lively แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


54 ผลลัพธ์ สำหรับ lively  L AY1 V L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -lively-, *lively*, live

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
lively(adj) กระตือรือร้น, See also: มีพลัง, กระฉับกระเฉง, แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา, Syn. vigorous
lively(adv) คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว
lively(adj) ชัดเจน
lively(adj) เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหว, See also: ซึ่งเคลื่อนไหว
lively(adj) เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่น่าสนใจ, Syn. eventful
lively(adj) ร่าเริง, See also: สนุกสนาน, เบิกบาน, Syn. gay, buoyant, cheerful, Ant. dull

Hope Dictionary
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา, มีพลัง, มีชีวิตจิตใจ, ร่าเริง, ฮึกเหิม, เร้าอารมณ์, ชัดเจน, แข็งแรง, สดใส, ได้ผล, เป็นฟอง, กระดอน, เด้ง, กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว, ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...

Nontri Dictionary
lively(adj) มีชีวิตจิตใจ, ร่าเริง, สนุกสนาน, สดใส, กระฉับกระเฉง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep 'em moving! Lively there now. We haven't got all night. มีชีวิตชีวามีตอนนี้ เราไม่ได้มี ตลอดทั้งคืน Pinocchio (1940)
He's a lively little chap. I think I'll call him Jareth. เจ้านี่มีชีวิตชีวาดีนะ ฉันว่า ฉันจะเรียกเขาว่า เจเร็ต Labyrinth (1986)
Just for a lively little photograph. โธ่เอ๊ย แค่ถ่ายรูป Punchline (1988)
Not a very lively bunch though. ถึงแม้ไม่มีความสุขที่ต้องอยู่กันแออัด Madagascar (2005)
- A lively little gal. - เธอดูสดใสดีนะ Brokeback Mountain (2005)
Slacken braces. Step lively with a will. - คอยปรับใบด้วยไอพวกคางคก Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
No, I'll miss your lively energy. ไม่นะ ฉันจะคิดถึงพลังทีมีชีวิตชีวาของเธอ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
OZ supports a lively business environment as well, and companies worldwide have set up branches inside OZ. OZ ยังรองรับระบบธุรกิจแบบสมจริง และบริษัทจากทั่วโลกก็ตั้งสาขาที่ OZ ด้วยค่ะ Summer Wars (2009)
Lively facial expression. รูปนี้ดูร่าเริงดีจัง The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Freedom-loving adults are free to have an open, lively debate about what we want our society to be. ผู้ใหญ่บางคนรักอิสระ และต้องการที่จะเปิดกว้าง และต้องการประกาศให้รู้ ว่าพวกเค้าต้องการให้สังคมเป็นเช่นไร The Rocky Horror Glee Show (2010)
Ugh, his mouth is the only lively thing about him. โอ้ย ปากหมอนี่ไม่หยุดเลยจริงๆ Pasta (2010)
She's a lively one! โอโฮ่โฮ่! Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
livelyHe characterized her as lively.
livelyHe is lively during recess.
livelyI like boys to be lively.
livelyMy grandfather is 90 years old and very lively.
livelyMy grandpa is a lively and good humoured man.
livelyNancy has a very lively and sweet temperament.
livelyShe has a lively interest in everything around us.
livelyThe conversation at table is lively and interesting.
livelyThe discussion the villagers had on the environment was quite lively.
livelyThis street is lively.
livelyThis town isn't lively.
livelyToday's party was really lively, wasn't it?

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มีสีสัน(adj) colorful, See also: lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างมีสีสัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (adv) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively  FR: très agréable ; de rêve
น่าอยู่[nāyū] (adj) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in  FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
สดชื่น[sotcheūn] (adj) EN: cheerful ; fresh ; lively ; vigorous  FR: frais ; rafraîchissant
สดใส[sotsai] (adj) EN: bright ; lively ; vivacious ; cheerful  FR: vif ; vivant

CMU Pronouncing Dictionary
LIVELY L AY1 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
lively (j) lˈaɪvliː (l ai1 v l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
活泼[huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙, / ] lively; vivacious; brisk; active #7,597 [Add to Longdo]
生气勃勃[shēng qì bó bó, ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ, / ] lively #45,935 [Add to Longdo]
欢势[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, / ] lively; full of vigor; vibrant; spirited [Add to Longdo]
欢实[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, / ] lively; full of vigor; vibrant; spirited [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
lebendig; lebhaft; quirlig; aufgeweckt; munter; dynamisch; flott; temperamentvoll { adj } | lebendiger; lebhafter | am lebendigsten; am lebhaftestenlively | livelier | liveliest [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ふ, fu] (pref) (arch) vital; virile; lively #547 [Add to Longdo]
活発(P);活溌[かっぱつ, kappatsu] (adj-na, n) vigor; vigour; active; lively; (P) #7,534 [Add to Longdo]
きびきび[kibikibi] (adv, adv-to, n, vs) (on-mim) brisk; lively; energetic [Add to Longdo]
しゃぎり[shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ぴちぴち;ピチピチ[pichipichi ; pichipichi] (adv, adj-na) (on-mim) lively; spunky; energetic [Add to Longdo]
ぴんぴん[pinpin] (adv, n, vs, adj-no) (on-mim) lively; (P) [Add to Longdo]
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]
メリハリの利いた;めりはりの利いた[めりはりのきいた(めりはりの利いた);メリハリのきいた(メリハリの利いた), meriharinokiita ( meriharino ri ita ); merihari nokiita ( merihari no ri ita )] (exp) (See メリハリを利かせた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
メリハリを利かせた;めりはりを利かせた[メリハリをきかせた(メリハリを利かせた);めりはりをきかせた(めりはりを利かせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリの利いた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp, v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.279 seconds, cache age: 42.185 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม