Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ gratification แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


25 ผลลัพธ์ สำหรับ gratification  G R AE2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -gratification-, *gratification*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
gratification(n) ความพึงพอใจ, See also: ความอิ่มใจ, ความสมหวัง

Hope Dictionary
gratification(แกรททะฟะเค'เชิน) n. ความปลื้มปีติ, สิ่งที่ทำให้พอใจ, รางวัล, เรื่องที่ทำให้น่ายินดี, การทำให้สำเร็จความใคร่, Syn. satisfaction, comfort

Nontri Dictionary
gratification(n) การทำให้พอใจ, ความอิ่มเอมใจ, การทำให้ถูกใจ, รางวัล

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Gratificationการปลดเปลื้องความใคร่ [การแพทย์]
Gratification, Immediateความพึงพอใจอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Gratification, Psychicการได้รับความพึงพอใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Instant gratification or your money back! ไม่พอใจยินดีคืนเงิน Charlie Bartlett (2007)
We believe this unsub gets gratification from his ability to keep his victims alive in order to endure more torture. เขาชื่มชมตนเองที่สามารถ ทำให้เหยื่อมีชีวิต เพื่อรับการทรมาน To Hell... And Back (2009)
The unsub gets sexual gratification from penetration with a knife. เขาได้รับความพอใจทางเพศ จากการแทงด้วยมีด Compromising Positions (2010)
You know, there's ego gratification here. คุณก็รู้ มันเป็นการเพิ่มอีโก้ The Corpse on the Canopy (2013)
Sadists... who find gratification in the debasement of others. คนซาดิสต์... คนที่สะใจกับ การลดคุณค่าความเป็นคนของผู้อื่น Stonehearst Asylum (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratificationHe had the gratification of seeing his son graduate from collage.
gratificationThat job gave him little gratification.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความอิ่มใจ(n) contentedness, See also: gratification, delight, satisfaction, complacency, Syn. ความปลื้มใจ, ความพอใจ, ความสุขใจ, Example: เรื่องธรรมดาของศิลปินเมื่อสิ้นสุดการก้าวเดินช่วงหนึ่งก็มักเกิดความภูมิใจ และความอิ่มใจ
อิฏฐารมณ์(n) satisfaction, See also: gratification, Ant. อนิฏฐารมณ์, Thai Definition: อารมณ์ หรือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ความสมหวัง(n) fulfillment, See also: gratification, satisfaction, Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ, Ant. ความผิดหวัง, Example: ชีวิตเขามีแต่ความสมหวังในทุกเรื่อง
ความรื่นรมย์(n) pleasantness, See also: gratification, agreeability, enjoyment, Syn. ความเบิกบานใจ, Ant. ความสลดใจ, ความปวดร้าวใจ, ความเศร้าใจ, Example: นักประพันธ์ถ่ายทอดโลกของความรื่นรมย์และไร้เดียงสาของเด็กผ่านตัวละคร

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
หิ้วผู้หญิง[hiu phūying] (v, exp) EN: take a woman out for sexual gratification ; pick up a girl  FR: embarquer une fille (fam.)
ฤชา[reuchā] (n) EN: fee  FR: honoraire [ m ] ; gratification [ f ]
สินน้ำใจ[sinnāmjai] (n) EN: reward ; money consideration ; remuneration  FR: gratification [ f ] ; bonification [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
GRATIFICATION G R AE2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
gratification (n) grˌætɪfɪkˈɛɪʃən (g r a2 t i f i k ei1 sh @ n)
gratifications (n) grˌætɪfɪkˈɛɪʃənz (g r a2 t i f i k ei1 sh @ n z)

DING DE-EN Dictionary
Freude { f } | Freuden { pl }gratification | gratifications [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0551 seconds, cache age: 5.696 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม