Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ merry แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


79 ผลลัพธ์ สำหรับ merry  M EH1 R IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -merry-, *merry*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
merry(adj) รื่นเริง, See also: ร่าเริง, สนุกสนาน, ครึกครื้น, เฮฮา, Syn. happy, joyful, mirthful, Ant. morose, sad
merrymaker(n) ผู้เฉลิมฉลอง, See also: ผู้รื่นเริง
merrymaking(n) การเฉลิมฉลอง, Syn. merriment
merrythought(n) กระดูกหน้าอกของสัตว์ปีก
merry-go-round(n) ม้าหมุน, Syn. roundabout, carousel, revolving platform
merry-go-round(n) การหมุนเวียนอย่างรวดเร็วของเวลา หรือธุรกิจ

Hope Dictionary
merry(เมอ'รี) adj. ร่าเริง, เบิกบานใจ, ครึกครึ้น, รื่นเริง, สนุกสนาน, ซึ่งทำให้เกิดความสุข, เพลิดเพลิน, บันเทิงใจ. -Phr. (make merry เฉลิมฉลองรื่นเริง), See also: merriment n., Syn. cheerful
merry andrew(เมอริแอนดรู) n. ตัวตลก
merry-andrew(เมอริแอนดรู) n. ตัวตลก
merry-go-round(เมอ'ริโกราวดฺ) n. ม้าเวียน, ที่วนอย่างรวดเร็ว, Syn. whirligig
merrymaker(เมอ'รีเมคเคอะ) n. ผู้เฉลิมฉลอง, ผู้สนุกสนาน, ผู้สรวลเสเฮฮา, See also: merrymaking n.
merrythought(เมอ'รีธอท) n. กระดูกสองง่ามที่หน้าอกสัตว์จำพวกนกเป็นไก่ แต่ก่อนใช้สำหรับอธิษฐาน

Nontri Dictionary
merry(adj) ร่าเริง, ครึกครื้น, สนุกสนาน, เบิกบาน, เพลิดเพลิน
MERRY-GO-merry-go-round(n) ม้าหมุน, การหมุนเวียน, ความสนุกครึกครื้น
merrymaker(n) คนเล่นตลก, คนสนุกสนาน, ผู้เฉลิมฉลอง
merrymaking(n) การเล่นตลก, การเฉลิมฉลอง, การสรวลเสเฮฮา

Longdo Unapproved EN-TH
merry go round[เมอร์รี่โกราวน์ด] (n) เครื่องเล่นเด็กบนแท่นกลมหมุนได้โดยมีม้าจำลองหลายๆตัวให้เด็กๆขี่ได้ ตามงานและห้างต่างๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Merry Christmas! สวัสดีปีใหม่! Heyy Babyy (2007)
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсe ดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The merry laughter... of little innocent children wending their way to school. เด็กไร้เดียงสาของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางของพวกเขาไปโรงเรียน Pinocchio (1940)
Tom Hagen. Merry Christmas. ทอมฮ เมอร์รี่คริสต์มาส The Godfather (1972)
Merry Christmas. I want some fruit. เมอร์รี่คริสต์มาส ฉันต้องการผลไม้บางอย่าง The Godfather (1972)
Good evening. Merry Christmas. สวัสดี สุขสันต์วันคริสต์มาส Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Merry Christmas. สุขสันต์วันคริสต์มาส Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Merry Christmas. เมอร์รี่คริสต์มาส Goodfellas (1990)
How are you? Merry Christmas. เป็นไงบ้าง เมอรร์รี่คริสต์มาส Goodfellas (1990)
- Merry Christmas. - Thank you. เมอร์รี่คริสต์มาส ขอบคุณค่ะ Goodfellas (1990)
- What? - Merry Christmas. แล้วอะไรอีก Goodfellas (1990)
Merry Christmas! เมอร์รี่คริสมาสต์ ! The Nightmare Before Christmas (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
merryAs he was drinking he got very merry and kept telling everybody just how much he hated hospitals.
merryBeing able to revolve, it is merry-go-round.
merryFortune comes in by a merry gate.
merryHe is a merry fellow.
merryHe laughed a merry laugh.
merryI didn't know the name of the birds that were singing such a merry song.
merryI hope you all a Merry Christmas and a Happy New Year.
merryI kept saying "Let's stop" but she drained any number of cups of wine - and now you see she's got drunk and merry.
merryI wish you a Merry Christmas.
merryLet's sing some merry songs.
merryLittle did I dream of hearing such a merry song.
merryMerry is scared of dogs.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (v) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry  FR: être ravi ; être content
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (v) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (adj) EN: merry ; jolly ; hilarious ; mirthful  FR: joyeux
ม้าหมุน[māmun] (n) EN: merry-go-round ; carousel ; roundabout  FR: manège [ m ] ; chevaux de bois [ mpl ] ; carrousel [ m ]
ร่าเริง[rāroēng] (v) EN: be in high spirits ; rejoice ; make merry  FR: se réjouir
สนุกสนาน[sanuksanān] (v) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun  FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สรวลเส[suansē] (v) EN: laugh ; be merry  FR: rire
สรวลเสเฮฮา[suansēhēhā] (v) EN: laugh ; be merry ; be in stitches ; split one's sides

CMU Pronouncing Dictionary
MERRY M EH1 R IY0
MERRYMAN M EH1 R IY0 M AH0 N
MERRYFIELD M EH1 R IY0 F IY2 L D
MERRY-GO-ROUND M EH1 R IY0 G OW0 R AW2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary
merry (j) mˈɛriː (m e1 r ii)
merrymaker (n) mˈɛrɪmɛɪkər (m e1 r i m ei k @ r)
merrymakers (n) mˈɛrɪmɛɪkəz (m e1 r i m ei k @ z)
merrymaking (n) mˈɛrɪmɛɪkɪŋ (m e1 r i m ei k i ng)
Merryweather (n) mˈɛrɪwɛðər (m e1 r i w e dh @ r)
merry-go-round (n) mˈɛrɪ-gə-raund (m e1 r i - g @ - r au n d)
merry-go-rounds (n) mˈɛrɪ-gə-raundz (m e1 r i - g @ - r au n d z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
轮转机[lún zhuǎn jī, ㄌㄨㄣˊ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧ, / ] merry-go-round, #232,894 [Add to Longdo]
旋转木马[xuán zhuǎn mù mǎ, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] merry-go-round; carousel; Carousel, South Korean TV soap opera [Add to Longdo]
圣诞快乐[Shèng dàn kuài lè, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Merry Christmas [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Wonnemonat Maimerry month of May [Add to Longdo]
fröhlich; lustig { adj } | fröhlicher; lustiger | am fröhlichsten; am lustigstenmerry | merrier | merriest [Add to Longdo]
weinselig { adj }merry on wine; merry with wine [Add to Longdo]
Frohe Weihnachten!Merry Christmas! [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
どんちゃん騒ぎ[どんちゃんさわぎ, donchansawagi] (n) merrymaking; high jinks; spree [Add to Longdo]
はっちゃける[hacchakeru] (v1) to make merry and forgot one's troubles; to do as one pleases [Add to Longdo]
メリー(P);メリ[meri-(P); meri] (adj-f) merry; (P) [Add to Longdo]
メリークリスマス[meri-kurisumasu] (int) Merry Christmas [Add to Longdo]
メリーゴーラウンド;メリーゴーランド[meri-go-raundo ; meri-go-rando] (n) merry-go-round [Add to Longdo]
悪騒ぎ[わるさわぎ, warusawagi] (n) making an excessive fuss; disorderly merrymaking [Add to Longdo]
宴楽;燕楽[えんらく, enraku] (n) merrymaking; partying [Add to Longdo]
回転木馬[かいてんもくば, kaitenmokuba] (n) merry-go-round; carousel [Add to Longdo]
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0542 seconds, cache age: 0.174 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม