cheerfully แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


49 ผลลัพธ์ สำหรับ cheerfully
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -cheerfully-, *cheerfully*, cheerful

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
cheerfully(adv) อย่างที่ทำให้รู้สึกสดชื่น
cheerfully(adv) อย่างร่าเริง, See also: อย่างมีความสุขและมองโลกในแง่ดี, Syn. cheerily, happily, Ant. sadly, morosely

WordNet (3.0)
cheerfully(adv) in a cheerful manner, Ant. cheerlessly

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Cheerfully

adv. In a cheerful manner, gladly. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cheers. เชียร์ส Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Cheers! ดื่ม! Gangster High (2006)
Cheers! ไชโย! Secret (2007)
Cheers. Cheers Episode #1.1 (2009)
Cheers. ดื่ม ๆ The Russian Rocket Reaction (2011)
Cheers. ดื่ม Prometheus (2012)
- Cheers... - ดื่ม Fae-de to Black (2013)
- Cheers! - ชน The Well-Tempered Clavier (2016)
Cheers. ชนแก้ว Chuck Versus the Beard (2010)
Look at them, cheering that little pipsqueak. ดูพวกมันสิ เชียร์เจ้าไม่มีอะไรนั่น Aladdin (1992)
Let them cheer. ให้พวกมันเชียร์ไป นายรู้มัย อัล ข้ากำลังง.. Aladdin (1992)
Because, um... he's young and cheerful. เพราะว่า เขาหนุ่มแน่น และร่าเริง Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheerfullyChris followed the two and cheerfully greeted Kate.
cheerfullyHe grinned cheerfully at Tom.
cheerfullyHe talks very cheerfully.
cheerfullyHe tried to act cheerfully, but we all knew how sad he felt.
cheerfullyHe walked down the street whistling cheerfully.
cheerfullyHe walked in the forest, with birds singing cheerfully above his head.
cheerfullySmiling cheerfully, the two began to walk off into their brilliant future.
cheerfullyThey knew that doing their work cheerfully is the only way to make routine work bearable.
cheerfullyWe cheerfully discussed the matter over a drink.
cheerfullyWe talked cheerfully over a cup of coffee.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อย่างสนุกสนาน(adv) merrily, See also: cheerfully, joyfully, Syn. อย่างสนุก, Ant. อย่างเบื่อหน่าย, Example: เด็กๆ ทำพิธีอำลาโดยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเล่นรดน้ำสงกรานต์กันเองอย่างสนุกสนาน
แต้(adv) broadly, See also: cheerfully, happily, joyfully, Syn. แป้น, Example: พอรู้ว่าสอบผ่านเขาก็นั่งยิ้มแต้ทั้งวัน
ร่า(adv) cheerfully, See also: happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, เริงร่า
แฉ่ง(adv) broadly, See also: cheerfully, pleasantly, Syn. เบิกบาน, Example: แม่ยิ้มแฉ่งหลังจากทราบข่าวดีว่าพ่อจะกลับมาในไม่ช้า
แจ่มใส(adv) cheerfully, See also: fine, freshly, Example: ทุกคนอาบน้ำอย่างสดชื่นแจ่มใสที่ลำน้ำชี
ร่าเริง(adv) cheerfully, See also: delightfully, happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, Example: เด็กๆ กำลังเคลื่อนไหวกันอย่างร่าเริง, Thai Definition: ลักษณะที่เกี่ยวกับการดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่
สนุกสนาน(adv) cheerfully, See also: joyfully, hilariously, happily, merrily, Syn. ร่าเริง, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างสนุกสนาน, Thai Definition: เกี่ยวกับอาการอารมณ์ดีมีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
แฉ่ง[chaeng] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly
แจ่มใส[jaemsai] (adv) EN: cheerfully ; freshly
รื่นเริง[reūnroēng] (adv) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably
สนุกสนาน[sanuksanān] (adv) EN: cheerfully
แต้[tāe] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; all over

CMU Pronouncing Dictionary
cheerfully
cheerfully

Oxford Advanced Learners Dictionary
cheerfully

EDICT JP-EN Dictionary
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly #19,763 [Add to Longdo]
いそいそ[isoiso] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
にっこり笑う[にっこりわらう, nikkoriwarau] (exp, v5u) to smile cheerfully; to crack a smile [Add to Longdo]
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily [Add to Longdo]
元気よく;元気良く[げんきよく, genkiyoku] (adv) cheerfully; vigorously [Add to Longdo]
腰の軽い[こしのかるい, koshinokarui] (adj-i) (See 腰が軽い) cheerfully working [Add to Longdo]
晴れがましく[はれがましく, haregamashiku] (adv) cheerfully; ceremoniously [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0244 seconds, cache age: 1.972 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม