nimble แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


40 ผลลัพธ์ สำหรับ nimble
ภาษา
/N IH1 M B AH0 L/
หรือค้นหา: -nimble-, *nimble*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
nimble(adj) ว่องไว, See also: คล่องแคล่ว
nimbleness(adj) ความว่องไว

Hope Dictionary
nimble(นิม'เบิล) adj. ว่องไว, แคล่วคล่อง, เฉียบแหลม, ฉลาด., See also: nimbleness n. nimbly adv., Syn. lively

Nontri Dictionary
nimble(adj) ว่องไว, แคล่วคล่อง, เฉียบแหลม, ฉลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alas, I am not as nimble as I once was. Nonsense. โธ่, ข้าไม่ได้ว่องไวเช่นเคย ไร้สาระน่า The Hunter's Heart (2011)
♪ You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire ♪ เธอคือดอกยางรองเท้าที่ว่องไวของเฟร็ดแอสแตร์ Heart (2012)
Is its variable processing as nimble as they say? มันเป็นโปรเซสเซอร์ที่ประมวลผลรวดเร็วอย่างที่เขาว่ากันไหม ? Trojan Horse (2013)
They develop nimble fingers from pleasing their mistresses. และคงไม่มีใครจัดการมัน ได้ดีอย่างคนอีตาลี Economics of Marine Biology (2013)
The nimble hero there already. ตอนนี้มีฮีโร่ที่คล่องตัวมาแล้ว Free to Play (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nimbleHe has a nimble mind.
nimbleI wish I could get back the tone and nimbleness I once had.
nimbleSquirrels are nimble in climbing trees.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ความคล่องแคล่ว[khwām khløngkhlaēo] (n) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity  FR: agilité [ f ] ; habileté [ f ]
ความว่องไว[khwām wongwai] (n) EN: quickness ; agility ; deftness ; nimbleness  FR: agilité [ f ] ; vivacité [ f ]
ประเปรียว[praprīo] (v) EN: be agile ; be slim ; be active ; be energetic ; be slender ; be nimble ; be dexterous  FR: avoir la pêche (fam.) ; avoir la frite (fam.)
ประเปรียว[praprīo] (adj) EN: slender ; streamlined ; lithe ; nimble ; dexterous ; active ; energetic  FR: allègre ; enjoué
ไวเหมือนกระรอก[wai meūoen krarøk] (xp) EN: be as nimble as a squirrel  FR: être agile comme un écureuil
ไวเหมือนลิง[wai meūoen ling] (xp) EN: be as nimble as a monkey  FR: être adroit comme un singe
ว่องไว[wǿngwai] (v) EN: be agile ; be quick ; be nimble
ว่องไว[wǿngwai] (adj) EN: swift ; brisk ; agile ; nimble  FR: agile ; rapide ; prompt

CMU Pronouncing Dictionary
NIMBLE

Oxford Advanced Learners Dictionary
nimble
nimbler
nimblest
nimbleness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
敏捷[mǐn jié, ㄇㄧㄣˇ ㄐㄧㄝˊ,  ] nimble; quick; shrewd #15,916 [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, ] nimble; walk on stilts [Add to Longdo]
灵泛[líng fàn, ㄌㄧㄥˊ ㄈㄢˋ,   /  ] nimble; agile [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
flink; behände; behende [ alt ] { adj } | flinker | am flinkstennimble | nimbler | nimblest [Add to Longdo]
wendig { adj } | wendiger | am wendigstennimble | more nimble | most nimble [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P) #1,613 [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) #14,049 [Add to Longdo]
すばしこい;すばしっこい[subashikoi ; subashikkoi] (adj-i) nimble; smart; quick [Add to Longdo]
快足[かいそく, kaisoku] (n, adj-no) quick of foot; fast; nimble-footed [Add to Longdo]
機動的[きどうてき, kidouteki] (adj-na) agile, flexible (e.g. of corporate management); nimble; quick to respond [Add to Longdo]
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n, vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P) [Add to Longdo]
軽捷[けいしょう, keishou] (adj-na, n) nimble [Add to Longdo]
手早い(P);手ばやい[てばやい, tebayai] (adj-i) nimble; quick; agile; (P) [Add to Longdo]
捷い;敏捷い[はしっこい;はしこい, hashikkoi ; hashikoi] (adj-i) (1) (uk) smart; clever; (2) agile; nimble; quick [Add to Longdo]
身軽[みがる, migaru] (adj-na, n) light; agile; nimble; casual; carefree; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0362 seconds, cache age: 90.615 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม