active แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


143 ผลลัพธ์ สำหรับ active
ภาษา
/AE1 K T IH0 V/
หรือค้นหา: -active-, *active*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
active money(n) เงินที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
inactive(adj) ไม่มีการใช้งาน
proactively(adv) อย่างมั่นใจ เช่น California law continues to refine its requirements for employers to proactively address sexual harassment.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
active(adj) เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน, See also: เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดพลังงาน
active(adj) คล่องแคล่ว, See also: ซึ่งมีพลัง, คล่อง, ไว, ว่องไว, กระตือรือร้น, ปราดเปรียว, กระฉับกระเฉง, Syn. energetic, lively, Ant. sluggish, lazy
active(adj) ซึ่งต้องการพลังงาน
active(adj) ซึ่งทำกำไร
active(adj) ซึ่งทำงานอยู่, See also: ซึ่งเคลื่อนไหว, ที่เคลื่อนที่, Syn. functioning, acting, working
active(adj) ซึ่งปฏิบัติการ, See also: ซึ่งพร้อมปฏิบัติการ, ซึ่งประจำการ
active(adj) ซึ่งประธานเป็นผู้กระทำ(คำกริยา)
active(adj) ซึ่งมีลักษณะพื้นผิวที่ต่างกัน (ทางดาราศาสตร์)
active(adj) ยังคุอยู่, See also: ยังคุกรุ่นอยู่
actively(adv) อย่างกระฉับกระเฉง, See also: อย่างแข็งขัน, อย่างขยันขันแข็ง, อย่างคล่องตัว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างกระตือรือร้น

Hope Dictionary
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
active dutyประจำการ, Syn. full duty
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
attractive(อะแทรค'ทิฟว) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ, มีเสน่ห์, มีแรงดึงดูด. -attractiveness n., Syn. appealing, inviting, enticement
contractive(-ทิฟว) adj. ซึ่งหดเกร็งได้., See also: contractiveness n
hyperactiveadj. ซึ่งกระทำมากเกินไป, See also: hyperaction n. hyperactivity n.
inactive(อินแอค' ทิฟว) adj. เฉื่อยชา, อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร, ขี้เกียจ, ไม่เคลื่อนไหว., See also: inactively adv. inactivity, inactiveness n., Syn. inert, motionless, idle
radioactive(เรดิโอแอค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจากกัมมันตภาพรังสี.
stupefactive(สทูพะแฟค'ทิฟว) adj. ทำให้มึนงง, ทำให้ไม่มีความรู้สึก, ทำให้กึ่งสลบ, ทำให้ประหลาดใจเป็นที่สุด

Nontri Dictionary
active(adj) ว่องไว, คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น
attractive(adj) ที่ดึงดูด, มีเสน่ห์, น่ามอง, ที่จูงใจ
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ, อย่างมีเสน่ห์, อย่างจูงใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ
inactive(adj) อยู่เฉย, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน
retroactive(adj) มีปฏิกิริยาโต้ตอบ, มีผลย้อนหลัง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
active-มีฤทธิ์, กัมมันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activeกัมมันต์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
active absorptionการดูดซึมแบบใช้พลังงาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
active articulatorกรณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
active deviceอุปกรณ์กัมมันต์, อุปกรณ์แอ็กทิฟ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
active deviceอุปกรณ์กัมมันต์, อุปกรณ์แอ็กทิฟ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
active exerciseกายบริหารแบบทำเอง, อัตกายบริหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
active fault; capable faultรอยเลื่อนมีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
active immunisation; immunization, activeการก่อภูมิคุ้มกันขึ้นเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
active immunityภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Activeว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่ [การแพทย์]
Active Agentsสารกันฟอง [การแพทย์]
Active Careการให้บริการนอกสถานบริการ [การแพทย์]
Active cellแอคทีฟเซลล์, Example: เซลล์ที่เรากำลังเลือกใช้ในโปรแกรมสเปรดชีต ทำให้เราป้อนข้อมูลหรือคำสั่งลงในเซลล์นี้ได้ [คอมพิวเตอร์]
Active colorสีสด, Example: ชนิดของจอภาพแบบแบนที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ค จอชนิดสีสันสดนี้สามารถอ่านเห็นข้อความได้แม้จะมองเฉียงๆ มีลักษณะตรงข้ามกับสีแห้งหรือ passive color [คอมพิวเตอร์]
Active Formรูปถูกกระตุ้น, รูปออกฤทธิ์, รูปว่องไว, รูปกัมมันต์ [การแพทย์]
Active Form, Opticallyรูปที่หันแสงได้ [การแพทย์]
Active fuel lengthความยาวเนื้อเชื้อเพลิง, ความยาวสุทธิของเนื้อเชื้อเพลิงในแท่งเชื้อเพลิง โดยไม่รวมความยาวของส่วนประกอบอื่นๆ ของแท่งเชื้อเพลิงนั้น [นิวเคลียร์]
active immunizationภูมิคุ้มกันก่อเอง, ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์หรือตายลงจนไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้ วัคซีนจะเป็นแอนติเจนไปกระตุ้นร่างกายให้สร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้าน ซึ่งจะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคชนิดที่ฉีดเข้าไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Active learningการเรียนแบบมีส่วนร่วม [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
active paymentเบี้ยขยัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I think our resistance must be active and provocative. และการต่อต้านของเรา ต้องแข็งขันและยั่วยุ Gandhi (1982)
I want him pulled off active duty for a while until we can evaluate his condition. ฉันอยากให้เขาพัก จนกว่าเราจะรู้ว่าเขาเป็นอะไร Day of the Dead (1985)
The chance to be an active player in the defence of their country. โอกาสที่จะเป็นผู้เล่นที่ใช้งานในการป้องกันประเทศของพวกเขา The Russia House (1990)
Active Service Unit. หน่วยบริการแอคทีฟ พวกเขาจะ ofthe IRA ยอด ... In the Name of the Father (1993)
- Yeah. No active enforcement. - ใช่ ไม่ค่อยเข้มงวดหรอก The Jackal (1997)
They're trying to, you know, take an active interest in me. ดูพวกเขาพยายามทำเป็นสนใจฉันเหลือเกิน American Beauty (1999)
Your life, however, is more like a box of active grenades! แต่ชีวิตหม่ามี๊ มันเหมือนกับกล่องระเบิดมากกว่า Death Has a Shadow (1999)
They are now after several triad members active in the Southern Kowloon area หลังจากหลายๆแก็งได้เข้ามาครอบครอง บริเวณทางใต้ของเกาลูน Infernal Affairs (2002)
Now, just after 9:00 p.m. Last night, Detective William Lewis, an eight-year veteran of the force and an active member of the black community, was gunned down by a fellow officer. ทีนี้ หลัง 3 ทุ่มเมื่อคืน นักสืบ วิลเลี่ยม ลิวอิส ทำงานให้กับตำรวจมา 8 ปี และสมาชิกสมาคมคนดำ ได้ถูกยิงเสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่อีกคน Crash (2004)
And since I am an active member of the Student Activities Committee,  และฉันเป็นสมาชิก คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา Mean Girls (2004)
Asian nerds, cool Asians, varsity jocks, unfriendly black hotties, girls who eat their feelings, girls who don't eat anything, desperate wannabes, burnouts, sexually active band geeks, the greatest people you will ever meet เอเชียบ้าเรียน เอเชียเจ๋งๆ พวกบ้าพลัง Mean Girls (2004)
Some lived provocative and sexually active lives. คนบางคนน่ะ มีชีวิตอยู่กับความตื่นเต้น แล้วก็เซ็กส์นะ Everybody Has a Little Secret (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
activeAlthough he is over 70, he is still active.
activeAt seventy, he is still active.
activeAt seventy, my father is still very active.
activeBe active in doing good for people.
activeBeing active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.
activeCats are active at night.
activeCollege students should study hard, but equally they should also make time for an active social life.
activeDavid is very active.
activeGrandfather is still very active for his age.
activeHe is active although he is very old.
activeHe is active in doing good to people.
activeHe is an active boy.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อย่างแข็งขัน(adv) actively, See also: vigorously, Syn. อย่างขมีขมัน, Example: อเมริกาเริ่มปฏิบัติการอย่างแข็งขันในตะวันออกกลาง
ขะมักเขม้น(adv) energetically, See also: actively, enthusiastically, vigorously, Syn. ขมีขมัน, กระตือรือร้น, เอาจริงเอาจัง, เขม้นขะมัก, Example: น้องชายดูหนังสือสอบอย่างขะมักเขม้นทุกวัน หวังจะสอบให้ติดให้ได้, Thai Definition: ตั้งใจทำหรือก้มหน้าก้มตาทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จ
เป็นเกลียว(adv) busily, See also: actively, energetically, Syn. ยุ่ง, วุ่น, Ant. ว่าง, Example: ถึงแม้จะทำงานหนักตลอดเวลาเป็นเกลียวอยู่แล้ว เขาก็ยังไม่สามารถหารายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
เปรียว(adj) quick, See also: active, wild, nimble, agile, Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว, Ant. เซื่อง, เงื่องหงอย, Example: นายพรานตั้งใจว่าจะจับเจ้ากระต่ายป่าตัวเปรียวนี้ให้ได้, Thai Definition: กิริยาที่ว่องไว
กรรตุวาจก(n) active voice, Ant. กรรมวาจก, Thai Definition: กริยาของประโยคที่แสดงว่าประธานเป็นผู้ทำหรือผู้ใช้ให้ทำ
กะล่อยกะหลิบ(adv) actively, See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly, Example: งานนี้ทำได้กะล่อยกะหลิบดีทีเดียว, Thai Definition: คล่องแคล่วว่องไวในการใช้มืออย่างแนบเนียนน่าดู
กะหล่อยกะหลิบ(adv) actively, See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly, Syn. กะล่อยกะหลิบ, Example: เขาทำงานได้กะหล่อยกะหลิบดี, Count Unit: ช้า, Thai Definition: คล่องแคล่วในการใช้มืออย่างว่องไวน่าดู
คล่องเเคล่ว(adj) agile, See also: active, dexterous, deft, nimble, spry

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บัญชีเป็น[banchī pen] (n, exp) EN: active account  FR: compte actif [ m ]
เช้งวับ[chēngwap] (adv) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly
เชื่องช้า[cheūangchā] (v) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic  FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อยชา[cheūaychā] (v) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
เฉยเมย[choēimoēi] (adj) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive  FR: passif ; inactif ; indifférent
เชิงรุก[choēng ruk] (adj) EN: active ; proactive
ดรรชนีหักเห[datchanī hakhē] (n, exp) EN: refractive index
ให้ทำงาน[hai thamngān] (v, exp) EN: activate ; implement  FR: activer
เจริญใจ[jaroēnjai] (adj) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive  FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant

CMU Pronouncing Dictionary
active
actives
active's
actively

Oxford Advanced Learners Dictionary
active
actively

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ,   /  ] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive #584 [Add to Longdo]
活跃[huó yuè, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ,   /  ] active; vigorous #3,429 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] active; comply with #52,922 [Add to Longdo]
活火山[huó huǒ shān, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ,   ] active volcano #78,366 [Add to Longdo]
实职[shí zhí, ㄕˊ ㄓˊ,   /  ] active participation #80,055 [Add to Longdo]
主动免疫[zhǔ dòng miǎn yì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ,     /    ] active immunity [Add to Longdo]
活动桌面[huó dòng zhuō miàn, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ,     /    ] active desktop [Add to Longdo]
肯定并例句[kěn dìng bìng lì jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ,      /     ] active conjoined sentence [Add to Longdo]
自动免疫[zì dòng miǎn yì, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ,     /    ] active immunity [Add to Longdo]
蹦达[bèng dá, ㄅㄥˋ ㄉㄚˊ,   /  ] active; still bouncy (esp. of old person) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Aktive { m, f }; Aktiveractive participant [Add to Longdo]
Aktivitätsordnung { f }active life table [Add to Longdo]
Aktivsaldo { n }; aktive Handelsbilanz [ fin. ]active trade balance [Add to Longdo]
Arbeitszustand { m } des Übertragungskanals [ comp. ]active data link channel [Add to Longdo]
Graphikverarbeitung mit graphischer Ein- und Ausgabeactive graphics [Add to Longdo]
Grundbestand { m }active inventory [Add to Longdo]
Instandsetzungsdauer { f }active repair time [Add to Longdo]
Kontrolllampe { f }; Kontrollampe { f } [ alt ]active light [Add to Longdo]
Wirkleistung { f }active power [Add to Longdo]
Wirklast { f }active load [Add to Longdo]
Wirkstoff { m }active agent [Add to Longdo]
Wirkwiderstand { m } [ electr. ]active resitance; actual resistance [Add to Longdo]
aktiv; tätig { adj } | aktiver | am aktivstenactive | more active | most active [Add to Longdo]
aktive Datei { f }active file [Add to Longdo]
aktive Leitung { f }active line [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v, v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions #540 [Add to Longdo]
好き[ずき, zuki] (adj-na, adj-no, suf) (1) -phil; -phile; enthusiast (for); love (of); (2) being attractive (to); to tend to be liked (by) #1,236 [Add to Longdo]
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P) #1,297 [Add to Longdo]
発展[はってん, hatten] (n, vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P) #1,425 [Add to Longdo]
現役[げんえき, gen'eki] (n, adj-no) active duty; active service; (P) #2,164 [Add to Longdo]
開通[かいつう, kaitsuu] (n, vs) opening; open; taking effect; becoming active; (P) #2,362 [Add to Longdo]
取り[とり, tori] (n) (1) (See びり) key performer; last performer of the day; (2) active partner (e.g. in judo demonstration) #3,712 [Add to Longdo]
クール[ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger #6,335 [Add to Longdo]
活発(P);活溌[かっぱつ, kappatsu] (adj-na, n) vigor; vigour; active; lively; (P) #7,534 [Add to Longdo]
アーム[a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P) #10,486 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
アクティブ[あくていぶ, akuteibu] active [Add to Longdo]
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
会話モード[かいわモード, kaiwa mo-do] interactive mode [Add to Longdo]
会話形[かいわがた, kaiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]
開通[かいつう, kaitsuu] to take effect, to be become active [Add to Longdo]
活性文書型[かっせいぶんしょがた, kasseibunshogata] active document type [Add to Longdo]
活性連結型[かっせいれんけつがた, kasseirenketsugata] active link type [Add to Longdo]
双方向テレビ[そうほうこうテレビ, souhoukou terebi] interactive TV [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.055 seconds, cache age: 0.201 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม