broadly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


33 ผลลัพธ์ สำหรับ broadly
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -broadly-, *broadly*, broad

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
broadly(adv) อย่างกว้างขวาง, See also: อย่างแพร่หลาย, Syn. extensively, largely, widely

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now the dump sites are far apart, but broadly similar, near trading estates. ทีนี้ตรงสถานที่ทิ้งศพห่างกันไกลลิบตา แต่ทิ้งในที่โล่งเหมือนกัน ใกล้กับอสังหาริมทรัพย์ Episode #1.4 (2010)
Yeah, you, you're a detective, broadly speaking. Got a theory? นายนั่นแหละ คุณเป็นนักสืบแล้ว มีทฤษฎีอะไรมั้ย? The Sign of Three (2014)
A change in any of them affects the climate in ways that are broadly predictable. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของพวกเขา ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ในรูปแบบที่เป็นที่คาดการณ์ในวงกว้าง คดเคี้ยวเพื่อนของฉัน The World Set Free (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broadlyBroadly speaking, dogs are more faithful than cats.
broadlyHe grinned broadly at us.
broadlyWell, broadly speaking that's right.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อย่างกว้างขวาง(adv) widely, See also: broadly, Syn. อย่างมากมาย, Ant. อย่างจำกัด, Example: มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย
เผล่(adv) broadly, See also: widely, expansively, Example: ดวงนั่งยิ้มเผล่ให้พี่ตุ่มถ่ายรูปอย่างมีความสุข, Thai Definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ, อาการที่ยิ้มมากๆ
เผล่(adv) broadly, See also: widely, expansively, Example: เขาเดินยิ้มเผล่ขึ้นมากราบแม่ที่ตักด้วยกิริยาละมุนละไม, Thai Definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ
แต้(adv) broadly, See also: cheerfully, happily, joyfully, Syn. แป้น, Example: พอรู้ว่าสอบผ่านเขาก็นั่งยิ้มแต้ทั้งวัน
แฉ่ง(adv) broadly, See also: cheerfully, pleasantly, Syn. เบิกบาน, Example: แม่ยิ้มแฉ่งหลังจากทราบข่าวดีว่าพ่อจะกลับมาในไม่ช้า
กว้าง(adv) widely, See also: broadly, Example: ในการมองชนบทไทยควรจะมองให้กว้าง เพราะเป็นแหล่งชนบทที่สำคัญของโลกที่เราหลงลืมกันไป

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แฉ่ง[chaeng] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly
ในวงกว้าง[nai wong kwāng] (adv) EN: broadly ; widely  FR: largement
แป้น[paen] (adj) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly
แสยะ[sayae] (v) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully  FR: forcer un sourire
แต้[tāe] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; all over
ยิ้มกว้าง[yim kwāng] (v, exp) EN: smile broadly ; give a broad smile
ยิ้มแป้น[yim paen] (v, exp) EN: smile broadly ; give a broad smile ; grin

CMU Pronouncing Dictionary
broadly

Oxford Advanced Learners Dictionary
broadly

DING DE-EN Dictionary
ganz allgemein { adv } | ganz allgemein gesprochenbroadly | broadly spoken [Add to Longdo]
breit gefächertbroadly based [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n, adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down #10,248 [Add to Longdo]
にたり[nitari] (adv-to) smirkingly; smugly; broadly [Add to Longdo]
ニヤつく;にやつく[niya tsuku ; niyatsuku] (v5k) (See にやにや) to smirk; to grin broadly [Add to Longdo]
ニヤリ;にやり[niyari ; niyari] (adv, adv-to) (on-mim) broadly grinning [Add to Longdo]
軒平瓦[のきひらがわら, nokihiragawara] (n) (See 平瓦, 瓦当) eave-end roof tile (comprising a broadly concave tile and near-rectangular decorative cap) [Add to Longdo]
綻びる[ほころびる, hokorobiru] (v1, vi) (1) to come apart at the seams; to be ripped; to be torn; (2) (See 綻ぶ・ほころぶ・1) to begin to open; to begin to bloom; (3) (See 綻ぶ・ほころぶ・2) to smile broadly; to break into a smile; (P) [Add to Longdo]
綻ぶ[ほころぶ, hokorobu] (v5b) (1) to begin to open; to come out; (2) to smile broadly; (3) to come apart at the seams (clothes) [Add to Longdo]
破顔一笑[はがんいっしょう, hagan'isshou] (n, vs) smiling broadly [Add to Longdo]
哄然[こうぜん, kouzen] (adv-to, adj-t) (laugh) broadly; (laugh) loudly [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0235 seconds, cache age: 1.92 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม