Search result for

radioactive

(67 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radioactive-, *radioactive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radioactive[ADJ] เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
radioactive(เรดิโอแอค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจากกัมมันตภาพรังสี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radioactive calcium; radiocalciumแคลเซียมกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive carbon; radiocarbonคาร์บอนกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive element; radioelementธาตุกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive gold; radiogoldทองกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive iodine; radioiodineไอโอดีนกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive iron; radioironเหล็กกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive isotope; radioisotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive lead; radioleadตะกั่วกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive mineralแร่กัมมันตรังสี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
radioactive phosphorus; radiophosphorusฟอสฟอรัสกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radioactive chainลูกโซ่กัมมันตรังสี, อนุกรมกัมมันตรังสีต่าง ๆ เช่น อนุกรมยูเรเนียม
(ดู radioactive series ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radioactive cloudเมฆกัมมันตรังสี, มวลอากาศและไอน้ำในบรรยากาศ ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
(ดู atomic cloud ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Radioactive contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
[นิวเคลียร์]
Radioactive contamination of milkการปนเปื้อนกัมมันตรังสีในน้ำนม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radioactive datingการหาอายุจากสารกัมมันตรังสี, การหาอายุของวัตถุหรือตัวอย่างโดยใช้สัดส่วนของสารกัมมันตรังสีหรือผลผลิตจากการสลายกัมมันตรังสีที่มีในวัตถุนั้น เช่น ใช้สัดส่วนของคาร์บอน-14 ต่อคาร์บอนทั้งหมดบอกอายุของกระดูก ไม้ หรือตัวอย่างวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ หรือใช้สัดส่วนของโพแทสเซียม-40 ต่ออาร์กอน-41 บอกอายุของหินหรือแร่ที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบได้
(ดู carbon-14 ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radioactive decayการสลายกัมมันตรังสี, การแปลงนิวเคลียสที่เกิดขึ้นเองของนิวไคลด์กัมมันตรังสีหนึ่งให้เป็นนิ วไคลด์อีกชนิดหนึ่ง หรือชนิดเดิมที่มีสถานะพลังงานต่างกัน กระบวนการนี้ทำให้จำนวนอะตอมกัมมันตรังสีของสารตั้งต้นลดลงตามเวลาที่ผ่านไป โดยมีการปล่อยอนุภาคแอลฟา หรืออนุภาคบีตา และหรือรังสีแกมมาออกมา หรือมีการจับยึดแบบนิวเคลียร์ (nuclear capture) หรือการสลัดอิเล็กตรอนออกจากวงโคจร หรือการแบ่งแยกนิวเคลียส คำนี้มีความหมายเหมือนกับ radioactive disintegration [นิวเคลียร์]
Radioactive Decay การสลายตัวของกัมมันตรังสี [สิ่งแวดล้อม]
Radioactive decontaminationการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, การใช้กระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ หรือชีวภาพ เพื่อให้สารกัมมันตรังสีทั้งหมดหรือบางส่วน หลุดออกจากสิ่งที่เปื้อน [นิวเคลียร์]
Radioactive dischargeการระบายสิ่งเจือปนสารกัมมันตรังสี, การระบายแก๊สหรือของเหลวที่เจือปนสารกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีแผนงานและการควบคุมตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ดู disposal, waste ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radioactive elementธาตุกัมมันตรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
During our recent mission to the Von Doom space station... we were exposed to as yet unidentified radioactive energy.ระหว่างปฎิบัติการ ของสถานีอวกาศ วอน ดูม เราได้รับผลกระทบจากพลังงานที่ยังไม่แน่ชัด. Fantastic Four (2005)
This is the radioactive coreนี่คือแกนกลางของ กัมมันตรภาพรังสี The Ten (2007)
# he'll be her best friend. # # we've come to the end of the ten, John Glenn. # # kids and radioactive contamination don't blend, # # because two neighbors wanted more. ## though Gary may not speak again, # # he'll be her best friend. # The Ten (2007)
And you're radioactive.เราควรพบกัน Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
Ted, you're radioactive by nature.ครอบครัวผมต้องการผม เดี๋ยว! ,คุณมีครอบครัว, Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
I don't know what he's saying, but he says it's not radioactive.Ma? Chapter Nineteen '.07%' (2007)
Sylar? He killed Ted Sprague, which means he's radioactive.ผมรู้ว่ามันต้องพิสูจน์อีกมาก แต่มันเป็นเรื่องจริง ผมสาบาน Chapter Twenty-Three 'How to Stop an Exploding Man' (2007)
I have considered radioactive spiders and Kryptonite.ผมอยากได้ยินทฤษฎีของคุณมากกว่า ฉันคิดไว้ว่า คุณเป็นแมงมุมกัมมันตรังสี หรือไม่ก็คริบโตไนท์ Twilight (2008)
Could've been laced with radioactive salts of some kind.อาจจะถูกผสมกับพวกเกลือที่เป็นสารกัมมันตภาพรังสี Page Turner (2008)
We didn't pick up significant radioactive trace on you or your studio.เราไม่พบสารกัมมันตภาพรังสีที่คุณหรือที่สตูดิโอของคุณ Page Turner (2008)
The radioactive agent was... thallium-201.สารกัมมันตภาพรังสีคือ... แธลเลี่ยม-201 Page Turner (2008)
Thallium is deadly on its own, let alone as a radioactive isotope.Thallium is deadly on its own, let alone as a radioactive isotope. Page Turner (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
radioactiveAmerica's radioactive waste may be targeted in terrorist attacks.
radioactiveAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
radioactiveIn fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays.
radioactiveStrontium 90: One of the radioisotopes of strontium; part of radioactive fallout, harmful to human health.
radioactiveThe infant has been exposed to radioactive rays.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัมมันตรังสี[V] radioactive, See also: radioactive ray, Example: ยูเรเนียมเป็นธาตุกัมมันตรังสี, Count unit: ธาตุ
กากนิวเคลียร์[N] nuclear waste, See also: radioactive waste, Syn. ขยะนิวเคลียร์, Example: การขจัดกากนิวเคลียร์ทำยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสลายตัว[n. exp.] (kān salāitūa) EN: radioactive decay ; decomposition   

CMU English Pronouncing Dictionary
RADIOACTIVE    R EY2 D IY0 OW0 AE1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
radioactive    (j) (r ei2 d i@ u a1 k t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
radioaktiv {adj} | radioaktiver | am radioaktivsten | radioaktiver Müllradioactive | more radioactive | most radioactive | radioactive waste [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォールアウト;フォルアウト[, fo-ruauto ; foruauto] (n) fallout (atomic, radioactive, etc.); fall-out; fall out [Add to Longdo]
高レベル廃棄物[こうレベルはいきぶつ, kou reberu haikibutsu] (n) (abbr) (See 高レベル放射性廃棄物) high level (radioactive) waste [Add to Longdo]
高レベル放射性廃棄物[こうレベルほうしゃせいはいきぶつ, kou reberu houshaseihaikibutsu] (n) high level radioactive waste [Add to Longdo]
黒い雨[くろいあめ, kuroiame] (n) heavily polluted, radioactive rain sometimes following an atmospheric nuclear explosion (esp. that of Hiroshima) [Add to Longdo]
死の灰[しのはい, shinohai] (n) lethal radioactive fallout; atomic dust [Add to Longdo]
除染[じょせん, josen] (n,vs) decontamination (e.g. from chemical or radioactive contamination) [Add to Longdo]
低レベル放射性廃棄物[ていレベルほうしゃせいはいきぶつ, tei reberu houshaseihaikibutsu] (n) low-level radioactive waste [Add to Longdo]
放射性[ほうしゃせい, houshasei] (n) radioactive; (P) [Add to Longdo]
放射性元素[ほうしゃせいげんそ, houshaseigenso] (n) radioelement; radioactive element [Add to Longdo]
放射性鉱物[ほうしゃせいこうぶつ, houshaseikoubutsu] (n) radioactive mineral [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放射性[fàng shè xìng, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, ] radioactive, #12,209 [Add to Longdo]
衰变[cuī biàn, ㄘㄨㄟ ㄅㄧㄢˋ, / ] radioactive decay, #61,733 [Add to Longdo]
强辐射区[qiáng fú shè qū, ㄑㄧㄤˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄑㄩ, / ] radioactive hot spot [Add to Longdo]
放射性元素[fàng shè xìng yuán sù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, ] radioactive element [Add to Longdo]
放射性同位素[fàng shè xìng tóng wèi sù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, ] radioactive isotope; radioisotope [Add to Longdo]
放射性废物[fàng shè xìng fèi wù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄟˋ ˋ, / ] radioactive waste [Add to Longdo]
放射性最强点[fàng shè xìng zuì qiáng diǎn, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄗㄨㄟˋ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] radioactive hot spot [Add to Longdo]
放射性材料[fàng shè xìng cái liào, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] radioactive material [Add to Longdo]
放射性核素[fàng shè xìng hé sù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄜˊ ㄙㄨˋ, ] radioactive nuclide; radionuclide [Add to Longdo]
放射性污染[fàng shè xìng wū rǎn, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄢˇ, ] radioactive contamination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 radioactive \ra`di*o*ac"tive\ (r[=a]`d[i^]*[-o]*[a^]k"t[i^]v),
   a. [Radio- + active.]
   1. (Physics) Capable of luminescence under the action of
    cathode rays, X rays, or any of the allied forms of
    radiation. [obsolete]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Physics) of, exhibiting, or caused by {radioactivity}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 radioactive
   adj 1: exhibiting or caused by radioactivity; "radioactive
       isotope"; "radioactive decay"; "radioactive fallout"
       [ant: {nonradioactive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top