb of the devil has cheated the
       gallows.               --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. An elementary piece of the mechanism of a lock.
    [1913 Webster]
 
   {Limb of the law}, a lawyer or an officer of the law.
    [Colloq.] --Landor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limb \Limb\, n. [L. limbus border. Cf. {Limbo}, {Limbus}.]
   A border or edge, in certain special uses.
   (a) (Bot.) The border or upper spreading part of a
     monopetalous corolla, or of a petal, or sepal; blade.
   (b) (Astron.) The border or edge of the disk of a heavenly
     body, especially of the sun and moon.
   (c) The graduated margin of an arc or circle, in an
     instrument for measuring angles.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limb
   n 1: one of the jointed appendages of an animal used for
      locomotion or grasping: arm; leg; wing; flipper
   2: any of the main branches arising from the trunk or a bough of
     a tree [syn: {limb}, {tree branch}]
   3: (astronomy) the circumferential edge of the apparent disc of
     the sun or the moon or a planet
   4: either of the two halves of a bow from handle to tip; "the
     upper limb of the bow"
   5: the graduated arc that is attached to an instrument for
     measuring angles; "the limb of the sextant"
   6: any projection that is thought to resemble a human arm; "the
     arm of the record player"; "an arm of the sea"; "a branch of
     the sewer" [syn: {arm}, {branch}, {limb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top