Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ sorrowful แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


39 ผลลัพธ์ สำหรับ sorrowful  S AA1 R OW0 F AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -sorrowful-, *sorrowful*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
sorrowful(adj) โศกเศร้า, See also: เสียใจมาก, Syn. lamentable, mournful, sad, Ant. happy, comedic

Hope Dictionary
sorrowful(ซอ'ระฟูล) adj. เสียใจ, เศร้าใจ, ระทมทุกข์, เศร้าโศก, ระทมทุกข์., See also: ness n., Syn. sad

Nontri Dictionary
sorrowful(adj) เสียใจ, เศร้าโศก, เศร้าใจ, ทุกข์ใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Grown old tired and lonely and die a sorrowful death you ass! ความเหนื่อย ความเดียวดายและ และความตาย มันจะทำให้คุญเป็นทุกข์ 9 Ends 2 Out (2007)
Aw, look at Little Lord Fauntleroy, writing sorrowful sonnets in your head to that little nightingale bitch. โอ้ ดูท่านลอร์ดฟอนเทิลรอยสิ กำลังนึกเขียนกลอนเศร้าๆ ให้นกไนติงเกลแพศยานั้น Rubber Man (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sorrowfulIn hard times, in sorrowful times, let's try doing something for other people.
sorrowfulShe looks sorrowful and forlorn.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
น่าสลดใจ(adj) sorrowful, See also: heartbreaking, sad, Syn. น่าเศร้าใจ, Example: คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อยอีกคดีที่น่าสลดใจ
วิปโยค(adj) tragic, See also: sorrowful, grievous, miserable, pitiful, Example: ฉันคิดถึงเรื่องแม่น้ำวิปโยคที่ยายชอบเล่าให้ฟัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เศร้า(adv) sadly, See also: sorrowfully, grievously, regretfully, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เขากล่าวอย่างเศร้าๆ กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai Definition: อย่างทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้า(adj) sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, Ant. สุข, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงเศร้าได้อารมณ์ดีมาก, Thai Definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้าสร้อย(adj) sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, mournful, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, ซึมเซา, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: แม่หันมาปลอบลูกๆ ด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย, Thai Definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจ
มลาน(adj) sad, See also: sorrowful, low-spirited, melancholy, depressed, gloomy, Syn. โศกเศร้า, หมอง
ความไม่สบายใจ(n) unhappiness, See also: sorrowfulness, Syn. ความกังวลใจ, ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ, Ant. ความสบายใจ
ความรันทด(n) melancholy, See also: sorrowfulness, sadness, Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Ant. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน, Example: แววตาของเขาคลอฉ่ำไปด้วยความรันทดเสมอนับตั้งแต่ลูกสาวป่วย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาลัย[ālai] (v) EN: feel sad ; feel sorrowful  FR: déplorer ; regretter
ความไม่สบายใจ[khwām mai sabāijai] (n, exp) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease
หม่น[mon] (v) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy
ระกำ[rakam] (v) EN: be sorrowful ; grieve
เศร้า[sao] (adj) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic  FR: triste ; mélancolique
เศร้าสลด[sao salot] (v) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful
เศร้าโศก[saosōk] (x) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited  FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
โศก[sōk] (adj) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful  FR: triste ; sinistre
โศกเศร้า[sōksao] (v) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue
โศกเศร้า[sōksao] (adj) EN: sad ; sorrowful ; woeful  FR: pénible ; attristant

CMU Pronouncing Dictionary
SORROWFUL S AA1 R OW0 F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary
sorrowful (j) sˈɒroufəl (s o1 r ou f @ l)
sorrowfully (a) sˈɒroufəliː (s o1 r ou f @ l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[cè, ㄘㄜˋ, / ] sorrowful, #36,728 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
さめざめ[samezame] (adv) (on-mim) sorrowfully; anguishedly [Add to Longdo]
哀れ気[あわれげ, awarege] (adj-na) sad; sorrowful; pensive [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) [Add to Longdo]
慨然[がいぜん, gaizen] (adj-t, adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined [Add to Longdo]
愁然[しゅうぜん, shuuzen] (n, adj-t, adv-to) sorrowfully [Add to Longdo]
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful [Add to Longdo]
沈痛[ちんつう, chintsuu] (adj-na) grave; sad; mournful; sorrowful; pensive [Add to Longdo]
悲しい(P);哀しい(oK)[かなしい, kanashii] (adj-i) sad; sorrowful; (P) [Add to Longdo]
悲愴[ひそう, hisou] (adj-na, n) pathetic; sad; sorrowful; grievous [Add to Longdo]
憂いを帯びた顔[うれいをおびたかお, ureiwoobitakao] (exp) sorrowful look [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.129 seconds, cache age: 44.549 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม