*joyful* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


150 ผลลัพธ์ สำหรับ *joyful*
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: joyful, -joyful-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
joyful(adj) ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข, See also: เต็มไปด้วยความร่าเริง, เต็มไปด้วยความเบิกบาน, เต็มไปด้วยความสดใส, Syn. joyous, happy, elated, Ant. sad, unhappy
joyfully(adv) อย่างมีความสุข, See also: อย่างเริงร่า, อย่างสนุกสนาน, Syn. happily, cheerfully, Ant. unhappily

Hope Dictionary
joyful(จอย'ฟูล) adj. ปีติยินดี, ปลื้มปีติ, ดีอกดีใจ, เบิกบานใจ, รื่นเริง, ซึ่งทำให้มีความสุข., See also: joyfulness n. ดูjoyful

Nontri Dictionary
joyful(adj) ยินดี, ปีติ, สนุกสนาน, ร่าเริง, รื่นเริง, เบิกบานใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If he says they can't hit Nevada on a clear day, you better believe it. And be joyful. ถ้าเขาบอกว่าพวกเขาไม่สามารถตีเนวาดาในวันที่ชัดเจนคุณดีขึ้นเชื่อว่า และมีความสุข The Russia House (1990)
Joyful? เบิกบาน ส่วนใหญ่ของลูกค้าของเรามาถึงเมืองนี้กับสัญญา The Russia House (1990)
When we should be pausing to hear the joyful melody of life itself. เมื่อไรเราควรจะหยุดพักเพื่อสนุกกับชีวิตของตัวเองบ้าง Junior (1994)
Joyful all ye nations rise . Jumanji (1995)
And having safely returned to the shore... may they be joyfully reunited with their relatives. และเดินทางกลับฝั่ง ด้วยความปลอดภัย ให้ได้พบปะสังสรรค์ กับครอบครัวและญาติมิตร Seven Years in Tibet (1997)
Believe it or not... today I wrote joyful pages! เชื่อไหม? วันนี้ฉันเขียนงานได้ดีมาก Pola X (1999)
This is the first time I've ever stripped for joyfulness with someone else in the room. นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเปลื้องผ้าเพื่อความปิติยินดี ตอนมีคนอยู่ในห้องด้วย Hope Springs (2003)
- I'm just not quite as joyful as you are yet. -ผมยังไม่รู้สึกถึงความปิติแบบที่คุณรู้สึกเลย Hope Springs (2003)
Vern, you know, there's a joyful freedom in your Latin,  เวิร์น คุณรู้มั้ย คุณมีลีลาเต้นละตินที่มีความสุขนะจ๊ะ Shall We Dance (2004)
( joyful laughing ): (เสียงหัวเราะอย่างมีความสุข): Pilot (2004)
Let no joyful voice be heard! จงอย่าได้ สำเหนียก ความหรรษา Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
This is joyful news. นี่เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่ง Milarepa (2006)
We will call him Thopaga (joyful news). เราจะเรียกเขาว่าเทอปากา(ปีติที่ได้ยิน) Milarepa (2006)
It's warm, cozy, joyful, and exciting. มันควรอบอุ่น น่าสบาย รื่นเริง และน่าตื่นเต้น Apt. (2006)
Make a joyful shout to the Lord, all ye lands. สรรเสริญพระเจ้า สำหรับผืนดินของพระองค์ Faith Like Potatoes (2006)
Raise it up and make a joyful noise ยกระดับและส่งเีสียงปลื้มปิติ The Love Guru (2008)
The Los angeles police Department is thankful for all the hard work done by the DeKaIb County Sheriff's Department in making this joyful reunion possible; กรมตำรวจลอสเองเจลิสขอขอบคุณ การทำงานหนักของหน่อยสืบสวนของดีแคป ที่ทำให้แม่ลูกได้พบกันอีกครั้งอย่างน่ายินดี Changeling (2008)
I know, and it's supposed to be nothing, but joyfull suddenly turns into this huge fight. ฉันรู้, มันไม่น่าจะมีอะไร แต่มันก็เริ่มกลายเป็นการทะเลาะกัน Pilot (2009)
# Holidays are joyful # Holidays are joyful. A Very Glee Christmas (2010)
The lovers is a joyful card, but paired with judgment, it means there's something wrong with this couple. ไพ่นักรัก คือไพ่แห่งความสุข แต่คู่กับไพ่พิพากษา หมายถึงความผิดพลาด คู่นี้ไม่เหมาะสมกัน There's No Place Like Homecoming (2010)
She has a way of making people around her really joyful. ทรงมีพรสวรรค์ในการทำให้ คนรอบข้างมีความสุข My Princess (2011)
This is truly a joyful occasion for this family. นี่เป็นโอกาสที่น่าชื่นชมสำหรับครอบครัวนี้ Midas (2011)
So I've invited a representative from the law school to see firsthand how joyful you all are under my tutelage. เพราะงั้นผมเลยได้เชิญตัวแทน\ จากโรงเรียนกฎหมายมา เพื่อให้เห็นกันไปเลย\ ว่าพวกคุณมีความสุขกันขนาดไหน ภายใต้การปกครองของผม Meet the New Boss (2012)
In which case, I look forward to it joyfully. ในกรณีนี้ ข้าก็จะได้มีความสุขไปด้วย Sacrifice (2013)
- (LAUGHS JOYFULLY) - (หัวเราะอย่างมีความสุข) The Pirate Fairy (2014)
Now, ladies and gentlemen, from San Francisco, the choir of St Francis High School, under the direction of Sister Mary Clarence, also singing "Joyful, Joyful". Und nun, Ladys und Gentlemen... aus San Francisco der Chor der St.-Francis-Schule... unter der Leitung von Schwester Mary Clarence... ebenfalls mit Joyful, Joyful. Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
-Joyful? Joyful? Bigfooting (2009)
Oh, David, this is Joyful, my most excellent fix er. David, das ist Joyful, mein Mann für's Grobe. Bigfooting (2009)
-Joyful! Joyful! Bigfooting (2009)
Joyful! Joyful! Bigfooting (2009)
No, Joyful, don't go. Nein, Joyful, fahren Sie nicht! Bigfooting (2009)
Come on, Joyful, let's go! Los, Joyful, gehen wir! Bigfooting (2009)
HARRY: Joyful knows absolutely everybody here. (Harry:) Joyful kennt jeden hier. Bigfooting (2009)
JOYFUL: Ah! (Joyful:) Gern. Bigfooting (2009)
Right, Joyful, you grab the stuff out the back. Joyful, holen Sie die Sachen aus dem Kofferraum. Bigfooting (2009)
Joyful! Joyful! Bigfooting (2009)
-Joyful, Joyful, can you take me here? - Joyful, können Sie mich dahin bringen? Bigfooting (2009)
Where are Margaret and Harry, Joyful? Wo sind Margaret und Harry, Joyful? Bigfooting (2009)
We must be quick. (Joyful:) Wir müssen uns beeilen. Bigfooting (2009)
Come on, Joyful. Kommen Sie, Joyful. Bigfooting (2009)
Oh, Joyful, I love you. Oh, Joyful, ich liebe Sie! Bigfooting (2009)
And we are now joined from Uzuri by Joyful Sifuri, formerly a lecturer in International Relations at Uzuri Metropolitan University. Jetzt live zugeschaltet aus Karibu Joyful Sifuri, der ehemalige Dozent für Internationale Beziehungen von der Metropolitan Universität. Bigfooting (2009)
Joyful Sifuri, thank you very much. Joyful Sifuri, herzlichen Dank. Bigfooting (2009)
Ah, well done, Joyful. Toll, Joyful. Dozent, hä? Bigfooting (2009)
JOYFUL: Hey, do not strike my vehicle. (Joyful:) Lassen Sie meinen Wagen ganz. Bigfooting (2009)
-JANE: Joyful! (Jane:) Joyful! Black Gold (2009)
-JANE: Joyful! - (Jane:) Joyful! Black Gold (2009)
-Hello, Joyful! Hallo, Joyful! Black Gold (2009)
Well done, Joyful. Sehr gut, Joyful. Black Gold (2009)
-Oh, Joyful! Nein, Joyful! Black Gold (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joyfulMy criterion is the ability to work joyfully.
joyfulWe saw a joyful sight.
joyfulWe were filled with joyful expectation.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปลื้มปิติ(v) rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
ดี๊ด๊า(adv) jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
สำราญ(v) be happy, See also: be joyful, be good-humoured, Syn. สุข, สบาย, Ant. โศกเศร้า, โศก, เศร้า
อย่างสนุก(adv) joyfully, See also: merrily, cheerfully, Syn. อย่างเบิกบาน, อย่างสนุกสนาน, Ant. อย่างเบื่อหน่าย, Example: พวกเราขอขอบคุณน้องเจนี่ ที่วันนี้พาเราไปเดินซื้อของกันอย่างสนุก
อย่างสนุกสนาน(adv) merrily, See also: cheerfully, joyfully, Syn. อย่างสนุก, Ant. อย่างเบื่อหน่าย, Example: เด็กๆ ทำพิธีอำลาโดยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเล่นรดน้ำสงกรานต์กันเองอย่างสนุกสนาน
เบิกบานใจ(adv) joyfully, See also: elatedly, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai Definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
เริงใจ(v) be in high spirits, See also: be in exuberant spirits, be joyful/cheerful/merry/jovial/gay, Example: ฉันไม่เคยเห็นพ่อเริงใจเช่นนี้มานานแล้ว, Thai Definition: สุขใจ
รื่น(v) be happy, See also: be joyful, be joyous, be merry, be jubilant, be pleased, Syn. ระรื่น, สดชื่น, Ant. ห่อเหี่ยว, Example: หลังจากเล่าจบแล้ว ใบหน้าห่อเหี่ยวของแกก็รื่นขึ้น
สำราญ(adv) happily, See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully, Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ, Ant. ทุกข์โศก, Example: หมูแม่ลูกอ่อนล้มตัวนอนให้ลูกกินนมอย่างสำราญ, Thai Definition: อย่างมีความสุขเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
สุขสันต์(adj) happy, See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed, Ant. เศร้าโศก, Example: มุมสุขสันต์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กหญิง ซึ่งเล่นบทบาทสมมติกันอยู่, Thai Definition: อย่างมีความสุขสนุกสนาน
สุขสันต์(adv) happily, See also: blissfully, cheerfully, joyfully, ecstatically, merrily, jubilantly, Ant. เศร้าโศก, Example: ละครเรื่องนี้จบอย่างสุขสันต์, Thai Definition: ที่มีความสุขสนุกสนาน
สุขสันต์(v) be happy, See also: be blissful, be cheerful, be content, be joyful, be ecstatic, be merry, be jubilant, be ov, Ant. เศร้าโศก, Example: งานชุมนุมศิษย์เก่าในคืนนั้น ทุกคนต่างสุขสันต์กันมาก, Thai Definition: มีความสุขสนุกสนาน
ไม่สดใส(adj) not happy, See also: not cheerful, not clear, not joyful, Syn. ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, Example: วันนี้ครูมีน้ำเสียงไม่สดใสเลย สงสัยจะไม่สบาย, Thai Definition: ที่ไม่มีชีวิตชีวาเพราะหงอยเหงาเซื่องซึม
ไม่สดใส(v) be not cheerful, See also: be not joyful, be not gay, be not merry, be not jovial, be not in high spirits, be not liv, Syn. ไม่ร่าเริง, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, Example: เธอดูไม่สดใสเลยคงกลุ้มใจเรื่องงานแน่ๆ, Thai Definition: ไม่มีชีวิตชีวาเพราะหงอยเหงาเซื่องซึม
เกษมศานต์(v) be happy, See also: be peaceful, be joyful, be cheerful, Syn. เกษมสันต์, สุข, รื่นเริง, รื่นรมย์, สุขสม, Example: พระบารมีของพระองค์ทรงปกแผ่ไปขจัดปัดเป่าทุกข์ บำรุงสุขให้ราษฎรเกษมศานต์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกษมสันต์(v) be happy, See also: be peaceful, be joyful, be cheerful, Syn. เกษมศานต์, สุข, รื่นเริง, รื่นรมย์, สุขสม, Example: ถ้าเสร็จการปราบกรุงอังวะลงเมื่อใด เหล่าไพร่พลก็จะเป็นสุขเกษมสันต์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แป้น(adv) merrily, See also: joyfully, broadly, Syn. แฉ่ง, บาน, Example: เธอยิ้มแป้นเข้ามาหาผม
เปรม(v) be content, See also: be surfeited, be delighted, be happy, be joyful, be glad, be pleased, Syn. สุข, สบาย, Ant. ทุกข์, Example: งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้พนักงานเปรมไปเลยเพราะกรรมการผู้จัดการเลี้ยงไม่อั้น, Thai Definition: เป็นสุขกายสุขใจ
แป้น(adv) merrily, See also: joyfully, Syn. แฉ่ง, บาน, Example: เธอยิ้มแป้นเข้ามาหาผม, Thai Definition: ลักษณะที่ยิ้มทำแก้มบาน
เริงร่า(adv) joyfully, See also: jovially, cheerfully, playfully, Example: เธอเต้นเริงร่าด้วยความปีติยินดีเข้าไปกลางวง
เริงร่า(adj) joyful, See also: cheerful, happy, Example: เขาได้ยินเสียงเริงร่าดีใจของเด็กๆ เมื่อได้ของเล่นใหม่
เอิกเกริก(adj) joyous, See also: joyful, pleasant, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, Example: ตำบลต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมทำบุญเป็นงานเอิกเกริกใหญ่ เรียกว่า บุญบั้งไฟ
เอิกเกริก(adv) joyously, See also: joyfully, pleasantly, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, Example: เจ้าชายทรงฉลองวันคล้ายวันประสูติอย่างเอิกเกริก
เอม(adj) delightful, See also: cheerful, joyful, Thai Definition: ชื่นใจ
เอร็ดอร่อย(v) be enjoyable, See also: be joyful, Syn. สนุกสนาน, Example: การนินทาเพื่อนฝูงลับหลังนั้นเอร็ดอร่อยกว่าการกระแนะกระแหนกันต่อหน้า
แต้(adv) broadly, See also: cheerfully, happily, joyfully, Syn. แป้น, Example: พอรู้ว่าสอบผ่านเขาก็นั่งยิ้มแต้ทั้งวัน
เจริญใจ(v) be pleased, See also: be happy, be highly delighted, be joyful, Syn. เพลินใจ, เบิกบานใจ, สุขใจ, Example: ในงานวันนั้นท่านเดินเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ เนื่องจากท่านคงเพลิดเพลิน เจริญใจกับสินค้าต่างๆ
บันเทิง(v) be joyful, See also: be enjoy, be gay, be pleasure, be happy, Syn. รื่นเริง, หรรษา, เบิกบาน, เพลิดเพลิน, สำราญใจ, สนุกสนาน, Ant. โศกเศร้า, เศร้า, หดหู่
เบิกบานใจ(v) be delighted, See also: be pleased, be happy, be cheerful, be joyful, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: เขาเบิกบานใจเป็นที่สุดเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่เขาแอบรักตอบรับรักเขาแล้ว, Thai Definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
เบ่งบาน(v) be cheerful, See also: be joyful, be happy, Syn. ชื่นบาน, สดชื่น, Example: รู้สึกว่าวันนี้น้องสาวเบ่งบานเป็นพิเศษ คงจะกำลังมีความรัก, Thai Definition: รู้สึกสดชื่นมีความสุข
ระรื่น(adj) joyful, See also: happy, delightful, cheerful, Syn. ระรื้น, Example: เสียงพูดคุยของเขาประสานกับเสียงหัวเราะระรื่นตลอดเวลา, Thai Definition: เอิบอาบใจ
ร่า(adv) cheerfully, See also: happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, เริงร่า
ปรีดา(v) be delighted, See also: rejoice, be pleased, be glad, be joyful, Syn. ปรีดิ์, ดีใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, ยินดี, อิ่มเอม, สุขใจ, Ant. เสียใจ, Example: ประชาชนรู้สึกยินดีปรีดากับชัยชนะของทีมชาติไทย
มงคลสมัย(n) auspicious time, See also: joyful festival, happy occasion, Thai Definition: คราวอันเป็นมงคล
ช่ำใจ(adv) satisfactorily, See also: delightfully, joyfully, contentedly, Syn. หนำใจ, จุใจ, สาใจ, สมใจ, Example: มาเที่ยวคราวนี้เด็กๆ ได้นอนคุยกันเสียช่ำใจ, Thai Definition: มากพอสมกับที่ใจอยาก
ชื่น(v) be joyful, See also: be happy, be pleased, be delighted, be cheerful, be buoyant, Syn. แช่มชื่น, เบิกบาน, Example: นักศึกษาที่สอบเอ็นทรานซ์ได้ ทุกคนรู้สึกชื่นในหัวใจ
ชื่น(adv) joyfully, See also: happily, pleasantly, cheerfully, delightfully, Syn. เบิกบาน, ยินดี, Example: พี่ยังยิ้มชื่นต้อนรับการกลับมาของเธอ
ชื่นบาน(v) be cheerful, See also: be happy, be delighted, be joyful, Syn. ชื่นมื่น, สดใส, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, สุขใจ, แจ่มใส, รื่นรมย์, Example: พ่อแม่ชื่นบานในวันรับปริญญาของลูก
ชื่นมื่น(v) be cheerful, See also: be happy, be delighted, be joyful, Syn. ชื่นบาน, สดใส, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, สนุกสนาน, แจ่มใส, Example: จากคำพูดเพียงสองสามประโยค มันได้เปลี่ยนบรรยากาศที่กำลังชื่นมื่นอยู่เมื่อครู่ให้เงียบงันลง
ชุ่มใจ(v) be joyful, See also: be joyous, be cheerful, be refreshing, Syn. อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ, Example: ฉันชุ่มใจเมื่อเห็นดอกไม้สวย
ชุ่มชื่น(v) be delighted, See also: be cheerful, be joyful, be happy, be merry, Syn. สดชื่น, อิ่มเอิบ, รื่นเริง, ร่าเริง, ผ่องใส, แจ่มใส, เบิกบาน, สดชื่น, Ant. หม่นหมอง, Example: วันนี้คนไข้ดูชุ่มชื่นขึ้นมาก, Thai Definition: มีไอน้ำหรือน้ำซึมซาบชุ่มอยู่
ชุ่มชื่นใจ(v) be happy, See also: be joyful, be cheerful, be delighted, be merry, Syn. อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ, เบิกบานใจ, รื่นเริงใจ, Example: ผมชุ่มชื่นใจในความอาทรของเธอ
ครึกครื้น(v) be joyful, See also: be jubilant, be jolly, be hilarious, be merry, be mirthful, Syn. รื่นเริง, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Ant. เศร้าโศก, สลดใจ, Example: เจ้านายและขุนนางต่างครึกครื้นสนุกสนานในงานวันแซยิดเป็นอย่างยิ่ง
ครึกครื้น(adv) merrily, See also: joyfully, jolly, lively, Syn. รื่นเริง, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Ant. เศร้าโศก, สลดใจ, Example: คืนนี้พวกเราไปหาความสำราญกันอย่างครึกครื้น
ครื้นเครง(adv) joyfully, See also: happily, merry, delightfully, cheerfully, Syn. สนุกสนาน, ครึกครื้น, รื่นรมย์, สำราญใจ, Ant. เศร้าโศก, สลดใจ, Example: พวกเราคุยกันอย่างครื้นเครงยิ่งดึกยิ่งสนุกสนาน
ความตื้นตัน(n) joyfulness, See also: gratefulness, impressiveness, gratification, Syn. ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้ง, Example: ความตื้นตันท่วมท้นอยู่ในใจของนาง, Thai Definition: ความรู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้น
ร่าเริง(adv) cheerfully, See also: delightfully, happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, Example: เด็กๆ กำลังเคลื่อนไหวกันอย่างร่าเริง, Thai Definition: ลักษณะที่เกี่ยวกับการดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่
ร่าเริง(v) be cheerful, See also: be happy, be delighted, be joyful, be delightful, Syn. เบิกบาน, Example: เธอร่าเริง ลุกขึ้นจากเตียงมาเตรียมชุดที่จะใส่ไปคืนนี้, Thai Definition: ดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่
รื่นเริง(adj) joyful, See also: jolly, cheerful, jovial, hilarious, enjoyable, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Example: เสียงเฉลิมฉลองอันรื่นเริงก้องกังวานไปทั่วอำเภอในวันสงกรานต์, Thai Definition: ที่สนุกสนานเบิกบานใจ, ที่เพลิดเพลิน
รื่นเริง(adv) merrily, See also: joyfully, cheerfully, jovially, hilariously, happily, enjoyably, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Example: หญิงสาวนั่งหัวเราะอย่างรื่นเริงกับบรรดาชายหนุ่มที่มารุมล้อมเธออยู่, Thai Definition: อย่างสนุกสนานเบิกบานใจ, อย่างเพลิดเพลิน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บันเทิง[banthoēng] (v) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy  FR: distraire ; divertir ; égayer
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (v) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry  FR: être ravi ; être content
เจริญใจ[jaroēnjai] (v, exp) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful  FR: être heureux
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (v) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (adv) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively  FR: très agréable ; de rêve
กระดี๊กระด๊า[kradikradā] (adj) EN: jubilant ; delighted ; joyful
เอิกเกริก[oēkkaroēk] (adj) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant  FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur
แป้น[paen] (adj) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly
ร่า[rā] (adj) EN: happy ; joyful ; rejoicing ; smiling all over  FR: heureux ; réjoui ; gai
รื่นเริง[reūnroēng] (adj) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable  FR: gai ; jovial ; joyeux
รื่นเริง[reūnroēng] (adv) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably
สำราญ[samrān] (adj) EN: content ; happy ; joyful ; good-humoured  FR: heureux ; joyeux ; de bonne humeur
สนุกสนาน[sanuksanān] (v) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun  FR: s'amuser ; prendre du bon temps
โสมนัส[sōmmanat] (v) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous  FR: être heureux ; être joyeux
สุขสันต์[suksan] (adj) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed  FR: joyeux

CMU Pronouncing Dictionary
joyful
joyfully

Oxford Advanced Learners Dictionary
joyful
joyfully
joyfulness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[chūn, ㄔㄨㄣ, ] spring (time); gay; joyful; youthful; love; lust; life #1,459 [Add to Longdo]
[chàng, ㄔㄤˋ, / ] smooth; fluent; joyful; happy #6,959 [Add to Longdo]
欢喜[huān xǐ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧˇ,   /  ] joyful #9,148 [Add to Longdo]
愉悦[yú yuè, ㄩˊ ㄩㄝˋ,   /  ] joyful; cheerful; delighted #10,268 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] joyful; kind #32,414 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] cautious; merry; joyful; surname Xi #33,924 [Add to Longdo]
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ,    ] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency #35,129 [Add to Longdo]
怡然[yí rán, ㄧˊ ㄖㄢˊ,  ] happy; joyful #50,070 [Add to Longdo]
喜报[xǐ bào, ㄒㄧˇ ㄅㄠˋ,   /  ] announcement of joyful news #52,354 [Add to Longdo]
喜盈盈[xǐ yíng yíng, ㄒㄧˇ ㄧㄥˊ ㄧㄥˊ,   ] happy; joyful #163,190 [Add to Longdo]
得意扬扬[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ,     /    ] immeasurably pleased with oneself (成语 saw); joyfully satisfied with oneself; proudly; an air of complacency; to crow over sth; variant of 得意洋洋|得意洋洋 #165,480 [Add to Longdo]
喜吟吟[xǐ yín yín, ㄒㄧˇ ㄧㄣˊ ㄧㄣˊ,   ] joyful; happy [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
erfreulich; freudig { adj }joyful [Add to Longdo]
freudig { adj } | freudiger | am freudigstenjoyful | more joyful | most joyful [Add to Longdo]
freudig { adv }joyfully [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ジョイフル[joifuru] (n) joyful [Add to Longdo]
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying [Add to Longdo]
喜色[きしょく, kishoku] (n) glad countenance; joyful look [Add to Longdo]
嬉々;嬉嬉;喜々;喜喜[きき, kiki] (adj-t, adv-to) gleeful; joyful [Add to Longdo]
欣然;忻然[きんぜん, kinzen] (adj-t, adv-to) joyful; cheerful [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0286 seconds, cache age: 36.999 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม