pleasant แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


98 ผลลัพธ์ สำหรับ pleasant
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -pleasant-, *pleasant*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
pleasant(adj) น่ายินดี, See also: น่าพอใจ, เพลิดเพลิน, Syn. enjoyable, satisfying, Ant. disagreeable, nasty
pleasant(adj) น่าสบาย, See also: น่าอยู่
pleasant(adj) สนุกสนาน, See also: ตลก, ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, ซึ่งให้ความพอใจ
pleasant(adj) น่าคบ, See also: เป็นมิตร, ถูกใจ, น่าคบหา, Syn. charming, friendly, personable, Ant. disagreeable, nasty
pleasant(adj) สุภาพเรียบร้อย
pleasantly(adv) อย่างน่ายินดี, See also: อย่างเพลิดเพลิน, Syn. pleasingly, welcomely
pleasantly(adv) อย่างน่าคบหา, See also: อย่างมีมิตรไมตรี, Syn. gallantly
pleasantly(adv) ด้วยความสบาย
pleasantry(n) คำพูดล้อเล่น, See also: คำพูดขบขัน, คำพูดตลก, Syn. jest
pleasantry(n) การหยอกล้อ, See also: การล้อเล่น, Syn. jest

Hope Dictionary
pleasant(เพลส'เซินทฺ) adj. สบายใจ, พอใจ, ให้ความพอใจ, ถูกใจ, สุภาพ, เรียบร้อย, ร่าเริง, มีมิตรไมตรีจิต., See also: pleasantness n., Syn. pleasing
pleasantry(เพลซ'เซินทริ) n. การหยอกล้อ, คำล้อเล่น, พฤติกรรมที่มีอารมร์ ขัน, การตลก
unpleasant(อันเพลส'เซินทฺ) adj. ไม่สนุก, ไม่สบายใจ, ไม่ราบรื่น., See also: unpleasantly adv. unpleasantness n.

Nontri Dictionary
pleasant(adj) สนุกสนาน, พอใจ, สบายใจ
pleasantness(n) ความสนุกสนาน, ความพอใจ, ความสบายใจ, ความร่าเริง
pleasantry(n) การหยอกล้อ, การล้อเล่น, การพูดตลก
unpleasant(adj) ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่สนุก, ไม่ราบรื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, pleasant dreams. ก็ความฝันที่น่ารื่นรมย์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Pleasant dreams. ความฝันที่น่ารื่นรมย์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Uh, this is a-- a pleasant surprise. Ha-ha. เอ่อนี้เป็นน่าแปลกใจ ฮ่า Pinocchio (1940)
Thank you for dinner and a very pleasant evening. ขอบคุณสำหรับอาหารค่ำและช่วงเย็นที่ถูกใจมาก The Godfather (1972)
Sleep tight... and pleasant dreams! นอนหลับแน่น ... และความฝันที่ถูกใจ! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
What a pleasant surprise. Please join us. สิ่งที่น่าแปลกใจ กรุณาเข้าร่วมกับเรา Bloodsport (1988)
- Have a pleasant stay. คนต่อไปค่ะ กรอกข้อความ 3 ฉบับ Big (1988)
Uh, because he's handsome and pleasant to be with. เพราะว่า เขาหล่อเหลา และมีความสุขยามอยู่ด้วย Wuthering Heights (1992)
Well, pleasant enough sort of place, isn't it? ที่นี่ก็น่าพิสมัยเหมือนกัน ว่ามั้ย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
A very, very... pleasant vacation house. I like it's, uh, severity. บ้านวันหยุดที่น่ารื่นรมย์ ผมชอบมันเป็นเอ่อความรุนแรง The Birdcage (1996)
Good night. Pleasant dreams. ราตรีสวัสดิ์ ฝันดี James and the Giant Peach (1996)
And pleasant dreams to you,  และความฝันอันน่ารื่นรมย์ Anastasia (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pleasantAll in all, the excursion was pleasant.
pleasantA pleasant trip to you!
pleasantA very pleasant young woman waited on me in the department store.
pleasantBut for the rain, we would have had a pleasant journey.
pleasantHe behaves pleasantly to everybody.
pleasantHe is by no means a pleasant fellow to associate with.
pleasantHer manners were anything but pleasant.
pleasantHer voice is pleasant to listen to.
pleasantHe seems very pleasant.
pleasantHe spoke to me pleasantly.
pleasantHe was a warm, gentleman with a pleasant sense of humor.
pleasantHis manners were anything but pleasant.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เข้าหู(adj) pleasant to the ear, Syn. น่าฟัง, ไพเราะ, Example: หากพูดกันไม่เข้าหูแล้วก็อาจจะมีเรื่องกันได้ง่ายๆ, Thai Definition: ที่ไพเราะ, ที่น่าฟัง
รวย(adj) pleasant, See also: pleasing, delightful, refreshing, Syn. ชื่น, รื่น, Example: ราชาวดีส่งกลิ่นรวยฟุ้งไปทั่วเรือน
มาโนชญ์(adj) pleasant, See also: pleasing, satisfied, Syn. มโนชญ์, Thai Definition: เป็นที่พอใจ, เป็นที่ถูกใจ, Notes: (สันสกฤต)
เป็นสุข(adv) happily, See also: pleasantly, gladly, Syn. สุข, Ant. เป็นทุกข์, Example: เขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขถ้าทุกคนให้โอกาส, Thai Definition: อย่างสบายใจ
มาโนชญ์(adj) pleasant, See also: pleasing, satisfied, Syn. มโนชญ์, Thai Definition: เป็นที่พอใจ, เป็นที่ถูกใจ, Notes: (สันสกฤต)
เอมโอช(n) sweet taste, See also: pleasant taste, deliciousness, Syn. รสหวาน, รสอร่อย
สุนทร(adj) sweet, See also: pleasant, delightful, Syn. ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ, Thai Definition: ที่มีความไพเราะรื่นหู
สุนทร(adj) beautiful, See also: pleasant, Syn. งาม, สวย, ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ต้องตา(v) please the eye, See also: pleasant to the eye, good to look at, Syn. ถูกตา, ชวนมอง, Example: รูปร่างของนางงามต้องตากรรมการอย่างมาก, Thai Definition: ทำให้น่าดูชวนมอง
ถูกอกถูกใจ(adv) pleasingly, See also: pleasantly, Syn. ถูกใจ, ชอบใจ, ต้องใจ, Example: น้องหนูยิ้มอวดฟันขาวและลักยิ้มบุ๋ม มองดวงดอมอย่างถูกอกถูกใจ, Thai Definition: ตรงกับที่ใจชอบ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แฉ่ง[chaeng] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly
ดี[dī] (adj) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine  FR: bon ; agréable ; bienfaisant
เจริญใจ[jaroēnjai] (adj) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive  FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[jaroēn tā] (v, exp) EN: be pleasant to the eyes ; be pleasing to the eyes  FR: être agréable à l'oeil
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adj) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye  FR: plaisant ; charmant
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
ขัดตา[khattā] (v) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore  FR: être déplaisant à la vue
เข็ดฟัน[khet fan] (v, exp) EN: suffer an unpleasant tingling in the teeth
กร่อย[krǿi] (adj) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune  FR: insipide
น่าชม[nāchom] (v) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at  FR: être admirable ; être remarquable

CMU Pronouncing Dictionary
pleasant
pleasants
pleasantly
pleasanton
pleasantry
pleasantries
pleasantville

Oxford Advanced Learners Dictionary
pleasant
pleasanter
pleasantly
pleasantry
pleasantest
pleasantness
pleasantries

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
好听[hǎo tīng, ㄏㄠˇ ㄊㄧㄥ,   /  ] pleasant to hear #4,084 [Add to Longdo]
动听[dòng tīng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄥ,   /  ] pleasant to listen to #16,446 [Add to Longdo]
中听[zhōng tīng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥ,   /  ] pleasant to hear (i.e. agreeable news); to one's liking; music to one's ears #33,214 [Add to Longdo]
顺意[shùn yì, ㄕㄨㄣˋ ㄧˋ,   /  ] pleasant; agreeable #47,175 [Add to Longdo]
春风满面[chūn fēng mǎn miàn, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ,     /   滿 ] pleasantly smiling; radiant with happiness #87,667 [Add to Longdo]
怡悦[yí yuè, ㄧˊ ㄩㄝˋ,   /  ] pleasant; happy #164,601 [Add to Longdo]
惊喜若狂[jīng xǐ ruò kuáng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ,     /    ] pleasantly suprised like mad (成语 saw); capering madly with joy; to express boundless pleasure #181,403 [Add to Longdo]
爽意[shuǎng yì, ㄕㄨㄤˇ ㄧˋ,  ] pleasant #196,342 [Add to Longdo]
爽目[shuǎng mù, ㄕㄨㄤˇ ㄇㄨˋ,  ] pleasant to behold; attractive #203,107 [Add to Longdo]
爽畅[shuǎng chàng, ㄕㄨㄤˇ ㄔㄤˋ,   /  ] pleasant #344,706 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Wohlgeruch { m }pleasant aroma; agreeable aroma [Add to Longdo]
Wohlgeschmack { m }pleasant taste [Add to Longdo]
angenehm { adj } | angenehmer | am angenehmstenpleasant | more pleasant | most pleasant [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
[くん, kun] (n) (1) pleasant smell; aroma; fragrance; scent; (2) pleasant-smelling vegetation #3,897 [Add to Longdo]
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1, vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) #7,552 [Add to Longdo]
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na, n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P) #9,491 [Add to Longdo]
不快[ふかい, fukai] (adj-na, n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P) #10,042 [Add to Longdo]
快適[かいてき, kaiteki] (adj-na, n) pleasant; agreeable; comfortable; (P) #14,679 [Add to Longdo]
嬉しい[うれしい, ureshii] (adj-i) (uk) happy; glad; pleasant; (P) #15,515 [Add to Longdo]
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1, vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P) #17,407 [Add to Longdo]
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0462 seconds, cache age: 15.452 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม